3.6.4 Висота підвішування контактного дроту повинна бути не менш як 1,8 м. У момент розвантаження вагону контактний дріт повинен відключатися.

3.6.5 Вагони ВПК приєднувати до електровоза і зчіплювати між собою за допомогою жорсткого зчеплення необхідно завдовжки не менш як 1,2 м.

3.6.6 Під час керування самохідними вагонами не рекомендується:

3.6.6.1 Передавати керування стороннім особам.

3.6.6.2 Керування вагоном з кабіни в положенні стоячи або з підошви виробки.

3.6.6.3 Перевозити людей в кузові вагону.

3.6.6.4 Працювати при несправному сигналі і включенні механізмів вагону без сигналу або попередження осіб, що працюють поблизу.

3.6.6.5 Транспортувати з піднятим кузовом і розкритими стулками. 3.7 Завантаження породи в забої ствола.

3.7.1 Приступаючи до завантаження породи в забої ствола, переконатися, що ствол закріплений надійно і відповідно до паспорта, що з виступаючих частин кріплення і устаткування видалені куски породи, всі запобіжні пристрої справні.

3.7.2 При завантаженні породи один прохідник повинен стояти на сигналі для прийому і відправлення баддей. Баддя, перед відправленням, підводиться над забоєм, зупиняється до заспокоєння і дно бадді очищається від налиплих кусків породи.

3.7.3 При завантаженні бадді слід заповнювати її на висоту не більш як 100 мм від верхньої кромки борта бадді.

3.7.4 В процесі навантаження необхідно стежити за баддями. Навантаження в одну баддю двома вантажниками виконується по черзі.

Стежити, щоб разом з породою не завантажити в баддю патрони ВВ, що не вибухнули.

3.7.5 Не дозволяється залишати грейфер в піднятому стані з відкритими лопастями, працювати на неполагодженому вантажнику; ремонтувати його, не відключивши стиснене повітря, користуватися баддями, на борту яких немає запобіжних кулачків для утримання спущеної дужки.

3.7.6 При видачі породи, гирло ствола повинне відкриватися тільки в частині, необхідній для проходу бадді, конструкція ляд не повинна допускати при розвантаженні бадді падіння в ствол кусків породи або інших предметів.

3.7.7 Під час роботи навантажувачем прохідник повинен стежити за канатами.

3.8 Заходи безпеки під час кріплення виробок.

3.8.1 Зведення тимчасового або постійного кріплення у виробках повинне виконуватися своєчасно і відповідно до паспорта.

3.8.2 Перед початком кріплення прохідник повинен вивчити «Інструкцію з охорони праці для кріпильника», ознайомитися з паспортом кріплення і виконувати вимоги їх в процесі роботи.

3.8.3 Прохідник при зведенні кріплення на сполученні вертикальних виробок повинен знаходитися під справним кріпленням або ретельно обібраною і перевіреною покрівлею виробки.

3.8.4 При установці рам кріплення прохідник повинен визначити напрям по схилах виставляння кріплення.

3.8.5 Щоб додати встановленим рамам (металевим, дерев'яним) стійке положення, їх розкріплюють між собою розпірками. Установка розпірок обов'язкова для найближчих до забою двох-трьох рам, щоб зберегти їх від пошкодження під час вибуху.

3.8.6 Всі порожнини кріплення прохідник зобов'язаний ретельно заповнити лісом або породою.

3.8.7 Якщо проходка припинена на тривалий термін, то постійне кріплення на пройденій ділянці необхідно підвести впритул до забою.

3.8.8 При проведенні гірничих виробок в нестійких породах поблизу забою повинен бути змінний запас кріпильних матеріалів.

3.8.9 При використовуванні для розпилювання лісоматеріалів електричних або пневмопилок не дозволяється проводити ремонт або торкатися руками ріжучий ланцюг при не відключених пилках від мережі.

3.8.10 При кріпленні виробок набризг-бетоном за допомогою машини ПБМ, керованої двома прохідниками, один з яких управляє машиною, а інший наносить бетон на поверхню виробки (сопловник), прохідники зобов'язані вивчити технологію виконання робіт, конструкцію машин і інструкції щодо безпечного обслуговування, і виконувати вимоги з експлуатації машини ПБМ.

3.8.11 Під час зведення бетонного кріплення працюючі повинні знаходитися під захистом тимчасового кріплення. Всі порожнини і проміжки між бічними породами і кріпленням повинні бути ретельно забучені.

3.8.12 Перед початком зведення бетонного кріплення, установки опалубки в відкотних виробках з прокладеним контактним дротом, необхідно знеструмити контактний дріт. Крім того, місце зведення бетонного кріплення повинно бути захищене від випадкової подачі напруги в контактний дріт шляхом установки закоротки з двох сторін.

3.8.13 Не рекомендується:

3.8.13.1 Застосовувати як заповнювач гірську породу, що має міцність, менше міцності бетону.

3.8.13.2 Залишати в гірничих виробках зняту опалубку з незагнутими цвяхами.

3.8.14 При зведенні кріплення в стволі необхідно:

3.8.14.1 Ділянку стволу від забою до постійного кріплення закріпити тимчасовим кріпленням відповідно до паспорта.

3.8.14.2 Навішувати кільця тимчасового кріплення виробки від центрального або бічних схилів з точністю до 10 см. Кільця повинні бути розклинені розпірками, а простір між затягуванням і стінкою стволу, ретельно забучений лісом.

3.8.14.3 Роботи щодо зведення постійного кріплення виконувати з підвісної полиці або забою стволу.

3.8.14.4 У разі кріплення стволу бетонним і тюбінговим кріпленням порожнини і проміжки між бічними породами і кріпленням необхідно забучувати породою або залити цементним розчином, забутовка лісом недопустима.

3.8.14.5 При застосуванні пересувних опалубок не дозволяється залишати проміжки між кільцями бетонного кріплення і породною стінкою стволу, а також не дозволяється закладати порожнини деревом і іншими горючими матеріалами.

3.8.14.6 При переміщенні пересувної металевої опалубки необхідно дотримуватись наступних правил:

3.8.14.6.1 Перед підйомом підвісного помосту або пересувної металевої опалубки всі люди, що знаходяться на натяжній рамі і в забої, повинні бути видалені.

3.8.14.6.2 Ретельно простукати стінки стволу і обібрати «заколи» нижче за піддон опалубки.

3.8.14.6.3 Перевірити, чи немає на стінках стволу виступів, перешкоджаючих проходженню опалубки.

3.8.14.6.4 При обслуговуванні металевої стулкової опалубки робітники повинні бути застраховані запобіжним поясом до деталей опалубки.

3.8.14.6.5 Стежити за тим, щоб на верху опалубки були поручні або канати, прикріплені до стійок або ж відкидні фартухи.

3.8.14.7 Щоб уникнути прориву бетону в забій при бетонуванні необхідно уважно стежити за піддоном, чи не прогинається він і чи не відходить від опалубки.

3.8.14.8 При кріпленні стволу у висячому положенні (забійної опалубки з піддоном і т.ін.) в 2-4 м від забою, прохідник повинен працювати із запобіжним поясом, за допомогою якого він прикріплюється до канатів опалубки або її металоконструкції

3.8.14.9 Прохідник, що працює на кріпленні стволу бетоном, що швидко твердів, повинен одягати гумові рукавички, що захищають руки.

3.8.14.10 Прохідник, зайнятий на зведенні постійного кріплення стволу бетоном за допомогою пересувної опалубки, повинен розжати фаркопами опалубку таким чином, щоб не було проміжків між раніше ущільненим бетоном і секціями опалубки.

3.8.14.11 Всі роботи щодо переміщення підвісного устаткування в стволі повинні виконуватись за спеціально розробленим ПОР, з яким повинен бути ознайомлений прохідник під розпис.

3.8.14.12 При арміруванні ствола і переміщенні підвісних помостей не допускається виконувати роботи без страхувальних запобіжних поясів.

3.8.14.13 Під час арміруванні ствола при спуску і підйомі помостей прохідникам не можна знаходитися на помості. Поміст повинен бути очищений від сторонніх предметів. При супроводі помосту прохідники повинні знаходитися в бадді

3.8.14.14 При обробленні лунок для розстрілів порода повинна бути видана на поверхню. Скидати породу в стволі не дозволяється.

3.8.14.15 При арміруванні ствола проміжки між стінною ствола і помостом повинні бути перекриті.

3.8.14.16 Розстріли і провідники необхідно опускати на причіпному пристрої підйомного каната або спеціально змонтованих для цієї мети лебідках за допомогою спеціальних пристосувань.

3.8.14.17 Для спуску з верхнього поверху помостей на нижній необхідно користуватися тільки сходовим ходом.

3.8.14.18 Провідники слід нарощувати тільки з люльок. Кожен прохідник, що працює в люльці, повинен страхувати себе запобіжним поясом до металоконструкції люльки.

3.8.14.19 Люлька повинна бути такого розміру, щоб її розворот у відділенні кліті або скіпа виключався.

3.8.14.20 Люлька повинна проходити на відстані не більш як 250 мм від місця навішування провідників.

3.8.14.21 Під час роботи отвори в перекритті люльки повинні бути закриті лядами. При навішуванні провідників в стволі прохіднику не дозволяється виходити з люльки, заздалегідь не застрахувавши себе запобіжним поясом, прикріпленим до раніше встановленого розстрілу.

3.8.14.22 Під час установки розстрілів і провідників недопустимо залишати на них різні предмети.

3.8.14.23 При переміщенні помостей і нарощуванні ставів труб, робота в забої ствола недопустима. Всі робітники, окрім супроводжуючих спуск помостей і виконуючих нарощування труб, повинні бути підняті на поверхню.

3.8.14.24 Роботи щодо переміщення помосту, підвісного устаткування і нарощуванню труб повинні виконуватися у присутності осіб технічного нагляду.

3.9 Заходи безпеки при обслуговуванні підвісного прохідницького помосту при проходці стволу.

3.9. 1 Під час обслуговування прохідницького помосту прохідник зобов'язаний виконати наступні правила:

3.9.1.1 Вимагати дотримання порядку при посадці і виході з бадді.

3.9.1.2 Не допускати посадку в баддю людей понад встановлену норму.

3.9.1.3 Не допускати посадку в баддю робітників з інструментом, що має гострі незахищені чохлами частини.

3.9.1.4 Виконувати посадку людей в баддю і висадку їх на помостах тільки тоді, коли борт бадді знаходиться на рівні розтруба.

3.9.1.5 Всякий незрозумілий сигнал, вважати як сигнал "Стоп". Відновлення спуску, підйому бадді дозволяється тільки після з'ясування причини неясного сигналу і повторного чіткого сигналу.

3.9.1.6 Мати на помості не менше двох акумуляторних ламп, з яких одна повинна бути постійно включеною.

3.9.1.7 Постійно перевіряти правильність проходу ударного сигналу із забою і щільність перекриття всіх отворів на помості.

3.9.1.8 Стежити за справністю підвісного пристрою, а також підвісного каната.

3.9.2 Прохідник, що працює на помості не повинен:

3.9.2.1 Відходити від пульта керування під час спуску і підйому.

3.9.2.2 Виконувати спуск і підйом бадді, якщо в ній стоять або сидять на краю люди.

3.9.2.3 Виконувати очищення підвісного устаткування від бруду, сторонніх предметів під час знаходження людей в забої.

3.9.2.4 Спускати і видавати бадді з вантажем, виступаючим за її борти.

3.9.3 При проведенні ствола прохідники, що знаходяться в забої повинні бути захищені від можливого падіння зверху предметів запобіжним полком, розташованим поблизу забою.

3.9.4 Заглиблювана частина вертикального стволу шахти повинна бути ізольована від робочого горизонту відповідно до проекту міцним помостом.

3.9.5 Щоб уникнути випадкового падіння предметів в ствол, не допустимо на натяжній рамі і полиці зберігати і складати будь-який прохідницький інструмент. Помости повинні бути очищені від породи, обрізків дерева, металевих деталей і інструментів.

3.9.6 Не дозволяється кидати в забій ствола з поверхні або полиці інструменти і інші предмети навіть за проханням працюючих в забої.

3.10 Заходи безпеки при влаштуванні водостічної канавки.

3.10.1 Проходка водостічної канавки здійснюється буропідривним методом, за допомогою шпунтового молотка або за допомогою універсального ковшового навантажувача ПКУ.

3.10.2 При прибиранні породи підборними лопатами необхідно відключити контактний дріт або ізолювати його за допомогою відрізка шланга від випадкового дотику і захисту від поразки електричним струмом працюючих.

3.10.3 Місце роботи з двох боків повинно бути захищене червоними світловими сигналами, встановленими на відстані не ближче як 80 м від робочого місця.

3.10.4 Не допустимо навантаження гірничої маси лопатою в рухомі вагони.

3.10.5 При виявленні залишків ВВ і засобів вибуху необхідно їх зібрати і передати підривнику.

3.10.6 При проходці канавок машиною ПКУ необхідно:

3.10.6.1 Відключити напругу в контактній мережі.

3.10.6.2 Підняти контактний дріт на необхідну висоту.

3.10.7 Під час роботи з навантаження ПКУ прохіднику не рекомендується:

3.10.7.1 Виконувати будь-які ремонтні роботи при відкритому вентилі пневмосистеми.

3.10.7.2 Передавати керування навантажувачем іншій особі, що не має прав керування.

3.10.7.3 Знаходитися стороннім особам в районі роботи робочого органу. Стояти під стрілою, спиратися ліктем до кабіни.

3.10.7.4 Пуск навантажувача без подачі сигналу особою, що працює навколо.

3.10.7.5 Виконувати будь-який ремонт, змащування, очищення від руди і бруду, не відключивши машини від мережі.

3.10.7.6 Перевозити людей на навантажувачі під час перегону його з ■однієї виробки в іншу.

4 Вимоги безпеки по закінченню роботи

4.1 По закінченню роботи робоче місце, де виконувалися роботи, повинно бути приведене в безпечний стан. Інструменти, машини і механізми очищені від бруду і пилу.

4.2 Після закінчення буріння прохідник повинен прочистити і продути шпури стисненим повітрям. При продуванні шпурів повітрям користуватися распіратором, захисними окулярами. /

4.3 Перфоратор, бурову установку разом із штангами і іншим інструментом прибрати в безпечне місце.

4.4 По закінченню прибирання, навантаження гірничої маси в гірничих виробках, прохідник повинен зняти кінцевий блок, штирі, підтягти канати і скрепер до рудоспуску. Захистити, при неможливості прибрати, прибиральну техніку від пошкодження гірничою породою під час вибуху.

4.5 По закінченню робіт в стволі, необхідно перевірити справність лебідок і підйомних пристроїв, на яких підвішені пневмонавантажувачі і опустити їх на забій стволу.