ПІ 1.1.23- 244-2004. Примірна інструкція з охорони праці для вулканізаторника


ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вулканізаторника

Київ 2004

ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист №07-01-05/1245

від"03"березня 2004 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

Наказ № 180

від 30.07. 2004 р

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

лист №74

від 13 лютого 2004 р.

ПОГОДЖЕНО

НАК "Нафтогаз України"

лист №15/1-92

від "01" березня 2004 р.

ПІ 1.1.23- 244-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вулканізаторника

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця Примірна інструкція для вулканізаторника поширюється на робітників, що працюють на підприємствах газопостачання та газифікації (або ДК "Газ України").

1.2. До роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію вулканізаторника та за станом здоров'я можуть бути допущені до вказаної роботи, мають групу з електробезпеки не нижче II.

До самостійної роботи вулканізаторник допускається після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки, перевірку вмінь та навичок безпечного виконання робіт вулканізаторник походить під час стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого вулканізаторника. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування наказом по підприємству.

1.3. Вулканізаторник зобов'язаний виконувати лише ту роботу, яка дозволена адміністрацією, та з якої він проінструктований. Без дозволу та інструктажу виконувати роботу, що не входить в обов'язки вулканізаторника, не дозволяється.

1.4. Робоче місце - постійне, з виконанням вулканізаційних робіт має бути обладнаним припливно-витяжною та місцевою вентиляцією; верстати для шероховки мають бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією для відсосу пилу, надійно заземлені та мати огорожу приводу; вулканізаційні апарати слід випробувати кожні 12 місяців. Результати випробування фіксуються в спеціальному журналі; манометри та спеціальні електричні термометри для заміру температури нагрівальних елементів, слід перевіряти кожні 12 місяців.

1.5. Під час роботи бути уважним, не займатися сторонніми справами і розмовами, не відвертати уваги інших.

1.6. Не дозволяється:

- торкатися електрообладнання, клем і електродротів загального освітлення і відкривати двері електрошафи;

- вимикати і зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена адміністрацією;

- стояти чи проходити під піднятим вантажем чи поблизу нього.

1.7. Палити лише у спеціально відведених для цього місцях. У цехах, на робочих та інших місцях, де зберігаються легкозаймисті матеріали, палити не дозволяється.

1.8. Вулканізаторник повинен знати і виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.9. У разі виявлення несправностей в електромережі чи електрообладнання викликати електромонтера, вимкнувши живлення. Ліквідовувати ці несправності самому не дозволяється.

1.10. Помітивши порушення правил безпеки іншим робітником, чи

небезпеку для оточуючих, попередити цього робітника чи майстра про дотримання вимог, що забезпечують безпеку праці.

1.11. Під час виконання вулканізаційних робіт присутні такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- термічні фактори (пожежі, опіки рук);

- ураження електричним струмом;

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (пилу, гуми, парів бензину).

1.12. Вулканізаторник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами і зобов'язаний використовувати ці засоби за призначенням.

Спецвзуття на 12 місяців. Костюм бавовняний на 12 місяців. Рукавиці бавовняні на 2 місяці. Респіратор. Захисні окуляри. Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлені норми.

1.13. Вулканізаторник повинен мати II групу з електробезпеки.

1.14. Не дозволяється перебування на робочому місці сторонніх осіб.

1.15. Вулканізаторник повинен вміти надавати першу допомогу потерпілим.

1.16. Під час роботи вулканізаторник повинен дотримуватись правил особистої гігієни.

1.17. Вулканізаторник, що порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Одягнути встановлений для даного виду робіт спецодяг, спецвзуття, а у разі необхідності, захисні засоби.

2.2. Увімкнути припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.

2.3. Уважно оглянути робоче місце, прибрати всі зайві предмети. Робочий інструмент, пристосування і матеріали розташувати в зручному і безпечному для користування порядку і перевірити їх справність.

2.4. Необхідно перевірити наявність і справність захисних огорож і пристосувань; надійність кріплення заземлювальних дротів; наявність масла в вулканізаційному апараті.

2.5. Перевірити освітленість робочого місця.

2.6. Перевірити справність роботи вулканізаційного апарату.

2.7. У разі виявлення несправностей обладнання, інструменту, тощо вулканізаторник зобов'язаний поставити до відома безпосереднього керівника.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

3.1. Готувати гумовий клей і переливати бензин лише в спеціально обладнаних витяжкою приміщеннях. Виконувати ці операції в інших виробничих приміщеннях не дозволяється.

3.2. Під час виконання ремонтних робіт в приміщеннях, де використовується бензин чи гумовий клей, застосовувати лише мідний, латунний чи дерев'яний інструмент, що унеможливлює утворення іскор.

3.3. Стежити, щоб наявна на виробничих ділянках кількість бензину і сполук, до складу яких він входить, не перевищувала їх змінну витрату.

3.4. Для попередження випарювання бензину або клею з тари відкривати її лише в разі виробничої необхідності, а тампони зберігати в закритих бачках.

3.5. Сушити намащені гумовим клеєм чи змочені бензином покришки з температурою не вище ЗО градусів.

3.6. Роботи з приготування клею і вулканізацію виконувати з ввімкненою вентиляцією.

3.7. Працювати в одязі, просякнутому гумовим клеєм чи бензином, в приміщенні, де палять чи працюють, застосовуючи відкритий вогонь, не дозволяється.

3.8. Під час ремонту покришок лезо ножа пересувати від себе (від руки, в якій стиснуто матеріал). Працювати лише ножем, що має справну рукоятку і гостро заточене лезо. Готувати клей слід в захисних окулярах.

3.9. Дільницю шереховки ретельно замітати, очищати від пилу пиловловлювальні установки, вентилятори, а також прибирати пил з верстатів і стін вологою ганчіркою не менше 2 разів за зміну.

3.10. Перед установкою шеретувального каменя переконатися у відсутності на камені механічних дефектів, які можуть призвести до його розриву.

3.11. Під час підняття і опускання покришок тельфером, стежити, щоб канат укладався в канавки барабана, а покришки, що підіймаються, були надійно закріплені на гаку вантажопідйомного механізму.

3.12. Виконувати будь-які роботи всередині сушильних камер, коли вони ввімкнені, а також користуватися ними у разі несправної вентиляції не дозволяється. Стежити за тим, щоб під час роботи сушильної камери дверцята її були щільно зачинені.

3.13. Сушити покришки в сушильній камері з температурою не вище 20 градусів.

3.14. Шини перед ремонтом слід очистити від бруду, криги, тощо.

3.15. Не дозволяється використовувати етилований бензин для приготування гумового клею.

3.16. Виймати камеру із струбцини після вулканізації дозволяється тільки після того, як відновлена ділянка охолоне.

3.17. Вулканізаторнику не дозволяється покидати робоче місце під час роботи вулканізаційного апарату або допускати до роботи на ньому інших осіб.

3.18. Під час вулканізації користуватись рукавицями для запобігання опіку шкіри.

3.19. Стежити за тим, щоб всі неробочі поверхні вулканізаторів, які нагріваються, були теплоізольовані.

3.20. У разі захворювання, отримання травми, виявлення несправностей обладнання, пристроїв, устаткування повідомити про це безпосереднього керівника робіт та звернутися за допомогою.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1. Привести в порядок робоче місце, очистити обладнання, перевірити справність інструменту і пристосування та скласти їх в спеціально відведене місце, скласти відремонтовані камери, вимкнути електрообладнання, вентиляцію.

4.2. Зняти спецодяг, почистити його та повісити у спеціально відведену шафу.

4.3. Перевірити вимкнення електрообладнання.

4.4. Доповісти майстру про виконання завдання, про всі порушення і неполадки, які були виявлені в процесі роботи.

4.5. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом або прийняти душ. Мити руки у мастилі, бензині, гасом та витирати ганчірками, забрудненими стружками, не дозволяється.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. У разі виникнення пожежі припинити роботу, вимкнути все електрообладнання, повідомити про пожежу пожежну охорону, керівника роботи та діяти у відповідності до інструкції з пожежної безпеки.

5.2. Вимкнути вулканізатор, шерехувальний верстат, якщо виявлено на металевих частинах апарату напругу, або є небезпека враження електричним струмом, обриві заземлюючого провідника, вивісити на вимикачах табличку "Не вмикати - аварія".

5.3. Якщо бензин чи клей випадково розлився, їх слід збирати за допомогою піску чи тирси і зсипати у спеціально відведений металевий ящик з кришкою.

5.4. У разі нещасного випадку звільнити потерпілого від дії травмуючого фактора та надати йому першу допомогу. Під час звільнення потерпілого від дії електроструму слідкувати за тим, щоб самому уникнути контакту з струмоведучими частинами та напруги кроку.