3.3.13 Не допускається розстропування ділянки пульпопроводу, що ремонтується або замінюється, до приварювання суцільним швом обох кінців труби по всій довжині окружності.

3.3.14 При переході через пульпопровід застосовуються перехідні містки з огородженнями.

3.4 Вимоги безпеки під час роботи всередині пульпопроводу.

3.4.1 Ремонтні роботи всередині пульпопроводу проводяться за спеціальним наряд-допуском на виконання робіт у газонебезпечних місцях.

3.4.2 У складі бригади, що проводить роботи, обов'язкова присутність спеціально проінструктованого спостерігача і представника газорятувальної служби.

3.4.3 Перед входом робітників всередину обов'язкове проведення аналізу повітряного середовища в пульпопроводі.

3.4.4 Перед входом всередину пульпопроводу робітник повинен надягти запобіжний пояс із заплічними ременями і прикріпленою до пояса мотузкою. Другий кінець мотузки повинен знаходитися у спостерігача у руках.

3.4.5 До виходу робітника з пульпопроводу спостерігач не має права залишати робоче місце.

3.4.6 Під час роботи газоелектрозварнику необхідно через кожні ЗО хвилин виходити на свіже повітря на 10-20 хвилин.

3.4.7 Під час роботи в пульпопроводах повинно використовуватись переносне освітлення напругою 12В.

3.4.8 Приток свіжого повітря до робочих місць, що розташовані всередині пульпопроводу здійснюється переносною вентиляційною установкою з гнучким шлангом. При відсутності такої установки виконується природна вентиляція шляхом вирізки люків 50см х 50см по обидві сторони від ділянки, що ремонтується на відстані 50м.

3.5 Вимоги безпеки під час роботи з вантажопідйомними механізмами.

3.5.1 Демонтажні і монтажні роботи устаткування, що ремонтується, виконуються у відповідності з ППР та інструкціями з охорони праці за професіями.

3.5.2 Робота з вантажопідйомними механізмами здійснюється в присутності працівника, відповідального за безпечне виконання робіт вантажопідйомними механізмами.

3.5.3 Вантажопідйомні механізми можуть бути допущені до підйому і переміщення тільки тих вантажів, маса яких не перевищує їхію вантажопідйомність.

3.5.4 Підйом деталей і вузлів, виконувати в два прийоми. Споча ку вантаж піднімають на висоту 200-400мм, перевіряють надійність стропування, дію гальм, стійкість, а потім - на необхідну висоту.

3.5.5 При керуванні вантажопідйомними механізмами з підлоги, повинен бути забезпечений вільний прохід для особи, яка керує ними.

3.5.6 Місце проведення робіт з підйому та переміщення вантажів повинно бути тд час роботи освітлено. За умови недостатньої освітленої ті, коли машиніст крана погано розрізняє сигнали стропальника (сигналь ми са) чи вантаж який переміщується, робота крана повинна бути припинена.

3.5.7 Під час проведення робіт за допомогою трубоукладача, кранівники і стропальники повинні бути проінструктовані про порядок проведення робіт, габаритах виробів і матеріалів, що складуються.

3.5.8 Трубоукладач встановлюється тільки на складський майданч ік, підсипаний і вирівняний в одній площині, без ухилу.

3.5.9 Заходи безпеки при виконанні робіт з підйому і переміщеі ня вантажів вантажопідйомними механізмами.

3.5.9.1 На місці виконання робіт не повинні знаходитися працівни <и, які не мають прямого відношення до роботи, що виконується.

3.5.9.2 Стропування конструкцій повинно забезпечити їх подавання до місця встановлення в положенні, близькому до проектного.

3.5.9.3 Стропування вантажу здійснюється стропами які відповідають масі вантажу, що піднімається, з урахуванням кількості гілок і кута їх нахилу до вертикалі; ^топи загального призначення слід підбирати так, щоб кут між їх гілками не перевищував 90°.

3.5.9.4 Стропи повинні бути випробувані і мати бирку з вказаними номером, вантажопідйомністю і датою випробувань.

3.5.9.5 При застосуванні багатогілкової схеми стропування необкі/іно стежити за тим, щоб гілки стропів не перехльостувались.

3.5.9.6 Всі команди кранівнику з підіймання, опускання і переміщеі ня вантажів подаються стропальником або особою, відповідальною за безпечне виконання робіт вантажопідйомними механізмами, який має при собі посвідчення.

3.5.9.7 Перед підійманням вантажу треба переконатися, що на ньому немає сторонніх або не закріплених предметів.

3.5.9.8 Не допускаються роботи з підіймання, переміщення і опускання вантажу, якщо під ним знаходяться люди. Стропальник може

знаходитись біля вантажу при його підійманні чи опусканні, якщо вантаж знаходиться на висоті не більше їм від рівня майданчика, на якому стоїть стропальник. ,

3.5.9.9 При переміщенні вантажу в горизонтальному напрямку він повинен бути піднятий на 500мм вище предметів, які можуть зустрітися на його шляху.

3.5.9.10 Опускати вантаж дозволяється лише на призначене для цього місце, де виключається можливість його падіння, перекидання або сповзання. На місце встановлення вантажу повинні бути заздалегідь укладені відповідного розміру і міцності підкладки для того, щоб стропи або ланцюги могли бути легко і без пошкоджень витягнуті з під вантажу.

3.5.9.11 Після закінчення роботи або під час перерви в роботі вантаж не повинен залишатися у підвішеному стані.

3.5.10 Під час роботи вантажопідйомного крана чи машини не допускається:

3.5.10.1 Підіймання вантажу, що знаходиться з хиткому положенні або вантажу, який підвішений за один ріг дворогого гака.

3.5.10.2 Підіймання і переміщення вантажу з людьми, які знаходяться на ньому.

3.5.10.3 Ііідіймання вантажу засипаного землею або примерзлого до землі, закладеного 'іншими вантажами, укріпленого болтами або залитого бетоном.

3.5.10.4 Підтягання вантажу по землі, підлозі або рейкам крюком крана при похилому положенні вантажних канатів.

3.5.10.5 Звільнення за допомогою вантажопідйомних кранів і машин затиснених вантажів, стропів, канатів або ланцюгів.

3.5.10.6 Вирівнювання, виправлення і притримування руками вантажу, який піднятий або переміщується. Вантажі під час переміщення необхідно утримувати від розгойдування і переміщення за допомогою гнучких відтяжок і довгомірних гаків.

3.5.10.7 Перебування в автомашині людей при розвантаженні та завантаженні конструкцій і устаткування з автомашини.

3.6. Вимоги безпеки під час проведення вогневих робіт.

3.6.1 До вогневих робіт відносяться виробничі операції, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, які супроводжуються іскроутворенням, нагрівом і можуть викликати займання (електро- і газозварювання (різка), бензогазорізка та ін.).

3.6.2 Вогневі роботи виконуються тільки за наряд - допуском на виконання вогневих робіт і узгодження його з відповідними службами підприємства-замовника та представника пожежної охорони.

3.6.3 Місце проведення вогневих робіт повинне бути очищене від горючих речовин (ГР) і матеріалів.

3.6.4 Горючі матеріали, що знаходяться в зоні ведення вогневих робіт, повинні бути захищені екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу або политі водою.

3.6.5 Технологічне устаткування, на якому -проводяться вогневі роботи, повинно бути відключене від діючих комунікацій.

3.6.6 Під час проведеннія вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних приміщеннях повинен бути встановлений ретельний контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення експрес - аналізів.

3.6.7 Під час перерв в роботі зварювальна апаратура повинна відключатися, в, т.ч. від електромережі, шланги від'єднуватися і звільнятися від горючих рідин і газів, а в паяльних лампах тиск повинен бути повністю стравлений.

3.6.8 Під час проведення вогневих робіт не допускається:

3.6.8.1 Приступати до роботи на несправній апаратурі.

3.6.8.2 Допускати до вогневих робіт осіб, що не мають кваліфікаційних посвідчень і не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і щорічну перевірку знань з отриманням спеціального посвідчення.

3.6.8.3 Користуватися одягом і рукавицями зі слідами масел, жирів, бензину, гасу та інших горючих речовин.

3.6.8.4 Зберігати в місцях ведення вогневих робіт одяг, горючі речовини та інші горючі предмети і матеріали.

3.6.8.5 Стикання електричних кабелів з балонами із стисненим або зрідженим газом.

3.6.8.6 Відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розжарениіуЛі предметами.

3.6.8.7 Стихання кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального устаткування з різними маслами, а також промасленим одягом або дрантям.

3.6.8.8 Переносити балони з газами на плечах і руках.

3.6.8.9 Зберігати і транспортувати балони з газами без запобіжних ковпаків, що нагвинчуються на їх горловину.

3.6.8.10 Проводити продування шлангів для горючих газів киснем, а кисневих шлангів горючими газами і взаємозамінювати шланги при роботі.

3.6.8.11 Користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30м, а при виконанні монтажних робіт - 40м (застосування шлангів завдовжки більше 40м дозволяється у виняткових випадках, з письмового дозволу відповідальної особи, що видав наряд-допуск на виконання робіт).

3.6.8.12 Перекручувати, заламувати або затискати шланги які підводять газ, або пальне до різака.

3.6.8.13 Використовувати кисневі шланги для підведення бензину або гасу до різака.

3.6.9. встаткування для ручного зварювання повинна бути забезпечена рубильником або контактором (для підключення джерела зварювального струму до розподільної цехової мережі), покажчиком величини зварювального струму і запобіжником в первинному ланцюзі та обмежувачем струму холостого ходу.

3.6.10 З'єднання зварювальних кабелів слід проводити за допомогою обпресовування, зварювання, паяння або спеціальних затисків. Підключення електропроводів до електродоутримувача, виробу, що зварюється та зварювального апарату виконується за допомогою мідних ~ кабельних наконечників, які скріплені болтами і шайбами.

3.6.11 Кабелі підключені до зварювальних апаратів, розподільних щитів та іншого устаткування, а також до місць зварювальних робіт, повинні бути надійно ізольовані і в необхідних місцях захищені.

3.6.12 Кабелі (електропроводи) електрозварювальних машин повинні знаходитись від трубопроводу кисню на відстані не менше 0,5м, а від трубопроводу ацетилену та інших пальних газів - не менше їм.

3.6.13 Установка електрозварювання на весь час роботи повинна бути заземлена.

3.6.14 Електродоутримувачі та електроди, що використовуються при зварюванні, повинні бути заводського виготовлення.

3.7 Вимоги безпеки під час роботи на висоті.

3.7.1 Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3м і більше повинні бути захищені тимчасовими огорожами.

3.7.2 Під час роботи на висоті робітники повинні бути забезпечені запобіжними поясами і страхувальними канатами, які повинні бути заздалегідь випробувані і мати бирку із вказаними номером поясу і датою проведення наступного випробування.

3.7.3 Місце закріплення повного карабіна повинно бути вказане виконавцям робіт.

3.7.4 Під час виконання робіт у два або декілька ярусів, обов'язкова наявність між ними надійних перекриттів.

3.7.5 Риштування, площадки, підмостки щодня перед початком зміни повинні бути оглянуті.

3.7.6 Місця підіймання робітників на риштування, площадки, засоби підмощування повинні бути огороджені.

3.7.7 Не допускається скидання будь-яких предметів з висоти. У разі виробничої необхідності скидання предметів може бути дозволене відповідальною особою і проводитися у присутності безпосереднього керівника робіт. Для запобігання потрапляння робітників в небезпечну зону, на безпечній відстані від місця скидання виставляються сигнальники. Місце скидання повинно бути огороджене та вивішений плакат «Небезпечно. Прохід заборонений».

3.8 Вимоги безпеки під час роботи з ручним інструментом.

3.8.1 Механізований інструмент повинен бути справний і застосовуватися за призначенням.

3.8.2 Ручний електрифікований інструмент не повинен мати пошкоджень ізоляції, бути заземленим. При виявленні будь-яких несправностей, роботи з електроінструментом повинні бути припинені.

3.8.3 Для перенесення і зберігання інструменту, працюючі на висоті робітники повинні бути забезпечені індивідуальними сумками.

3.8.4 Не допускається робота інструментом з-електроприводом на приставних драбинах.

3.8.5 Ручний інструмент повинен відповідати вимогам безпечного виконання робіт.

3.8.5.1 Молотки повинні бути насаджені на рукоятки овального перетину, виготовлені з міцних порід дерева, і розклинені металевими завершеними клинами. На бойках не повинно бути тріщин, задирок, скосів.

3.8.5.2 Гайкові ключі повинні відповідати розміру гайок, робочі поверхні ключів не повинні мати пошкоджень. Нарощувати ключі іншими предметами не допускається.

3.8.5.3 Зубила, керни не повинні мати збитих і скошених бойків, гострих граней.

3.8.6 Суміщення отворів повинно проводитись тільки конусними оправками.

3.8.7 Всі працюючі з ручним інструментом повинні бути забезпечені захисними окулярами з небитким склом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Після закінчення роботи ремонтний персонал зобов'язаний:

4.1.1 За допомогою комутаційного апарату шеструмити електрозварювальні апарати, зібрати в бухти зварювальні кабелі.

4.1.2 Перекрити подачу горючих рідин і газів та звільнити від них газополуменеву апаратуру, а в паяльних лампах повністю стравити тиск.

4.1.3 Все устаткування і апаратуру, що використовувалась при ремонтних роботах, необхідно здати в місця зберігання.

4.1.4 Привести в порядок місце ремонтних робіт - прибрати непотрібні конструкції, пристосування, залишки матеріалів, електродів, сміття.

4.1.5 Зняті під час ремонту огородження, заземляючи пристрої, кришки отворів встановити на місце і надійно закріпити.

4.1.6 Ретельно перевірити місце проведення ремонтних робіт на відсутність займання. У пожежонебезпечних місцях організувати спостереження за місцем проведення вогневих робіт на протязі 2-х годин після їх закінчейня.