МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.1.17-444-2006

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВИБИВАЛЬНИКА ВІДЛИВОК

1. Загальні положення

Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для

вибивальника відливок на установках елекрогідравлічного ефекту.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44)

особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці,

притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і

кримінальної відповідальності згідно із законом.

Технологічний процес включає операцію електрогідравлічного

вибивання стрижнів з відливок на установках, які використовують

ефект, заснований на високовольтному імпульсному розряді у рідині

з використанням наступного устаткування та інструмента:

установка електрогідравлічного ефекту;

ізолюючі штанги довжиною не менше 1 м, які розраховані на

максимальну робочу напругу установки, для виконання операції під

напругою або накладання тимчасових заземлень;

ізольовані кліщі для зняття та установки трубчастих запобіжників під

напругою;

діелектричні рукавичкі та боти для роботи на установках напругою

понад 1000 В;

переносні діелектричні коврики;

ізолюючі прокладки для відключення струмоведучих частин від

частин, які залишаються під напругою;

віброізолюючі засоби та матеріали;

переносні огородження струмоведучих частин.

Робоче місце повинно:

• бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;

• відповідати вимогам охорони праці;

• утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

До виконання робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, надання першої допомоги постраждалим при нещасних випадках, правил поведінки при виникненні аварій і які мають посвідчення на III групу з електробезпеки.

Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.7. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо змінені умови виконання робіт.

1.8. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.9. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.10. Виконувати зобов'язання з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

• вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної й обідньої перерв;

• не знаходитися на робочому місці у неробочий час без відома керівника;

• не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.11. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається, (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

• проходити тільки в передбачених для цього місцях;

• не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;

• не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;

• не приступати до роботи в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.12. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії установки електрогідравлічного ефекту, пристосувань і інструменту, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

• підвищеного рівня шуму, вібрації на робочому місці;

• підвищеної загазованності повітря робочої зони (вміст озону, окису азоту);

• імпульсного електромагнітного поля;

• рентгенівського випромінювання;

• підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

в підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;

• підвищеної напруги в електричному ланцюзі;

• підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

• відсутності або нестачі природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;

• фізичних перевантажень (статичні, динамічні);

• нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.13. Виконувати роботу з використанням спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту:

• костюм бавовняний ГОСТ 27653-88;

• рукавиці комбіновані ГОСТ 12.4.010-75;

• черевики шкіряні ГОСТ 12.4.137-84;

• окуляри захисні ГОСТ 12.4.013-85;

• вкладиші протишумові "БЕРУШИ СТ-1" ТУ У 25513947.002-99.

1.14. Виконувати роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів, при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції.

1.15. Робочі місця за необхідності мають бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.16. Перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи вимити обличчя і руки водою з милом.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал має бути підписаний змінним майстром.

2.2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо застебнутий, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся має бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, забрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

2.4. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.5. Переконатися у тому, що електрозахисні засоби (коврики, боти, рукавички і т.і.) не мають механічніх ушкоджень.

2.6. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, згідно вимог інструкції з експлуатації.

2.7. Перевірити працездатність засобів механізації процесів завантаження, вивантаження відливок, переміщення електродів та прибирання шламу.

2.8. Перевірити наявність огороджень і їхню справність, надійність кріплення.

2.9. Перевірити наявність захисних екранів установки електрогідравлічного ефекту та пульту керування, працездатність блокувань дверцят пульту керування та рухомих екранів установки (під час відкривання дверцят та екранів установка повинна відключатися).

2.10. Впевнитись в тому, що екрани установки замкнені і повністю обводять джерело електромагнітного випромінювання.

2.11. Перевірити наявність діелектричних ковриків в проходах між блоками установки.

2.12. Впевнитись в тому, що система припливно-витяжної вентиляції працює.

2.13. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.14. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.15. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їх усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безбеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Виконувати укладання відливок на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів.

3.4. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху виробів та відходів.

3.5. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів і пристосувань, що не застосовуються під час виконання даного технологічного процесу.

3.6. Виключати устаткування у випадку залишення робочого місця.

3.7. Припинити роботу в разі зміни режиму роботи установки електрогідравлічного ефекту (сторонній стук, скрегіт, запах горілої ізоляції і т.і.).

3.8. Укладати відливки в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля має бути не більше 1 м.

3.9. Під час виконання робіт не слід:

• чистити устаткування під час його роботи;

• працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;

• знімати захисні екрани;

• працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;

• користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;

• одягатися, роздягатися, митися на робочому місці.

3.10. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.

3.11. Користуватися діелектричним гумовим ковриком, діелектричними ботами і рукавичками при роботі на пульті установки електрогідравлічного ефекту.

3.12. Користуватися глушниками, віброізолюючими засобами та матеріалами під час роботи на повітряних розрядниках з метою обмеження шуму.

3.13. Припинити роботу в наступних випадках:

• виявлення несправності устаткування;

• припинення подачі електроенергії;

• відключення загального чи місцевого освітлення;

• відключення систем загальнообмінної чи місцевої витяжної вентиляції;

• пошкодження засобів індивідуального захисту;

• погіршення самопочуття;

• одержання травми.

3.14. Дотримуватись вимог щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки:

• не курити на робочому місці;

• не застосовувати відкритий вогонь, у тому числі для освітлення;

• розташовувати відливки на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння.

3.15. Повідомити безпосереднього керівника робіт (бригадира, майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про кожний нещасний випадок і вжити заходів долікарської допомоги. Зберігати до прибуття комісії з розслідування робоче місце і устаткування в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків).

3.16. Повідомити безпосереднього керівника (бригадира, майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про раптове захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлених несправностях устаткування, пристроїв, пристосувань, засобів індивідуального захисту і про інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Виключити устаткування, вентиляцію, пристосування, місцеве освітлення.

4.2. Упорядкувати робоче місце, прибрати шлам в тару, протерти установку.

4.3. Зняти засоби індивідуального захисту і прибрати їх у спеціально відведене місце.

4.4. Зняти спецодяг і укласти його в шафу.

4.5. Вимити руки теплою водою з милом, прийняти теплий душ.

4.6. Повідомити майстра, бригадира, змінника про несправності устаткування, пристосувань, що мали місце під час роботи, або зробити запис у журналі.

4.7. Повідомити безпосереднього керівника про закінчення роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

До аварійних ситуацій відносяться:

• порушення меж та (або) умов згідно з інструкцією експлуатації устаткування;

• порушення меж та (або) умов згідно з інструкцією експлуатації устаткування;

• відключення, обрив чи коротке замикання електрокомунікацій, електроустаткування.

Можливими причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

• відмова чи пошкодження технологічного обладнання;

• порушення технологічного режиму (відсутність чи недостатня кількість складських приміщень, тіснота виробничих приміщень, порушення норм питомих площ на одиницю устаткування, нагромадження на робочих місцях зайвої кількості сировини, матеріалів, які застосовуються у виробництві);

• неправильне улаштування чи несправність електротехнічних установок, устаткування і розподільних мереж;

• необережне поводження з вогнем;

• несправність вентиляційних і освітлювальних систем і ін. З метою запобігання аваріям необхідно:

• дотримуватися вимог технологічного процесу і правил пожежної безпеки;

• дотримуватися правил технічної експлуатації устаткування і агрегатів;

• розташовувати відливки на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння;

• не укладати матеріали, які зберігаються в цеху, впритул до приладів опалення і інших нагрівальних приладів;

• не зберігати змінний запас матеріалів безпосередньо біля устатування;

• курити тільки в спеціально відведених місцях;

• не користуватися паяльними лампами і іншими джерелами відкритого вогню для відігрівання замерзлих водопровідних труб.