ПІ 1.8.11-158-2001. Примірна інструкція з охорони праці для тістороба по обслуговуванню машин періодичної дії зі стаціонарними діжами тмм-120


Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для тістороба по

обслуговуванню машин

періодичної дії зі

стаціонарними діжами ТММ-120

М. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-158-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ тістороба по

обслуговуванню машин

періодичної дії зі

стаціонарними діжами ТММ-120

м. Київ

1. Загальні положення.

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для тісторобів по готуванню цукрового тіста у кондитерських цехах малої потужності на тістомісильних машинах періодичної дії зі стаціонарними діжами ТММ-120 і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Режим роботи безперервний. Тісторобом по обслуговуванню тістомісильних машин виконується така робота: ведення процесу готування цукрового тіста по всіх технологічних фазах на тістомісильних машинах періодичної дії зі стаціонарними діжами ТММ-120. Забезпечення роботи тістомісильної машини і дозувальної апаратури по встановленому режиму.

Ділянка тісгоприготування розташована в приміщенні, яке відноситься до пожежонебезпечних, категорія відділення по пожежовибухонебезпеці в електроустановках П-ІІа.

1.2. До роботи тісторобом допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Тістороб, який обслуговує тістомісильні машини ТММ-120 зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вопнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати технологічний процес готування цукрового тіста; методи визначення готовності тіста; гатунку борошна й основних компонентів сировини; органолептичні методи оцінки якості сировини і тіста;

- знати небезпечні властивості використовуваної сировини при веденні технологічного процесу та ступенів їх впливу на організм людини;

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці тістороба по обслуговуванню тістомісильних машинах періодичної дії зі стаціонарними діжами ТМІ/І-120 можуть бути:

1.4.1. Частини устаткування, що обертаються:

- з'єднувальні муфти двигуна;

- шківи клиноременних передач, де в місцях набігання ременя утворюється зона захоплення, при попаданні в яку відбувається затягування кінцівок або деталей одягу, травмам і можливим ампутаціям кінцівок;

- робочі органи машини - місильні П-подібні лопасті, діжа, що обертається, черв'ячний привід діжі, при роботі яких також може відбуватися захоплення кінцівок, деталей одягу. При попаданні на ці органи можливі травми й ампутація кінцівок.

1.4.2. Можливість травмування коритом, яке перекидається. 1.4.3.Ураження електричним струмом.

1.4.4. Падіння на підлозі або інших шляхах переміщення.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці тістороба по обслуговуванню тістомісильних машин ТММ-120 можуть бути: 1.5.1. Підвищений вміст борошняної пилюки (ГДК до 6 мг/м3 , факт - ) який може викликати алергічну реакцію або захворювання пневмоконіозами.

1.5.2. Підвищений рівень шуму (ГДР- 80 дБА, факт - ), Що негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи.

1.5.3. Недостатня освітленість на робочому місці.

1.5.4. Підвищена швидкість руху повітря.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено наступне:

1.6.1. Корито з місильними П-подібними лопастями закривається кришкою, що кріпиться до нього. Щоб уникнути попадання рук у зону робочих органів, вона зблокована з електроприводом. При відкриванні кришки двигун зупиняється і за допомогою ручного механізму, що перекидає, тісто вивантажується з тістомісильної машини. Повторний пуск приводу повинний бути конструктивно передбачений тільки пускачем. У тістомісильних машин, завантаження сировини в які відбувається при обертанні місильних органах на завантажувальних воронках установлюються захисні решітки (або висота бортів воронки не дозволяє дістати рукою до місильних лопастей).

1.6.2. Огородження всіх частин і деталей машин, муфт і ремінних передач, що обертаються, інших небезпечних зон.

1.6.3. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.4. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування, що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.5. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення покриття повинно бути таким, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

— залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

— приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

— при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. Тістороб повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм, фартух бавовняний, ковпак або косинка, тапочки), брудний одяг вчасно здавати в прання.

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безупинній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи необхідно:

2.2.1. Надіти санодяг і привести його в порядок, сховати волосся під головний убір.

2.2.2. Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і пристосування, звільнити проходи.

2.2.3. Перевірити наявність необхідної сировини.

2.2.4. Перевірити наявність і справність необхідних пристосувань: шкребків, мірників, щіток, табличок "Не включати! Працюють люди!".

2.2.5. Перевірити справність устаткування, дозувальної, контрольно-вимірювальної апаратури.

2.3. Перед початком роботи необхідно:

2.3.1. Візуально переконатися в наявності, справності, надійному кріпленні огороджень частин, що обертаються і небезпечних зон, провідників устроїв, що заземлюють, написів на пускачах.

2.3.2. Перевірити справність устаткування і пускачів включенням на холостому ходу. При роботі не повинно бути сторонніх стукотів і підвищеної вібрації, відчуття напруги при доторку до устаткування.

2.3.3. Перевірити справність блокування кришки тістомісильної машини, шляхом її підняття при включеному двигуні. При опусканні кришки запуск двигуна повинний бути передбачений тільки пускачем.

2.3.4. Переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.3.5. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.5. Перед запуском у роботу устаткування переконайтеся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці елекгрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Перед вмиканням устаткування переконайтеся, що пуск машин безпечний для навколишніх.

3.3. При роботі на тістомісильній машині ТММ-120 зверніть увагу на надійність кріплення місильних лопастей на валу машини. Стежте, щоб при обертанні лопасті не терлися об стінки корита.

3.4. Не виконуйте випробування тіста під час роботи машини.

3.5. При вивантаженні тіста використовуйте ручний опрокидуючий механізм, не допускайте попадання рук між його ребром і кришкою.

3.6. При необхідності зачищення машини необхідно: зупинити агрегат кнопкою "Стоп", повісити на пускач табличку "Не вмикати ! Працюють люди !", підняти огородження або кришку і переконатися в повному зупиненні афегату. Користуйтеся спеціальними шкребками.

3.7. Не спирайтеся на машини й огородження.

3.8. Електроблокування повинне бути виконаним таким чином, щоб виключити самовільне вмикання машин при відкритій кришці. При виході з ладу блокування кришки або кінцевих вимикачів зупиніть машину і повідомте керівництву цеху.

3.9. Для обслуговування устаткування, що знаходиться на висоті використовувати тільки спеціально передбачені підставки (драбини). Застосування для цих цілей випадкових предметів не допускається.

3.10. При попаданні на підлогу тіста, рідин, розчинів і інших сторонніх предметів своєчасно їх збирати в спеціальну ємність.

3.11. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

3.12. При виході з ладу блокувань, кінцевих вимикачів, механізму фіксації корита, зупиніть устаткування і повідомте керівництву цеху. Продов)!<уйтє роботу тільки по його вказівці.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перед зачищенням і прибиранням устаткування необхідно:

4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою "Стоп" на пульті управління, перевірити відсутність напруги натисканням кнопки "Пуск" на самому механізмі.

4.1.2. Повісити на пускачі табличку "Не вмикати ! Працюють люди".

4.1.3. Упорядкувати устаткування :

тістомісильну машину, дозувальну апаратуру, площадки, східці (очистити устаткування, що обслуговується від борошняної пилюки, тіста і вимити).

4.1.4. Зачищення корита робити спеціальними шкребками.

4.2. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.3. По закінченні роботи установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.4. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.5. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці тістороба по обслуговуванню тістомісильних машин ТММ-120 можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свому безпосередньому керівнику.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні чи порошкові вотегасники, що знаходяться (зазначити місце).