____________________ПІ 1.7.30-491-2008______________________

(скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Київ 2008

 1. Загальні положення

1.1.Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

1.2.Роботи, які проводяться сортувальником виробів, напівфабрикатів та матеріалів повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.3Робочим місцем сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів є дільниця сортування та виміру напівфабрикату, готових виробів.

1.4Ціль операції відповідно до діючої нормативної документації розсортувати готові шкіри, напівфабрикат та виготовлені вироби на партії за призначенням.

1.5Технологічний процес сортування пов‘язаний з візуальним та органолептичним визначенням якості напівфабрикату та виробів, а також відповідність їх заданому виду продукції згідно з інструкційно-технологічною картою.

1.6Обладнання, що використовується на робочому місці:

- електромеханічний підйомний стіл;

- піддони, козелки, візки;

- інвентар: ніж, маркер;

- інженерно-технічні засоби безпеки.

Доступ до електрощитів обслуговування устаткування має тільки електротехнічний персонал.

1.7До виконання робіт за професією сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів допускаються особи, які:

- досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

- пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113, і не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, стажування, інструктаж з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається сортувальником виробів, напівфабрикатів та матеріалів при проходженні первинного й наступних інструктажів з охорони праці.

Графік роботи сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8 Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів зобов‘язаний:

 • піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;
 • знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму робочому місці;
 • виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;
 • вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
 • знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;
 • знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:
 • вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної й обідньої перерв;
 • не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;
 • не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження керівника;

- дотримуватись правил корпоративного поводження;

 • проходити у встановленому порядку медичні огляди;
 • вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;
 • перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інженерно- технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;

- співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності

1.9До кола обов‘язків сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів входить:

- визначення відповідності напівфабрикатів та готових шкір, що сортируються вимогам діючій нормативно-технічній документації;

- сортування, обрізка шкіряного напівфабрикату та готових шкір з урахуванням виду, сорту, товщини, щільності, ваги та інших показників згідно нормативних документів;

- нанесення маркера маркератором;

- укладання напівфабрикату шляхом вистиланням на піддони, козелки, візки для наступного комплектування виробничих партій за показниками відповідно до завдання;

- відображення усіх необхідних даних сортування конкретної партії на кожній верхній шкірі піддону ( шляхом напису крейдою);

- переміщення шкіртовару на візки, піддони та транспортування до місця призначення;

- оформлення установленої документації (облік сортності, пороків);

- управління підйомним столом;

1.10У процесі роботи на сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

- шум;

- напруженість та важкість праці;

- лезо ножа;

- електричний струм;

- транспорт, що рухається;

- рухомі частини електромеханічного підйомного столу.

1.11. Сортувальнику виробів, напівфабрикатів та матеріалів відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту за встановленими Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості НПАОП 19.0-3.01-07.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12 При виконанні своїх обов'язків сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

-приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

 • прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;
 • зберігати й приймати їжу тільки у відведених місцях;

- зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, які видаються на підприємстві, у холодильниках, які використовуються тільки для цього;

 • користуватися санітарно-побутовими приміщеннями.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Прийняти зміну у змінника на робочому місці.
  1. Переконатися у справності засобів індивідуального захисту.
  2. Перевірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.
  3. Дізнатися у змінника про помічені недоліки та несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено – повідомити майстра.
  4. Шляхом візуального огляду перевірити наявність і надійність кріплення заземлення та переконатися у відсутності оголених дротів.
  5. Переконатися в справності електромеханічного підйомного столу, його пускових і гальмових пристроїв, в наявності та справності огороджень, піддонів, ножа, маркера інших пристроїв.
  6. Перевірити справність запобіжних вимикачів, які вимикають сортувальний стіл.
  7. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення несправності.

3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботу доручену майстром.
  1. Роботу виконувати згідно з нормативно-технологічною документацією.
  2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.
  3. Включати підйомний стіл, переконавшись у відсутності сторонніх осіб на робочому місці.
  4. Не визначати ступінь заточки ножа рухом руки уздовж леза.
  5. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
  6. Не торкатися частин підйомного столу, що рухаються.
  7. Не відкривати огороджень при включеному механізмі.
  8. Шкіру, напівфабрикат, що упали під стіл піднімати тільки після повної зупинки механізму.
  9. Підчас обрізки напівфабрикату ніж тримати від себе.
  10. Тримати вільним доступ до пускових приладів і електрощитів, не захаращувати своє робоче місце.
  11. При опусканні і підйомі майданчика підйомного стола знаходитись на безпечній відстані до повної його зупинки. При зніманні з піддону шкури і вистиланні її на столі бути обережним щоб уникнути падіння з робочого майданчика.
  12. Під час подачі навантажувачем шкір, напівфабрикату знаходитися на безпечній відстані від нього. Не ставати до навантажувача спиною та не стояти під піднятим вантажем.
  13. Дотримуватись граничних показників вантажопідйомності столу.
  14. Під час роботи не використовувати несправне обладнання та інвентар.
  15. При маркіруванні шкір маркером бути обережним і уважним.
  16. Під час вистилання шкір користуватися тільки справними піддонами, бути обережним і уважним.
  17. Перші шкіри вистилати таким чином, щоб краї не звисали з піддона.
  18. Шкіри на піддон укладати по висоті таким чином, щоб запобігти їх розсипанню при транспортуванні.
  19. Не захаращувати робоче місце піддонами. Робити розрахунок необхідної їхньої потреби (доба, тиждень, місяці), дотримуючи габаритів безпеки на робочому місці.
  20. Під час вивозу шкір та напівфабрикату візками чи подачі її навантажувачем знаходитись на безпечній відстані. Транспортувати візки згідно встановленого маршруту, штовхаючи їх поперед себе та узгоджуючи свої дії з напарником
  21. Під час пересування по цеху бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.
  22. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити майстра і звернутися до медпункту.
  23. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві і повідомити майстра про нещасний випадок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Опустити майданчик підйомного столу в крайнє нижнє положення. Вимкнути електроживлення і після повної зупинки робочих органів вичистити прибрати робоче місце.
  1. Ретельно прибране робоче місце здати зміннику і повідомити про недоліки, які мали місце під час роботи.
  2. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки, прийняти душ.
  3. Спецодяг не виносити за межі підприємства, по мірі забруднення здавати для прання.

5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

 1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від‘єднати підйомний стіл від електроживлення головним вимикачем (рубильником).
  1. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра.
  2. Ознаками можливих аварійних ситуацій є:
 • витікання шкідливих та небезпечних парів, газів, розчинів, рідин;
 • виникнення загорань та пожеж;
 • руйнування, обвали, тріщини конструкцій будівель та споруд.

5.4 У разі виникнення аварійної ситуації:

- припинити виробничий процес;

- від‘єднати пошкоджену дільницю від електроструму;

- попередити оточуючих про небезпеку;

- вивести потерпілих із небезпечної зони та надати першу допомогу;

- повідомити про те, що сталося керівника підрозділу чи підприємства;

- у разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну охорону й розпочати пожежогасіння наявними засобами;

- при неможливості запобігти аварії покинути небезпечне приміщення.