6.4 Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах РГ подано в додатку Б.

6.5 Різновиди закладів РГ, що представлено у Міжнародному стандарті галузевої класифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН (код 5520) [5], подано в додатку В.

Таблиця 1 — Рекомендовані відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства основних типів і класів

Показники, що характеризують заклади ресторанного господарства

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафетерій

Закусочна

їдальня

Буфет

люкс

вищий

перший

люкс

вищий

перший

1 Місце розташування закладу і стану прилеглої території:

самостійна будівля або будівля, яка входить до складу торговельного центру, готелю тощо, побудована чи реконструйована за індивідуальним проектом

X

X

X

будівля побудована чи реконструйована за повторним або типовим проектом

X

X

X

X

X

X

X

під'їздні шляхи, підходи до входу в заклад зручні, забезпечені довідково-інформаційними покажчиками, вся прилегла територія впорядкована, декоративно оформлена, озеленена, добре обладнана, ввечері штучно освітлена1

X

X

X

X

X

X

крита охоронна стоянка для легкових автомобілів відвідувачів із зоною обслуговування поряд із закладом

X

X

стоянка для легкових автомобілів відвідувачів із зоною обслуговування розташована поряд із закладом

X

X

паркування легкових автомобілів відвідувачів поряд із закладом

X

X

X

X

X

можливості для паркування автомобілів на незначній відстані від закладу

X

X

2 Вид, тип та особливості будівлі:

капітальна будівля

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

капітальна або некапітальна будівля

X

будівля має унікальне сучасне або оригінальне архітектурно-планувальне рішення

X

X

X

X

3 Комфортність внутрішнього і зовнішнього дизайну приміщень:

над входом вивіска з оригінальними декоративними елементами оформлення, з емблемою закладу, вказівкою типу і назви закладу

X

X

X

X

центральний вхід забезпечує одночасний рух зустрічних потоків відвідувачів і має повітряно-тепловий захист

X

X

X

X

X

X

X

X

Показники, що характеризують заклади ресторанного господарства

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафетерій

Закусочна

їдальня

Буфет

люкс

вищий

перший

люкс

вищий

перший

кондиціювання повітря з автоматичним

X

X

X

X

X

підтримуванням оптимальних режимів температури та вологості1

системи вентилювання

X

X

X

X

X

X

X

архітектурно-художнє оформлення приміщень закладу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

унікальний внутрішній і зовнішній дизайн приміщення

X

X

високо функційні торговельні та виробничі приміщення

X

X

X

X

створення зручностей і затишку на основі виділення окремих зон за допомогою архітектурно-конструкторських і декоративних елементів інтер'єру

X

X

X

X

створення атмосфери, сприятливої для дозвілля і відпочинку за допомогою декоративного озеленення, художніх композицій, кольорової гами, освітлювання тощо

X

X

X

X

X

X

X

наявність естрадного і (або) танцювального майданчика

X

X

X

X

декоративне озеленення

X

X

4 Оснащеність закладу устаткованням, меблями, посудом, столовими приборами, білизною:

автоматизована система керування закладом

X

X

сучасне технологічне устатковання

X

X

X

X

меблі з вишуканим дизайном

X

X

меблі підвищеної комфортності, відповідають інтер’єру приміщень

X

X

X

X

меблі стандартні та зручні, відповідають інтер’єру приміщень

X

X

X

X

X

X

X

високоякісні столовий посуд і прибори

X

X

X

X

столова білизна (скатерки і серветки) виготовлена на замовлення

X

X

X

X

5 Процес обслуговування:

обслуговування офіціантами2

X

X

X

X

X

X

X

X

самообслуговування

X

X

X

X

X

X

X

накривання столів за попереднім замовленням3

X

X

X

X

X

Показники, що характеризують заклади ресторанного господарства

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафетерій

Закусочна

їдальня

Буфет

люкс

вищий

пер-

ший

люкс

вищий

пер-

ший

чітке дотримування стильової єдності сервування столів

X

X

X

впровадження дисконтних, передоплат-них пластикових карт, Інтернет-технології

X

X

X

X

рівень сервісу:

«відмінний»

X

X

«вище доброго»

X

X

X

«добрий»

X

X

X

X

X

X

X

наявність живої музики

X

X

7 Асортимент продукції та вимог до

оформлення меню, прейскуранту і

карти вин:

асортимент широкий, різноманітний

X

X

асортимент обмежений, специфічний

X

X

меню і карта вин або меню і прейскурант художньо оформлені1

X

X

X

X

X

X

меню складено:

українською та декількома іноземними мовами

X

X

українською та англійською мовами1

X

X

X

українською або українською і російською мовами

X

X

X

X

X

X

X

наявність карти вин4

X

X

X

X

8 Освітньо-кваліфікаційний рівень

персоналу:

досконале володіння правилами і технікою обслуговування

X

X

X

X

знання порядку розраховування за кредитними картками та іноземною валютою

X

X

знання і дотримування правил міжнародного етикету, техніки і специфіки обслуговування іноземних споживачів, володіння кількома іноземними мовами в обсягах, необхідних для виконування своїх обов'язків

X

X

знання особливостей технології готування, оформлювання та подавання національних, фірмових і замовних страв іноземних кухонь

X

X

X

X

1 У тих закладах РГ типу «кафе», де використовують метод обслуговування офіціантами.

2 Обслуговувати офіціантами можна у закладах РГ типу «їдальня» для офіцерського складу збройних сил, професорсько-викладацьких колективів у вищих навчальних закладах тощо.

3 У тих ресторанах першого класу і кафе, де використовують метод обслуговування офіціантами.

4 У закладах РГ, що продають і організують споживання алкогольних напоїв.