Кодекс України про адміністративні правопорушення


органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1955, 2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 2126);

органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 2122);

органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1631 - 1634, 164, 1645, 1772);

органів рибоохорони (статті 85, 851, 881, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів);

органів мисливського господарства (статті 85, 851, 881);

органів Міністерства екології та природних ресурсів України (статті 85, 851, 88, 881, 882, 90, 91);

органів повітряного транспорту (частина друга статті 112, частина третя статті 133);

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 1891);

державних органів управління племінною справою у тваринництві (стаття 1071);

інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (частина перша статті 961);

Національного банку України (статті 16411, 1667 - 1669);

органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 16412, 16414);

Рахункової палати (статті 16412, 16414, 18819);

органів управління архівною справою і діловодством (стаття 921);

служби державної охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91);

органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 18816);

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 173, 174, 182, 1841, 185 і 1857;

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 18817, 2124);

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (стаття 1669);

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 1669);

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 1866);

секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 18819);

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 18819);

виключено; 

підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики (стаття 18512);

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 16610 - 16612); 

Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (стаття 18825); 

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 1031, 1032, 104, частина перша статті 1061, статті 1062, 149 - 154, 155, 156, 159 - 160, 1602, стаття 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 1851, 1865; статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи);

21) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 961);

22) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму (статті 21211, 21215 - 21220);

23) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 21216 - 21218, 21220);

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 51, 179);

4) посадові особи, уповноважені відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать аеродроми (частини перша, третя, четверта і п'ята статті 111 (про порушення, вчинені на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках);

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179);

6) державні виконавці (статті 511, 18813);

7) секретар судового засідання, секретар суду (статті 1853, 1855, частина перша статті 1856);

8) слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті 184, стаття 1854, частина друга статті 1856, статті 1858, 18511);

9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності:

член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92, 148, 154, 160, 1751, 179, 1857, 1862, 1864);

громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (стаття 92);

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 512, 1649, 16413);

11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина друга статті 1271, стаття 2123);

12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 512).

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 24417 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161);

2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 901, 153 та 202);

3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 1161, частина третя статті 1162, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130);

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 - 70, 73, 77);

5) громадський мисливський інспектор (стаття 912 в частині порушення правил полювання);

6) громадський інспектор органів рибоохорони (стаття 912 в частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 651, 77, 771, 78, 82, 89 (щодо диких тварин), статті 912, 153);

71) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52 - 531, 533);

8) посадові особи підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу;

9) посадові особи органів залізничного транспорту (стаття 123);

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 120, 175, 1888);

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями і військовозобов'язаними, призваними на збори, - частина четверта статті 122, статті 1221, 1222, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань);

12) виключено; 

13) виключено; 

14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон, джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), стаття 771);

15) виключено;

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 1211, 195);

17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 1041).

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії
 Верховної Ради Української РСР від 29.05.85 р. N 316-XI,
 від 03.04.86 р. N 2010-XI,
 від 27.06.86 р. N 2444-XI,
 від 19.12.86 р. N 3282-XI,
 від 12.03.87 р. N 3690-XI,
 від 12.06.87 р. N 4134-XI,
 від 12.06.87 р. N 4135-XI,
 від 21.08.87 р. N 4452-XI,
 від 25.11.87 р. N 4982-XI,
 від 03.08.88 р. N 6347-XI,
 від 27.04.89 р. N 7445-XI,
 від 19.05.89 р. N 7542-XI,
 від 23.11.89 р. N 8411-XI,
 від 19.01.90 р. N 8710-XI,
 від 19.01.90 р. N 8711-XI,
 від 20.04.90 р. N 9082-XI,
 від 04.05.90 р. N 9166-XI,
 від 14.05.90 р. N 9280-XI,
 від 18.01.91 р. N 647-XII,
 від 28.01.91 р. N 661-XII,
 від 29.07.91 р. N 1369-XII,
 від 09.08.91 р. N 1413-XII,
 від 15.11.91 р. N 1818-XII;
Законом Української РСР від 25.06.91 р. N 1255-XII;
 законами України від 15.05.92 р. N 2354-XII,
 від 07.07.92 р. N 2547-XII,
 від 16.10.92 р. N 2704-XII,
 від 15.12.92 р. N 2857-XII,
 від 03.02.93 р. N 2977-XII,
 від 04.02.93 р. N 2992-XII,
 від 03.03.93 р. N 3039-XII,
 від 22.04.93 р. N 3134-XII,
 від 04.05.93 р. N 3176-XII,
 від 30.06.93 р. N 3350-XII,
 від 11.11.93 р. N 3582-XII,
 від 15.12.93 р. N 3683-XII,
 від 23.12.93 р. N 3785-XII,
 від 28.01.94 р. N 3888-XII,
 від 28.01.94 р. N 3890-XII,
 від 25.02.94 р. N 4040-XII,
 від 25.02.94 р. N 4042-XII,
 від 25.02.94 р. N 4044-XII,
 від 29.07.94 р. N 155/94-ВР,
 від 22.09.94 р. N 179/94-ВР,
 від 14.10.94 р. N 209/94-ВР,
 від 15.11.94 р. N 244/94-ВР,
 від 19.01.95 р. N 8/95-ВР,
 від 15.02.95 р. N 64/95-ВР,
 від 28.02.95 р. N 75/95-ВР,
 від 01.03.95 р. N 79/95-ВР,
 від 05.04.95 р. N 123/95-ВР,
 від 11.07.95 р. N 296/95-ВР,
 від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
 від 12.07.96 р. N 323/96-ВР,
 від 01.10.96 р. N 386/96-ВР, 
 від 13.11.96 р. N 489/96-ВР,
 від 14.11.96 р. N 497/96-ВР,
 від 23.01.97 р. N 23/97-ВР,
 від 04.06.97 р. N 308/97-ВР,
 від 19.11.97 р. N 651/97-ВР,
 від 21.11.97 р. N 666/97-ВР,
 від 24.03.98 р. N 210/98-ВР,
  від 23.12.98 р. N 352-XIV,
 від 18.02.99 р. N 444-XIV,
 від 24.03.99 р. N 557-XIV,
 від 02.07.99 р. N 812-XIV,
 від 16.07.99 р. N 998-XIV,
 від 21.09.99 р. N 1080-XIV,
 від 13.01.2000 р. N 1381-XIV,
 від 23.03.2000 р. N 1580-III,
 від 20.04.2000 р. N 1685-III,
 від 18.05.2000 р. N 1744-III,
 від 21.09.2000 р. N 1986-III,
від 19.10.2000 р. N 2056-III,
від 18.01.2001 р. N 2247-III,
від 05.04.2001 р. N 2342-III,
 від 05.04.2001 р. N 2350-III,
від 05.04.2001 р. N 2359-III,
від 05.04.2001 р. N 2360-III,
від 05.04.2001 р. N 2362-III,
 від 21.06.2001 р. N 2550-III,
 від 20.09.2001 р. N 2703-III,
 від 04.10.2001 р. N 2747-III,
 від 15.11.2001 р. N 2787-III,
 від 13.12.2001 р. N 2888-III,
 від 17.01.2002 р. N 2953-III,
 від 07.02.2002 р. N 3048-III,
 від 28.11.2002 р. N 249-IV,
 від 26.12.2002 р. N 394-IV,
 від 16.01.2003 р. N 429-IV,
 від 20.02.2003 р. N 548-IV,
 від 03.04.2003 р. N 662-IV,
від 03.04.2003 р. N 666-IV,
від 03.04.2003 р. N 676-IV,
 від 15.05.2003 р. N 743-IV,
 від 15.05.2003 р. N 749-IV,
 від 15.05.2003 р. N 759-IV,
 від 10.07.2003 р. N 1107-IV,
 від 11.07.2003 р. N 1128-IV,
від 18.11.2003 р. N 1284-IV,
від 20.11.2003 р. N 1299-IV,
 від 03.02.2004 р. N 1410-IV,
 від 11.05.2004 р. N 1703-IV,
 від 17.06.2004 р. N 1805-IV,
 від 18.11.2004 р. N 2188-IV,
 від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
 від 31.05.2005 р. N 2598-IV,
 від 31.05.2005 р. N 2600-IV,
 від 02.06.2005 р. N 2635-IV,
 від 06.09.2005 р. N 2806-IV,
 від 22.09.2005 р. N 2899-IV,
 від 15.11.2005 р. N 3078-IV,
 від 15.12.2005 р. N 3201-IV,
 від 17.01.2006 р. N 3349-IV,
 від 23.02.2006 р. N 3504-IV,
від 23.02.2006 р. N 3475-IV,
 від 11.01.2007 р. N 577-V,
 від 08.02.2007 р. N 622-V,
 від 22.02.2007 р. N 695-V,
 від 01.12.2006 р. N 424-V,
 від 19.04.2007 р. N 956-V,
 від 17.05.2007 р. N 1033-V,
від 15.04.2008 р. N 271-VI,
від 24.09.2008 р. N 586-VI,
від 25.12.2008 р. N 801-VI)

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 24.09.2008 р. N 586-VI)

Стаття 257. Надіслання протоколу

Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається

Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 73, 77, частинами першою та третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених в частині третій статті 238), частиною третьою статті 109, статтями 110, 115, частинами першою, третьою і п'ятою статті 116, частиною третьою статті 1162, частинами першою і третьою статті 117 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці вчинення правопорушення), статтями 118, 119, статтями 134, 135 цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.

Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення.

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.