ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ ТА НАПІВАВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва (далі - Правила) поширюються на підприємства, установи та організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності, що займаються виробництвом меблів на автоматичних та напівавтоматичних лініях меблевого виробництва.

2. Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання робіт та технологічних процесів на автоматичних і напівавтоматичних лініях меблевого виробництва.

3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання під час проектування і будівництва нових підприємств, реконструкції діючих підприємств, цехів, дільниць та під час розроблення і впровадження нових технологічних процесів.

II. ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Вимоги до виробничих приміщень

1.1. Конструктивні та об'ємно-планувальні рішення виробничих приміщень, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають відповідати вимогам Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31.01.2005 N 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за N 306/10586 (далі - НПАОП 20.0-1.02-05), цих Правил та інших нормативно-технічних документів.

1.2. Для всіх приміщень, в яких експлуатуються автоматичні та напівавтоматичні лінії, повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки і клас зони згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів. Відповідні позначення мають бути нанесені на вхідні двері приміщень.

1.3. Виробничі приміщення, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані технічними засобами протипожежного захисту (установками пожежної сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо) та первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 N 161, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за N 990/11270 (із змінами) (НАПБ Б.06.004-2005), Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004), міждержавних стандартів ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" (із змінами) (далі - ГОСТ 12.4.009), ГОСТ 12.1.010-76 "ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.010).

1.4. Небезпечні зони у виробничих приміщеннях і на робочих місцях мають бути позначені знаками безпеки відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 N 1262.

1.5. Під час виконання електрозварювальних і газозварювальних робіт слід дотримуватись вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), та "Правил техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов", затверджених Міністерством хімічного машинобудування СРСР 08.07.85, "Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 05.03.73 N 1009-73.

1.6. Приміщення, в яких наявні шкідливі виробничі чинники (електромагнітні випромінювання, токсичні гази, пара, пил тощо), необхідно ізолювати від інших приміщень.

1.7. В приміщеннях, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, для зберігання запасів заготовок перед лініями, готової продукції, інструментів і пристосувань, запасних частин і вузлів обладнання необхідно передбачити допоміжні майданчики, що межують з основною виробничою площею.

1.8. Стіни приміщень, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають відповідати умовам виробничого процесу та задовольняти вимогам зручного очищення. У разі забруднення стін необхідно проводити побілку або фарбування.

1.9. Прибирання виробничих приміщень та обладнання має бути максимально механізованим і, залежно від характеру забруднення, проводитись вологим способом або пилососом. Застосування легкозаймистих рідин (бензин, гас тощо) для прибирання і очищення приміщень категорично забороняється.

2. Вимоги до освітлення

2.1. Виробничі приміщення, де розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути забезпечені природним та штучним освітленням. Штучне освітлення має бути виконане згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та інших нормативно-технічних документів. Природне освітлення має бути максимально використане, світлові прорізи всередині та поза будівлями забороняється захаращувати виробами, матеріалами та іншими предметами. Для захисту робітників від прямих сонячних променів необхідно застосовувати штори, жалюзі тощо.

2.2. Облаштування світильників має відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за N 203/7524 (далі - ДСН 3.3.6.096-02), та міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.123-83 "ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования".

2.3. Світильники загального локалізованого (бокового) освітлення мають бути розташовані на стінах або колонах з орієнтацією на робоче місце та мати концентроване або середнє розподілення світла.

2.4. Світильники загального верхнього освітлення мають бути з рівномірним розподіленням світла.

2.5. Лампи накалювання і люмінесцентні лампи мають забезпечуватися відбивачами. Використання відкритих ламп без відбивачів та розсіювачів не допускається.

2.6. Світильники аварійного освітлення мають приєднуватися до електромережі, яка не залежить від електромережі робочого освітлення.

2.7. Аварійне освітлення може бути ввімкнене разом з робочим освітленням або автоматично вмикатись під час раптового його вимкнення.

2.8. Під час одночасної дії робочого і аварійного освітлення нормування освітленості створюється сумісною дією цих видів освітлення.

3. Вимоги до вентиляції та опалення

3.1. Виробничі приміщення, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані природною та припливно-витяжною вентиляцією, а також системою опалення згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004 та НПАОП 20.0-1.02-05.

3.2. Робочі системи вентиляції мають створювати необхідні метеорологічні, санітарно-гігієнічні, пожежо- і вибухобезпечні умови.

3.3. Мікроклімат виробничих приміщень має відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42.

3.4. Аварійні системи вентиляції необхідно вмикати у разі вимкнення робочої вентиляції, порушення герметизації обладнання або раптового надходження у повітря робочого приміщення небезпечних токсичних або вибухонебезпечних речовин, а також під час забруднення повітря парами і газами 1-го і 2-го класів небезпеки згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

3.5. У разі використання природної вентиляції припливне повітря у виробничі приміщення в теплий період року необхідно подавати через отвори, розташовані на висоті не менше 0,3 м, але не вище 1,8 м, а в холодний період року - не менше 4 м від рівня підлоги приміщення.

3.6. У разі застосування припливної загальнообмінної вентиляції повітроприймач для забирання чистого повітря, яке подається вентилятором у приміщення, необхідно монтувати за межами будівлі цеху. Повітря має забиратись на висоті від землі не менше 2,5 м та подаватись в робочу зону на рівні 1,8 - 2,0 м з невеликою швидкістю.

3.7. Якщо постійні робочі місця знаходяться біля джерел виділення шкідливих газів і парів, де неможливе встановлення ефективних місцевих відсмоктувачів, свіже повітря необхідно подавати безпосередньо на робочі місця.

3.8. Витяжні отвори повітропроводів необхідно розташовувати на різній висоті залежно від призначення приміщень і густини шкідливих речовин, що виділяються.

3.9. Вентилятори витяжних установок необхідно обов'язково монтувати за межами виробничого приміщення на спеціальному фундаменті, що гасить вібрації, у шумоізолювальній кабіні.

3.10. У місцях виділення від технологічного обладнання великої кількості токсичних парів, газів, пилу, надлишкового тепла, що попадають у робочу зону та можуть бути причиною захворювань, отруєнь, пожеж і вибухів, необхідно влаштовувати місцеву механічну вентиляцію (укриття, зонти, кабіни, шафи, відсмоктувачі).

3.11. В отворах для конвеєрів меблевих цехів, воріт і дверей під час багатократного або тривалого їх відкривання необхідно встановлювати повітряні та повітряно-теплові завіси.

3.12. Повітряно-теплові завіси мають бути зблоковані з дверима або воротами так, щоб під час їх закривання завіси працювали до моменту вирівнювання температури в зоні воріт або дверей та в робочій зоні, після чого автоматично вимикались.

4. Вимоги до водопостачання і каналізації

4.1. Виробничі приміщення, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані внутрішнім водопроводом, каналізацією, а також протипожежним водопостачанням згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004.

4.2. Експлуатація водопровідних, каналізаційних споруд і мереж має здійснюватись згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности".

4.3. Працівники мають бути забезпечені водою для пиття відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 N 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.07.2010 за N 452/17747.

4.4. Вода для душових, умивальників, охолодження повітря в кондиціонерах повинна відповідати вимогам до питної води.

4.5. Для забезпечення працівників питною водою необхідно встановлювати водопровідні колонки з фонтануючими кранами, автомати газованої води з разовими стаканами. Дозволяється забезпечення питною водою разового використання в дрібній розфасовці.

4.6. В приміщеннях, де застосовуються шкідливі та токсичні речовини, встановлювати питні установки не дозволяється.

4.7. Забороняється в будь-яких випадках об'єднувати потоки різних стічних вод, які під час змішування утворюють та виділяють горючі пари та гази, а також зливати в каналізацію пожежо- та вибухонебезпечні речовини.

5. Вимоги до електроустановок і електросилового обладнання

5.1. Експлуатація електроустановок автоматичних та напівавтоматичних ліній (багатодвигунові приводи, апарати ручного та автоматичного керування, спеціальні апарати захисту) та електричних мереж має проводитись згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004 та міждержавних стандартів ГОСТ 12.1.013-78 "ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования", ГОСТ 12.1.045-84 "ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля", ГОСТ 12.2.007.1-75 "ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности", ГОСТ 12.1.038-82 "ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов", ДСН 3.3.6.096-02, експлуатаційної документації та цих Правил.

5.2. Всі струмопровідні частини електродвигунів, електричних пристроїв (шини, контакти, рубильники, запобіжники, магнітні пускачі тощо) і електропроводи мають бути захищені огородженнями і недоступні для випадкового дотикання. Експлуатація електроапаратури з відкритими струмоведучими частинами не допускається.

5.3. Конструкція захисних огороджень струмоведучих частин електроустановок (кожухи, кришки, дверцята тощо) має виключати їх знімання або відкривання без спеціальних ключів чи інструментів.

5.4. Усі розподільні щити на лицьовому та зворотному боках панелей повинні мати чіткі написи з позначенням, до якої лінії або агрегата належать встановлені на панелі прилади й устаткування.

5.5. Пускову апаратуру необхідно розташовувати безпосередньо поблизу електродвигунів та робочих місць, у разі застосування кнопкових станцій їх необхідно захищати від випадкових вмикань. Розподільне, електросилове й освітлювальне обладнання, а також окремі пускові прилади треба розташовувати в безпечному і зручному для обслуговування місці.

5.6. Після закінчення роботи електродвигунів або припинення подавання електроенергії пускові прилади до електроустаткування слід вимкнути.