МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці - лист №-561

08. 09.2004 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства промислової політики України

22. 09. 2004 р. № 475

ПІ 1.4.17-329-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВАРНИКА ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ЛАКІВ,

СМОЛ ТА МАСТИК

м. Харків

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для варника електроізоляційних лаків, смол та мастик.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальностізгьідно з законом.

1.2. Технологічний процес включає виконання наступних операцій:

• зважування, пересипання та переливання компонентів;

• перемішування речовин;

• розігрів епоксидної смоли;

• розчинення діціандіамиду в етилцеллозольві з використанням наступного устаткування:

піч для підігріва епоксидної смоли;

установка для розчинення діціандіаміду в етилцеллозольві; спеціальний посуд (фарфорові та скляні посудини, відра, бідони).

1.3. Робоче місце повинно:

• бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;

• відповідати вимогам охорони праці;

• утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

1.4. До самостійної роботи з професії чи до виконання відповідного виду робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.6. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.7. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці за відповідними видами робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищеної небезпеки.

1.8. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше.

1.9 Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.10. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.11. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

• вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічної і обідньої перерв;

• не знаходитися на роботі у неробочий час без відома керівника;

• не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.12. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

• проходити тільки в передбачених для цього місцях;

• не проходити між машинами, деталями і заготовками;

• не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;

• не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;

• не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.13. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

• хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт чи через шкіряний покрив і слизову оболонку (викиди граничних та неграничних вуглеводнів під час зважування, пересипання, переливання та змішування компонентів);

• токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

• підвищеної температури матеріалів під час розігріву епоксидної смоли;

• машин і механізмів, що рухаються, рухомих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;

• матеріалів та вантажів, що переміщаються;

• загазованості повітря робочої зони;

• підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

• підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;

• підвищеної напруги в електричному ланцюзі;

• підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

• відсутності або недостатності приподнього світла, недостатньої освітленості робочої зони;

• фізичних перевантажень (статичні, динамічні);

• нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.14. Виконувати роботу з використанням спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту:

• костюм бавовняний ГОСТ 27575-87;

• фартух прогумовий з нагрудником ГОСТ 12.4.029-76;

• черевики шкіряні ГОСТ 12.4.137-84;

• рукавички гумові ГОСТ 12.4.103-83;

• рукавиці брезентові ГОСТ 12.4.010-75;

• респіратор ГОСТ 12.4.004-74;

• окуляри захисні ГОСТ 12.4.013-85.

1.15. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.16. Виконувати при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (зважування, пересипання, переливання, змішування, розчинення компонентів, розігрів епоксидної смоли та ін.).

1.17. Робочі місця за необхідності повинні бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.18. Вимити обличчя і руки водою з милом перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.

2.2. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток мають бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся має бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, прибрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

2.4. Перевірити справність трапів, підставок, стільців.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.6. Впевнитись в тому, що:

• вивіди нагрівальної установки надійно заізольовані;

• відсутні течі в місцях з'єднань трубопроводів, крану та вентилю з трубами установки для розчинення діціандіаміду в етилцеллозольві;

• відсутній витік пару з нагрівача печі для розігріву епоксидної смоли;

• відсутні сторонні предмети у баку установки для розчинення діціандіаміду в етилцеллозольві, в печі та на рейковому шляху;

• вентиль зливу розчину установки для розчинення знаходиться у закритому положенні.

2.7. Перевірити захисне заземлення установок з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.8. Перевірити правильність положення шиберу скиду та підсвіження в печі для розігріву епоксидної смоли.

2.9. Переконатися в наявності спеціального посуду (фарфорові та скляні посудини, відра, бідони) для приготування суміші та зберігання компонентів.

2.10. Впевнитись в тому, що система витяжної вентиляції працює.

2.11. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.12. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на приготування електроізоляційних лаків, смол та мастик, відповідають вимогам технологічного процесу.

2.13. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даної технологічної операції.

3.4. Виключати устаткування і переносні лампи з розеток у випадку залишення робочого місця, припинення постачання електроенергії.

3.5. Для приготування розчину діціандіаміду в етилцеллозольві слід:

• виконувати приготування розчину в спеціальній герметично закритій установці;

• завантажити спочатку діціандіамід, потім етилцеллозольв через лійку баку при температурі навколишнього середовища;

• відкрити вентиль холодної води для забезпечення працювання зворотнього холодильника в нормальному режимі;

• включити обігрів установки, переключити установку на автоматичне ведення режиму та натиснути кнопку "Пуск";

• стежити за безперервною циркуляцією води в охолоджувачі концентрації пару етилцеллозольва;

• відключити обігрів установки після закінчення розчинення, злити гарячий (60-70 оС) розчин в бідон, закрити вентилі холодної води та зливу розчину.

3.6. Під час роботи печі підігріва бідонів з епоксидною смолою слід:

• установити бідони зі смолою на візок печі та закотити їх в піч, щільно закрити двері печі;

• не завантажувати візок вагою понад 100 кг;

• відкрити випускний вентиль паропроводу;

• не перевищувати температуру 120 ° С;

• очищувати піддон візка від смоли.

3.7. Виконувати зважування, пересипання, переливання та змішування компонентів на спеціальному робочому місці при включеній витяжній вентиляції.

3.8. Користуватися дерев'яною мішалкою під час перемішування суміші.

3.9. При виконанні робіт не слід:

• чистити устаткування під час його роботи;

• працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;

• знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;

• працювати на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;

• працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;

• користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;

• одягатися, роздягатися, митися на робочому місці.

3.10. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.

3.11. Користуватися респіратором під час роботи з розчинниками з метою запобігання попадання парів у органи дихання.

3.12. Виконувати акуратно зважування, пересипання та переливання компонентів, не допускати попадання їх на шкіряні покриви, користуватися за необхідності захисними окулярами.

3.13. Виконувати роботи з перекисом бензоілу в захисних окулярах та гумових рукавичках.

3.14. Змащувати руки захисною пастою з метою запобігання подразнення під час роботи з розчинниками або одягти гумові рукавички.

3.15. Припинити роботу в наступних випадках:

• виявлення несправності обладнання, устаткування ;

• припинення подачі електроенергії;

• відключення загального чи місцевого освітлення;

• відключення систем загальнообмінної чи місцевої витяжної вентиляції;

• пошкодження засобів індивідуального захисту;

• погіршення самопочуття;

• одержання травми.

3.16. Дотримуватись вимог щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки:

• не курити на робочому місці;

• не застосовувати відкритий вогонь, у тому числі для освітлення;

• виконувати своєчасне прибирання горючих відходів;

• розташовувати матеріали на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до

протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння;

• стежити за тим, щоб матеріали для виготовлення електроізоляційних лаків, смол та мастик, а також готові суміші транспортувались та зберігались в закритій тарі;

• зберігати перекис бензоілу в скляній колбі з дерев'яною пробкою під шаром води;

• не працювати з перекисом бензоілу поблизу місць зберігання легкозаймистих речовин, сірчаної та азотної кислоти;

• складати в спеціальну металеву тару з кришкою відпрацьовані обтиральні матеріали, не скидати їх на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування;

• не допускати розлиття лаків, емалей, розчинників та ін; при розлитті провести їх нейтралізацію та видалення;

• припинити роботу в разі відмови контрольно-вимірювальної апаратури установок;