ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

15.10.2009 N 173

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2009 р.

за N 1039/17055

Про затвердження Правил охорони праці

у феросплавному виробництві

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці у феросплавному

виробництві (далі - Правила), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного

комітету України по нагляду за охороною праці від 19.02.97 N 32

"Про затвердження Правил безпеки у феросплавному виробництві".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду в

металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного

забезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєстру

нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0109641-09 )

та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та

спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах

масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Комітету Дунаса С.В.

Голова Комітету С.О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва О.Кужель

В.о. президента Всеукраїнської

асоціації роботодавців В.Биковець

Генеральний директор

Федерації роботодавців України В.Надрага

Президент Спілки орендарів

і підприємців України Віктор Хмільовський

Головний державний

санітарний лікар України,

Перший заступник

Міністра охорони здоров'я України О.М.Біловол

Перший заступник керівника

Спільного представницького органу

профспілок Г.В.Осовий

Голова Державного комітету

України з питань технічного

регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк

Міністр регіонального розвитку

та будівництва України Василь Куйбіда

Заступник Міністра промислової

політики України С.Г.Грищенко

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України С.Богданов

Голова Державного комітету

ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Голова Центрального комітету

профспілки трудящих металургійної

і гірничодобувної промисловості

України В.І.Казаченко

Заступник Міністра України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи В.М.Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

15.10.2009 N 173

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2009 р.

за N 1039/17055

ПРАВИЛА

охорони праці у феросплавному виробництві

I. Галузь застосування

1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання,

які займаються проектуванням, будівництвом, експлуатацією,

реконструкцією і ремонтом об'єктів феросплавного виробництва.

2. Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх працівників при

організації й виконанні робіт, пов'язаних із проектуванням,

будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, дослідженням,

налагодженням і ремонтом обладнання підприємств і

дослідно-промислових цехів феросплавного виробництва.

II. Загальні положення

1. Проектування, будівництво та реконструкція феросплавних

підприємств та їх устаткування повинні здійснюватися відповідно до

будівельних норм і правил СНиП 2.09.02-85* "Производственные

здания", Державних санітарних правил планування та забудови

населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 19.06.96 N 173 ( z0379-96 ) (далі -

ДСП 173-96), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України

24.07.96 за N 379/1404, Правил пожежної безпеки в Україні,

затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних

ситуацій від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованих у

Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі -

НАПБ А.01.001-2004), Положення про порядок проведення державної

експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та

реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів

виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону

праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

23.06.94 N 431 ( 431-94-п ).

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

(реконструкцією) підприємств здійснюється відповідно до вимог

Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008

N 923 ( 923-2008-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 20.05.2009 N 534) ( 534-2009-п ).

3. Підприємство, яке розпочинає (продовжує) виконання робіт

підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, повинно отримати дозвіл

відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з

нагляду за охороною праці та його територіальними органами,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003

N 1631 ( 1631-2003-п ).

4. Вносити зміни в конструкції діючого основного

устаткування, а також змінювати технологічні схеми без узгодження

з проектною організацією або заводом-виготовлювачем не

дозволяється.

5. На феросплавних підприємствах роботодавець розробляє та

затверджує положення про службу охорони праці відповідно до

Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від

15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі -

НПАОП 0.00-4.21-04).

6. Усі підприємства повинні мати затверджені роботодавцем

інструкції з охорони праці.

Інструкції з охорони праці повинні відповідати вимогам

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого

наказом Держнаглядохоронпраці України Міністерства праці та

соціальної політики України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за

N 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), Порядку опрацювання і

затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що

діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 N 132

( z0020-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

07.02.94 за N 20/229 (далі - НПАОП 0.00-6.03-93).

7. Роботодавець повинен згідно зі статтею 5 Закону України

"Про охорону праці" ( 2694-12 ) під час укладання трудового

договору ознайомити працівників за особистим підписом про умови

праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де вони будуть

працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які не

усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про їх

права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

8. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити

фінансування та організувати проведення попереднього (під час

прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності)

медичних оглядів працівників відповідно до порядку і строків,

встановлених Порядком проведення медичних оглядів працівників

певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованим

у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

9. Не дозволяється застосування праці жінок на роботах,

зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування

праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я

України від 29.12.93 N 256 ( z0051-94 ), зареєстрованому в

Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260.

Піднімання та переміщення вантажів вручну жінками

дозволяється в межах Граничних норм підіймання і переміщення

важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 10.12.93 N 241 ( z0194-93 ), зареєстрованих у

Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.

10. Не дозволяється застосування праці неповнолітніх на

роботах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими

і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування

праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 31.03.94 N 46 ( z0176-94 ), зареєстрованому в

Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385.

Піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми

дозволяється в межах Граничних норм підіймання і переміщення

важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства

охорони здоров'я України від 22.03.96 N 59 ( z0183-96 ),

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за

N 183/1208.

11. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

праці здійснюється відповідно до Типового положення про порядок

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за

охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого у

Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі -

НПАОП 0.00-4.12-05).

12. Для усіх працівників при прийнятті на роботу і за місцем

роботи необхідно забезпечити проходження інструктажів з пожежної

безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі,

спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

на підприємствах, в установах та організаціях України,

затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1148-03 ),

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за

N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

13. На підприємствах на основі Переліку робіт з підвищеною

небезпекою ( z0232-05 ), затвердженого наказом Державного комітету

України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15

( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

15.02.2005 за N 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-8.24-05), з

урахуванням специфіки виробництва роботодавцем розробляється і

затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою,

для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна

перевірка знань з питань охорони праці.

14. Роботи підвищеної небезпеки необхідно проводити за

нарядом-допуском встановленої форми. Наряд-допуск, що видається

відповідальному виконавцю робіт перед початком робіт підвищеної

небезпеки, повинен бути оформлений відповідно до вимог чинного

законодавства.

У наряді-допуску, виданому на проведення робіт підвищеної

небезпеки, повинен бути зазначений повний обсяг організаційних та

технічних заходів, вжиття яких забезпечить безпечне проведення

робіт у конкретних умовах.

Перелік посад керівників та фахівців, які мають право

видавати наряди-допуски, повинен затверджуватися уповноваженою

посадовою особою підприємства.

15. У кожному феросплавному цеху повинні бути складені плани

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно

до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації

аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по

нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної

політики України від 17.06.99 N 112 ( z0424-99 ), зареєстрованого

у Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі -

НПАОП 0.00-4.33-99).

16. На підприємствах незалежно від форм власності при

настанні нещасного випадку необхідно організовувати розслідування

та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004

N 1112 ( 1112-2004-п ).

17. Роботодавець зобов'язаний забезпечити всіх працівників

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального

захисту, а також запобіжними пристосуваннями відповідно до вимог

Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та

інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної

промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від

27.08.2008 N 187 ( z0918-08, za918-08 ), зареєстрованих у