Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

ДЛЯ МАШИНІСТА КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК

АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ

КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Київ

Узгоджено

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці України

Лист№ 169

від 23.03.2005 р.

Затверджено

Наказ ДК "Укртрансгаз"

№ ИЗ 0£ . й52О05" року

ПІ 1.1.23-011-2005

(скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАШИНІСТА КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК АВТОМОБІЛЬНИХ

ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Київ

Внесено: ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз" Введено: На заміну ПІ 1.1.23-011-1998

Редакційна комісія: Коломєєв В.М. (голова комісії),

Болокан О.О., Разладов В.Г.

Розробники: Морозенко В.Г., Орехов О.О., Даніліна Т.М.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для машиніста компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій призначена для всіх осіб, що працюють за професією машиніст компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі - машиніст КУ АГНКС) всіх типів на підприємствах ДК "Укртрансгаз".

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію машиніста компресорних установок та придатні за станом здоров'я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь і навичок безпечного виконання робіт, машиніст КУ АГНКС повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого машиніста КУ АГНКС. Допуск до самостійної роботи здійснюється при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу).

1.3. Основним робочим місцем машиніста КУ АГНКС є компресорний цех з усім обладнанням і технологічними комунікаціями, які забезпечують технологічний процес компримування газу, та щит керування компресорними установками та іншим технологічним обладнанням, де встановлені засоби контролю і керування даним технологічним процесом.

1.4. Машиніст КУ АГНКС зобов'язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання робіт;

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції, внутрішнього трудового розпорядку, правила поводження з обладнанням, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому на підприємстві порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Машиніст КУ АГНКС повинен знати характеристику шкідливих речовин, які можуть виділятись у процесі виконання робіт, їх дію на організм людини і заходи захисту.

Машиніст КУ АГНКС повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкції з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення машиністом КУ АГНКС вимог цієї інструкції розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.5. У процесі виробничої діяльності на машиніста КУ АГНКС можуть діяти такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори: підвищений рівень шуму на робочому місці; підвищена температура; нервово-психічні перевантаження. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.6. Робота машиніста КУ АГНКС полягає в обслуговуванні: компресорних установок, що знаходяться у ремонті, у резерві, у стадії пуску і зупинки; допоміжного технологічного обладнання компресорного цеху, що пов'язане з роботою компресорних установок (вентиляційними установками, системою охолодження КУ, системою осушення газу, посудинами високого тиску, запірною арматурою тощо ); діючого електроустаткування, що відноситься до компресорного цеху та виконання планово-запобіжних ремонтів усього обладнання, що входить до компресорного цеху.

Обслуговування обладнання і механізмів проводиться шляхом обходу по розроблених і затверджених маршрутах.

1.7. По території підприємства необхідно пересуватись по пішохідних доріжках і спеціальних містках, прокладених над комунікаціями, реагувати на сигнали водіїв

транспортних засобів. Бути уважним, проходячи біля тросів, ланцюгів і канатів. Не наступати на кришки колодязів та інші перекриття ям, траншей і котлованів.

1.8. Машиніст КУ АГНКС повинен виконувати тільки ту роботу, яка доручена адміністрацією згідно із змінним завданням; у робочий час, на території та обладнанні підприємства, не виконувати роботи з корисливою метою.

1.9. Машиністу КУ АГНКС, виконуючи професійні обов'язки і завдання адміністрації поза межами території підприємства, необхідно чітко виконувати завдання, не відхилятись від маршруту, коли це не зумовлено аварійною ситуацією.

1.10. Не дозволяється курити у виробничих приміщеннях і на території виробничого об'єкту. Курити дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

1.11. Обладнання компресорного цеху повинно мати технологічну станційну нумерацію, нанесену фарбою, що не змивається або іншим способом.

На трубопроводи у компресорному цеху повинні бути нанесені стрілки, що вказують напрямок руху газу, повітря та інших технологічних середовищ.

1.12. Запірну арматуру на трубопроводах слід відкривати плавно для запобігання гідравлічним ударам.

1.13. Контроль повітряного середовища здійснюється щозмінно відповідно до місцевої Інструкції з контролю повітряного середовища вибухонебезпечних об'єктів за допомогою переносних газоаналізаторів. Контроль проводиться у терміни, передбачені планом-графіком контролю повітряного середовища. Місця, кількість, періодичність відбору проб і виконання аналізу, схема маршруту руху визначаються планом графіком контролю нові триного середовища.

Під час виконання ремонтних (газонебезпечних) робіт у компресорному цеху контроль повітря робочої зони здійснюється протягом всього часу виконання робіт через кожні 30 хвилин. Місце і час відбору вказується у наряді-допуску (Плані організації вогневої роботи).

Результати аналізів повітря робочого середовища записуються у спеціальному журналі, який знаходиться на щиті керування.

1.14. Під час ремонту і обслуговування обладнання застосовувати лампи напругою до 36 В, а всередині апаратів та інших металевих споруд - лише 12 В.

У вибухонебезпечних приміщеннях світильники повинні мати вибухобезпечне виконання.

1.15. Ремонт електрообладнання та електропроводки, заміна електроламп в приміщеннях станції повинні проводитись виключно електротехнічним персоналом. Проводити такого роду роботи у вибухонебезпечних приміщеннях дозволяється тільки з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство даного об'єкту, і за погодженням з начальником АГНКС.

1.16. У приміщеннях компресорного цеху не дозволяється установка обладнання, що технологічно не пов'язане з КУ та не допускається зберігання витратних матеріалів.

1.17. Машиніст КУ АГНКС не рідше одного разу на квартал повинен брати участь в учбово-тренувальних заняттях з ліквідації аварійних ситуацій, передбачених ПЛАС, що проводяться начальником АГНКС.

1.18. Згідно з Відомчими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям ДК "Укртрансгаз", затверджених наказом ДК "Укртрансгаз" № 417 від 26.12.03 (п.3.1), машиністу КУ АГНКС видається наступний комплект засобів індивідуального захисту (313):

Костюм бавовняний

12 місяців

Ми, 3

Чоботи кирзові або черевики

шкіряні

12 місяців

Заг.призн.

Рукавиці комбіновані

2 місяці

Ми,3

Каска захисна

24 місяці

Склопласт

Підшоломник під каску

12 місяців

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ЇМ

При роботі на компресорних станціях контейнерного виконання

Костюм зимовий з пристебнутою утеплювальною прокладкою замість куртки бавовняної на утеплювальній прокладці

36 місяців

Тн

Валянки на гумовій підошві

48 місяців

1 її

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.19. Під час роботи машиніст КУ АГНКС повинен користуватись 313 та дотримуватись правил особистої гігієни, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом чи іншими миючими засобами. Застосовувати при митті рук бензин, гас, ацетон та інші легкозаймисті речовини забороняється;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання слід попередити керівника робіт та негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Під час приймання зміни перед початком роботи машиніст зобов'язаний:

- привести у порядок свій робочий одяг;

- ознайомитися з записом у журналі, який зробила попередня зміна;

- візуально оглянути і перевірити роботу компресорів, обладнання, насосів, апаратів, трубопроводів, запірної арматури;

- перевірити справність устаткування, пристроїв, інструменту і приладів;

- перевірити наявність та справність огорож, захисних пристроїв, блокувальних і сигнальних пристосувань, засобів індивідуального і колективного захисту, пожежної техніки, засобів вогнегасіння;

- перевірити стан проходів, переходів, майданчиків, сходових пристосувань, поручнів, а також, відсутність мотлоху і нагромаджування;

- перевірити роботу контрольно-вимірювальних приладів, автоматики;

- підготувати потрібну кількість мастильних і обтиральних матеріалів;

- перевірити нагрівальні прилади в приміщеннях; працездатність газоаналізатора і ліхтаря у вибухобезпечному виконанні; освітлення в компресорному цеху; роботу вентиляційної системи; працездатність звукової і світлової сигналізації на пультах керування АГНКС; наявність масла в картерах компресорних установок; тиск газу до і після сепаратора і газового фільтра; роботу повітряних холодильників; рівень води в пожежних ємностях.

2.2. Про всі виявлені недоліки машиніст КУ АГНКС має робити запис у змінному журналі та доповідати керівнику.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Утримувати своє робоче місце в безпечному стані, використовувати засоби захисту і пристрої, які забезпечують безпеку праці.

3.2. У процесі щоденної роботи застосовувати безпечні методи праці, що визначені інструкціями за видами робіт, а під час обслуговування компресорних установок (пуск, зупинка, експлуатація, регламентні роботи) керуватись вимогами технічних інструкцій заводі в-виготовлювачі в.

3.3. Звертати увагу на поведінку товаришів. У випадку помічених порушень, нагадувати їм про необхідність використання безпечних прийомів праці, виконання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної і газової безпеки.

3.4. Машиніст повинен проводити зовнішній огляд технологічних газопроводів та їх деталей, який включає:

- перевірку на загазованість атмосфери колодязів та інших підземних споруд, що розташовані на території АГНКС, із записом у відповідному журналі;

- нагляд за збереженням та станом люків колодязів, вказівних знаків та реперів і їх очищення від бруду, снігу, льоду і т.ін.;

- нагляд за станом газопроводів та їх деталей /зварних швів, сальникових ущільнень та фланцевих з'єднань, в тому числі, кріплень, антикорозійного захисту та ізоляції, дренажних пристроїв, опорних конструкцій/.

Огляд газопроводів, що розташовані на висоті до 5м, допускається проводити з рівня землі.

3.5. Мри щозмінному технічному обслуговуванні компресорної установки необхідно :

- здійснювати контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, роботою світлової сигналізації та виконавчих механізмів і робити записи у відповідних журналах;

- проводити обтирання ганчір'ям (сухим або змоченим вогнебезпечним розчинником) компресорної установки, арматури,трубопроводів;

- перевіряти рівень масла в рамі компресорної установки з метою виявлення механічних пошкоджень, витікання газу, масла та охолоджувальної рідини і, при необхідності, усунення помічених недоліків;

- контролювати справність огороджувальних пристроїв, кріплення апаратів і трубопроводів;

- контролювати стан лакофарбових покриттів і, при необхідності, їх поновлювати;

- перевіряти наявність заземлення.

3.6. Під час роботи компресорної установки машиніст зобов'язаний:

- слідкувати за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, що встановлені на щиті і безпосередньо на компресорній установці;