Продовження таблиці Е.1


Призначення будинку, приміщення

(найменування нормативного

показника)

Нормативний показник

Тип СО

1

2

3

4

5

6. Заклади видовищні та дозвілля:

6.1. Працюють протягом цілого року

(найбільша місткість зали, людей);

до 300

*

300 – 800


*
понад 800*6.2. Сезонної дії:

а) криті;

до 800

*

понад 800


*
б) відкриті

до 400

*

401 - 600


*
понад 600*7. Бібліотеки та архіви

-


*
7.1. За наявності читальних залів з кількістю місць понад 50

-*7.2. Книгосховища, сховища

-

*

8. Музеї та виставки

(кількість відвідувачів)

до 500


*
500 - 1000*понад 1000
*

*

9. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні

(кількість місць, людей)

до 200


*
200 - 1000*понад 1000
*

*

10. Лікувальні заклади зі стаціонаром

(кількість ліжко-місць)

до 60

понад 60


*


*10.1. Психіатричні лікарні

-*10.2. Амбулаторно-поліклінічні заклади

(відвідування в зміну, людей)

до 90


*
понад 90*11. Санаторії закладів відпочинку та туризму (кількість поверхів)

до 9


*
9 та більше*11.1 За наявності в спальних корпусах харчоблоків та приміщень культурно-масового призначення

-
*

*

12. Дитячі оздоровчі табори:

а) працюють лише влітку

-


*

б) працюють цілий рік

-


*
13. Науково-дослідні установи, проектні і громадські організації, органи управління, заклади соціального захисту населення

(кількість поверхів)


1 - 5*

6 - 16
*14. Вокзали

(кількість поверхів)

1


*
понад 1*
Закінчення таблиці Е.1


Призначення будинку, приміщення

(найменування нормативного

показника)

Нормативний показник

Тип СО

1

2

3

4

5

15. Будинки готелів, гуртожитків та кемпінгів (кількість місць, людей)

до 50


*
понад 50*15.1. Підвищеної поверховості та висотні

-
*

*

16. Висотні житлові будинки

-

*

17. Виробничі будинки

(кількість поверхів):категорій А, Б, В

1

*

понад 1


*
категорій Г, Д

2 і більше

*

Примітка 1. Як самостійні зони оповіщення слід розглядати:

приміщення побутового обслуговування та банків площею понад 200 м2 з постійним перебуванням людей, що не розташовані у будинках підприємств побутового обслуговування та банків;

приміщення лазень (саун), що не розташовані у будинках лазень та лазнево-оздоровчих комплексів;

приміщення громадського харчування площею понад 200 м2 з постійним перебуванням людей, що не розташовані у будинках громадського харчування;

торговельні зали площею понад 100 м2, що не розташовані в будинках для підприємств торгівлі (у тому числі ринків);

приміщення аудиторій, актових залів та інші зальні приміщення з кількістю місць понад 300, а також розташовані вище шостого поверху з кількістю місць менше 300;

приміщення лікувальних, амбулаторно-поліклінічних закладів, не розташовані в будинках охорони здоров’я;

Примітка 2. У дошкільних закладах оповіщається тільки службовий персонал. У разі розміщення в одному будинку дошкільного закладу і початкової школи або основної школи (чи житлових приміщень для персоналу) загальною місткістю понад 50 чол. вони виділяються в самостійні зони оповіщення. У школі оповіщається спочатку персонал, потім учні.

Примітка 3. У житлових будинках дозволяється використання пожежних сповіщувачів автономної дії.

Примітка 4. У виробничих будинках перший тип СО дозволяється суміщати із селекторним зв’язком.

Примітка 5. На об’єктах, де відповідно до табл. Е1 дозволяється використання різних типів СО, остаточне рішення щодо вибору типу СО приймає проектна організація за узгодженням з органом державного пожежного нагляду.

Примітка 6. У приміщеннях та будинках, де знаходяться (працюють, мешкають, проводять дозвілля) люди з фізичними вадами (сліпі, глухі), СО проектують з урахуванням цих особливостей.

Примітка 7. Знак “ * ” означає нормований тип СО.


Зміст


1. Загальні положення ……………………….…….………………….......................................……

2. Пожежно-технічна класифікація …………….….………………….......................................……


Будівельні матеріали ………………………...……………………..........................................……


Будівельні конструкції ……………………….…………………............................................…….


Протипожежні перешкоди ……………….……………………..............................................……


Будинки, приміщення …………………...……………………................................................…….


Сходи, сходові клітки та зовнішні пожежні драбини …………...........................................…...

3. Обмеження поширення пожежі між будинками …………..…….........................................……

4. Обмеження поширення пожежі в будинках ….…………………......................................…….

5. Забезпечення безпечної евакуації людей ……………………….........................................…..


Загальні положення ………………………………..………………......................................…….


Евакуаційні виходи ………………………………..…………………..................................………


Евакуаційні шляхи ………………………………..…………………...................................………


Евакуація по сходах та сходових клітках ………………..………….................................……..

6. Забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних

робіт ..………………………………………………………………………............................………..

7. Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі …………...................................……


Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації ...................................……


Протипожежне водопостачання для зовнішнього та внутрішнього

пожежогасіння ......……………………………………………………..................................………


Протидимний захист ……….……………………………….………...................................………


Системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.............................……..

ДОДАТОК А (довідковий)

Нормативні нормативних документів та нормативно-правових актів, на які є посилання у

даних Нормах ……………….………………........................................................................……

ДОДАТОК Б (обов’язковий)

Терміни та визначення ………………………….…….……………..................................……...

ДОДАТОК В

Загальні вимоги до розрахункових методів визначення межі вогнестійкості будівельних

конструкцій …………………….….…..................................................................................……

ДОДАТОК Г (обов’язковий)

Метод випробувань будівельних конструкцій на поширення вогню.........…………......... ….

ДОДАТОК Д (довідковий)

Конструктивні характеристики будинків залежно від їх ступеня

вогнестійкості .…………………………………….…………………..................................……….

ДОДАТОК Е (обов’язковий)

Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу

та управління евакуацією людей, вибір типу системи оповіщення ....………………..……

)


Зміна № 1 до ДБН В.1.1-7-2002 „Пожежна безпека об’єктів будівництва”


ЗАТВЕРДЖЕНА: наказом Мінбуду України від 23.01. 2007 року № 18 з наданням чинності з 01.06.2007 року


Вступна частина. У п’ятому абзаці після скорочення „НД” поставити кому та додати: „проектна”, далі за текстом.

У сьомому абзаці слова „центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури” замінити на „центральним органом виконавчої влади з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства”.

Перший розділ „Загальні положення”. Доповнити новим пунктом наступного змісту:

„1.5 Для житлових, громадських будинків з умовною висотою понад 73,5 м та інших будинків, на які в НД відсутні протипожежні вимоги, повинні бути розроблені індивідуальні технічні вимоги, що відображають особливості їх протипожежного захисту, включаючи комплекс додаткових інженерно-технічних та організаційних заходів. Зазначені індивідуальні технічні вимоги повинні бути погоджені з центральним органом виконавчої влади з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, центральним органом державного пожежного нагляду та затверджені замовником.


Примітка. Індивідуальні технічні вимоги стосуються конкретного проекту будинку та не можуть бути поширені на інші аналогічні проекти будинків. Індивідуальні технічні вимоги мають розроблятися науково-дослідними та проектними організаціями за відповідним рішенням центральним органом виконавчої влади з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та центрального органу державного пожежного нагляду”.


Пункт 2.9 викласти у новій редакції:

„2.9 Будівельні конструкції характеризують за вогнестійкістю та здатністю поширювати вогонь.”

Пункт 2.10 викласти у новій редакції: