нагляду за проведенням монтажних робіт

(область, місто, селище)« » 200 р.

Об´єкт:

(назва та відомча належність)

Адреса: № тел.

Проект:

Договір №

Члени комісії:

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

Під час монтажу виявлені такі недоліки (порушення технології виконання монтажу):

Опис недоліку

(порушення технології)

Місце виявлення

Термін усунення

Відмітка про виконання

Вивновок комісії:

Члени комісії:

Примітка. Карта заповнюється представником замовника або ДСО.

Форма 9

АКТ

виміру опору ізоляції електропроводок

(область, місто, селище)« » 200 р.

Об´єкт:

(назва та відомча належність)

Адреса: № тел. Проект:

Договір №

Члени комісії:

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

Проведено виміри опору ізоляції електропроводок.

Дані контрольних приладів

№ п/п

Найменування приладу

Тип

№ приладу

Шкала

Клас

Примітка

Дані випробувань

№№ п/п

Маркування (кабелю) по кресленню,

№ позиції

Марка (кабелю)

Кількість та переріз жил, кв.мм

Опір ізоляції, МОм.

між дротами

(жилами)

Опір ізоляції, МОм.

відносно землі

Примітка

Підключений елемент

Висновок комісії:

(відповідність опору ізоляції електропроводки нормативним документам)

Члени комісії: організація, посада, П.І.Б(організація, посада, П.І.Б.)

Форма 10

АКТ

про закінчення монтажних робіт

(область, місто, селище)« » 200 р.

Об´єкт:

(назва та відомча належність)

Адреса: № тел.

Проект:

Договір №

Члени комісії:

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

Комісія провела перевірку виконаних

(найменування монтажної організації)

монтажних робіт

(найменування змонтованих систем)

згідно

проведених у період з _____________ до ____________ .

Висновок комісії:

(приклад: монтажні роботи виконані в повному обсязі згідно з проектом та

договором № ____ від__________ , та додатковою угодою №_____ від_______ , претензій з якості виконаних робіт немає, зобов'язання виконані в строк)

Члени комісії:(організація, посада, П.І.(організація, посада, П.І.

(організація, посада, П.І.Б.)

м.п.

Форма 11

АКТ

про закінчення пусконалагоджувальних робіт

(область, місто, селище)« » 200 р.

Об´єкт:

(назва та відомча належність)

Адреса: № тел.

Проект:

Договір №

Члени комісії:

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

Комісія провела перевірку виконаних

(найменування монтажної організації)

пусконалагоджувальних робіт ________________________________________________________________________________,

(найменування пусконалагоджувальних робіт систем)

згідно___________________________________________________________________________

проведених у період з _____________ до ____________

Висновок комісії:

(приклад: пусконалагоджувальні роботи виконані в повному обсязі згідно з проектом тадоговором №____ від__________ , та додатковою угодою №_____ від______ , претензій з якості виконаних робіт немає, зобов'язання, виконані в строк)

Члени комісії:(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

м.п.

Форма 12

ВІДОМІСТЬ

змонтованого обладнання

(область, місто, селище)« » 200 р.

Об´єкт:

(назва та відомча належність)

Адреса: № тел.

Проект:

Договір №

Члени комісії:

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

Номер позиції специфікації проекту

Марка, тип

Од. вим.

Кіль-кість

Позначення маркування

Сума,

грн

Місце встанов-лення

Разом:

Всього: грн., коп.

________________________________________________________________________________

(перелк актів передачі устаткування, виробів і матеріалів для монтажу, що додаються (форма 2))

Члени комісії:(організація, посада, П.І.Б.)(організація, посада, І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

м.п.

Додаток Г

(обов´язковий)

Документація, яка оформлюється під час прийняття

систем сигналізації в експлуатацію

АКТ

про прийом систем сигналізації в експлуатацію

(область, місто, селище)« » 200 р.

Об´єкт:

(назва та відомча належність)

Адреса: № тел.

Проект:

Договір №

Члени комісії:

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

Здійснила прийом в експлуатацію системи сигналізації та перевірила правильність виконання монтажних робіт, що були проведені відповідно до: та здійснила перевірку працездатності системи сигналізації

Оглядом та технічним випробуванням на місці встановлено :

1. Монтажні роботи виконані:

(найменування монтажної організації)

2. На зазначеному об'єкті встановлений(ні) прилад(и):

Назва виробу

Од.вим.

Кільк.

Назва виробу

Од.вим.

Кільк.

з підключенням: на пульт:

(на пульт охорони або автономно)

3. Встановлено індикаторів : світлове табло шлейфів та світлодіодів у зчитувачах для ключів

Виконано блокування:

№ п/п

Назва конструкцій, що захищаються

Вид

Кількість

Кількість, тип сповіщувачів

Примітка

Згідно із проектом

4. Проводи шлейфа сигналізації прокладені: кабелем метрів

Захищені: в коробі та потай

5. Електроживлення системи ОС здійснено від: електрощита, який розташований:

Прокладено проводами: - відкрито/сховано

6. Заземлення виконано з використанням:

7. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи виконані згідно з діючими нормами та правилами технічних умов.

(вказується на підставі якого(их) документа(ів) вони зроблені)

8. Технічна укріпленість приміщень:

9. Технічні характеристики системи :

Електричні ланцюги шлейфа сигналізації:

Струм охорони ППК:

Підключено додатковий опір (діод)

Опір ізоляції по відношенню до землі не менше

(форма 9)

10. При перевірці працездатності системи ОПС встановлено: засоби ОПС у всіх режимах працюють нормально

11. Монтажні роботи по блокування виконані на оцінку: ““

12. На підставі викладеного вище система сигналізації приймається до експлуатації згідно із наказом:

Підрядник зобов'язується виконувати гарантійний ремонт упродовж:

13. Для прийому системи сигналізації була подана така документація:

1. Проектна документація/акт обстеження

2. Пам'ятка користувачу ОПС

3. Тех. Документація на обладнання:

4. Сертифікати

Члени комісії:(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)м.п.

Примітка. Акти, перелічені в п. 13, являються невід'ємною частиною складеного акта.

Додаток Д

(обов´язковий)

Документація, яка оформлюється у разі виявлення дефектів

системи сигналізації в період експлуатації

АКТ

про виявлені дефекти

(область, місто, селище)« » 200 р.

Об´єкт:

(назва та відомча належність)

Адреса: № тел.

Проект:

Договір №

Члени комісії:

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

Дата монтажу системи сигналізації 200 р.

Найменування системи сигналізації

Перелік виявлених дефектів

Найменування

Місце знаходження

Характер та об´єм

Висновок комісії

(відповідальний виконавець, термін усунення)

Члени комісії:

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

(організація, посада, П.І.Б.)

м.п.

Додаток Е

(обов’язковий)

Позначення і скорочення

ТЗ – технічні засоби

ССОП – системи сигналізації охоронного призначення

ОіОПС – охоронна і охороно-пожежна сигналізація

НД – нормативна документація

ТУ – технічні умови

СПТС – система передавання тривожних сповіщень

ППК – прилад приймально-контрольний

СПС – системи пожежної сигналізації

СПП – сигнально-пускові пристрої

ПЦС – пульт централізованого спостереження

ТВС – теле(відео) спостереження

ТВК – теле(відео) контролювання

СКД – системи контролювання доступу

ДСО – Державна служба охорони

ЛМК – легка металева конструкція

НВЧ – надвисока частота

З М І С Т

1

Загальні вимоги

4

2

Проектування систем сигналізації охоронного призначення

5

2.1

Загальні вимоги до проектної документації

5

2.2

Загальні вимоги до проектування систем сигналізації охоронного призначення

5

2.3

Вимоги до проектування скомбінованої системи сигналізації

6

2.4

Проектування рубежів систем охоронної сигналізації

7

2.5

Вимоги до проектування електропостачання пультів централізованого спостереження, систем передачі тривожних сповіщень та об´єктового обладнання ССОП

8

2.6

Вимоги до облаштування робочого місця оператора ПЕОМ

10

2.7

Вимоги до проектування ССОП зовнішніх захисних огороджувальних конструкцій

12

2.8

Вимоги до проектування ССОП для блокування конструктивних елементів об’єктів ЛМК типу “Модуль”

13

3

Монтаж систем сигналізації

14

3.1

Підготовка до робіт із монтажу систем сигналізації

14

3.2

Вимоги до блокування об´єктів, приміщень та будівельних конструкцій системами охоронної сигналізації

15

3.3

Монтаж електричних проводок

18

3.4

Загальні рекомендації до маркування проводів під час монтажу

31

3.5

Вимоги до монтажу охоронних сповіщувачів

32

3.6

Вимоги до монтажу приладів приймально-контрольних

40

3.7

Вимоги до монтажу оповіщувачів

41

3.8

Вимоги до монтажу охоронного освітлення

41

3.9

Вимоги до монтажу засобів зв’язку

44

3.10

Вимоги до обладнання периметра технічними засобами ССОП

45

3.11

Вимоги до монтажу охоронних теле(відео)систем

46

3.12

Вимоги до монтажу систем контролювання доступу

48

3.13

Вимоги до акумуляторних установок, які можуть бути використані на ПЦС

49

3.14

Пусконалагоджувальні роботи

51

3.15

Маркування і пломбування

52

4

Прийняття у експлуатацію

53

5

Вимоги безпеки

54

5.1

Вимоги безпеки під час монтажу систем сигналізації

54

5.2

Вимоги пожежної безпеки при монтажі ССОП у пожежонебезпечних зонах

54

5.3

Вимоги до монтажу ССОП у вибухонебезпечних зонах

55

5.4

Заземлення систем сигналізації

57

6

Гарантії виконання робіт

61

Додаток А Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних Нормах

62

Додаток Б Терміни та визначення

64

Додаток В Виробничі документи, які оформлюють під час монтажу систем сигналізації

67

Додаток Г Документація, яка оформлюється під час прийняття систем сигналізації в експлуатацію

80

Додаток Д Документація, яка оформлюється у разі виявлення дефектів системи сигналізації в період експлуатації

82

Додаток Е Позначення і скорочення

83