• поручневі огородження висотою не менше 1,1 м, що виключають можливість падіння людей і різних предметів;
 • сходи для підйому і спуска людей, розташовані на відстані не більше 40 м; ліси довжиною до 40 м повинні бути обладнані не менше, ніж двома сходами;
 • блискавкозахист;
 • дерев'яні щити настилу і бортові огородження, які необхідно піддавати глибокому просоченню вогнезахисним складом.

7.18. Колиска, навішана на гак вантажопідіймального крана, яка застосовується для підйому (спуска) людей на висоту і як засіб підмащування, повинна мати:

 • по всьому периметру огородження з неробочих боків висотою не менше 1,2 м; пристрій дверей в огородженні колиски не допускається;
 • суцільний настил;
 • ширину не менше 1 м;
 • довжину, визначену в залежності від фронту роботи з перевіркою розрахунком на експлуатаційну стійкість; перекіс колиски (від переміщення центра ваги в процесі роботи) допускається не більше 5 град. до краю. Вищевказана вимога орієнтовно може бути перевірена з умов:

Р = 100 * l * n, де:

Р - маса колиски, кг;

l - довжина колиски, м;

n - кількість працюючих, що розташовуються на одному кінці колиски (зосереджене статистичне навантаження від одного працюючого з інструментами - 130 кгс).

При невиконанні даної умови необхідно збільшувати масу колиски чи зменшити її довжину або ж обмежити кількість працюючих, що розташовуються на кінці колиски.

 • тверді чи гнучкі направляючі, що запобігають можливому зачіпанню колиски за виступаючі елементи будинку або спорудження.

Крім того, колиски, що застосовуються як засіб підмащування, мають ємності для збереження сипучих матеріалів і води, які слід розміщати по центру колиски; закріплення ємностей повинне виключати їх переміщення уздовж настилу.

7.19. Статичне випробування при технічному огляді колиски повинне здійснюватися навантаженням, що перевищує в 1,5 рази її вантажопідйомність з урахуванням її власної маси, а динамічне - навантаженням, що перевищує в 1,1 рази.

7.20. Навантаження на настил засобів підмащування від людей, інструментів, матеріалів, оснащення і т.п. повинні відповідати величинам, зазначеним у ГОСТ 24258-88 "Засоби підмащування. Загальні технічні умови".

7.21. При використанні механізованих засобів підмащування (АГП, механічного пересувного риштування і т.п.) необхідно виконувати вимоги охорони праці, викладені в паспорті і інструкції з експлуатації заводу-виготовлювача.

7.22. При монтажі конструкцій вертольотом монтажники повинні працювати в окулярах для захисту очей від пилу і снігу, що піднімаються при обертанні гвинтів вертольота, у гумових чоботах або валянках з калошами для виключення дії статичної електрики.

7.23. Монтажники, що беруть участь у монтажі будівельних конструкцій вертольотом, а також у монтажі висотних споруд (щогл, телевеж і труб) у зимовий час повинні бути забезпечені відповідним утепленим і вітрозахисним черговим спецодягом.

7.24. При виконанні робіт на висоті без засобів підмащування чи огородження робочих місць, тобто безпосередньо з конструкцією, устаткуванням і т.п., працюючі повинні користуватися запобіжним поясом, страхувальними канатами, запобіжно-верхолазним пристроєм - ЗВП-2 чи іншими пристосуваннями (пристроями); при цьому повинне бути забезпечене надійне і зручне закріплення карабіна запобіжного пояса в процесі переходу по конструкціях, а також у процесі закріплення конструктивних елементів у проектне положення.

7.25. Місця закріплення карабіна запобіжного пояса вказує ІТП монтажної ділянки відповідно до ПВР і урахування місцевих умов безпосередньо на робочих місцях.

7.26. Для масового підйому і спуска працюючих на робочі місця, розташовані на висоті чи глибині більше 25 м, необхідно застосовувати механізовані вантажопідйомники або маршові сходи шахтного типу, що мають сходові марші з ухилом не більше 60 град., і площадки відпочинку, розташовані не більше, ніж через 8 метрів.

7.27. При глибині або висоті будинку чи споруди більше 50м необхідно застосовувати тільки механізовані піднімальні засоби.

7.28. Засоби масового підйому (спуска) людей на висоту повинні бути розташовані на відстані не більше, ніж 100 м від місць виконання робіт.

7.29. Підйом (спуск) і виконання робіт з колисок, навішених на гак крана, допускається при дотриманні наступних заходів безпеки:

 • підйом людей допускається здійснювати тільки кранами, що задовольняють вимогам ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів";
 • підйом і робота людей повинні здійснюватися в колисці (площадці), робочі креслення якої розробляються спеціалізованою проектною організацією відповідно до умов виконання робіт (вогневих, електрозварювальних із застосуванням електроінструмента і т.д.), а також вимог, викладених у п.7.18 даного розділу;
 • маса колиски з людьми і матеріалами повинна складати не більше однієї другої частини вантажопідйомності крана на відповідному вильоті стріли;
 • сигнал крановику в процесі підйому колиски повинна подавати одна, спеціально призначена з числа працюючих особа, що знаходиться в колисці;
 • при висоті підйому колиски з людьми більше, ніж на 20м, а також при розташуванні колиски поза видимістю крановика сигнали повинні подаватися по радіо- або телефонному зв'язку;
 • усі дверні і віконні прорізи, розташовані над і під колискою, повинні бути закриті;
 • краном повинен керувати крановик не нижче п'ятого розряду, зі стажем роботи на даному типі крана не менше п'яти років;
 • підйом людей у колисці і при використанні її як засобу підмащування, навішеного на гак крана, слід робити під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів кранами;
 • при переміщенні колиски її необхідно утримувати від розгойдування двома прядив'яними канатами;
 • підйом і робота людей з колиски, навішеної на гак крана, повинні здійснюватися відповідно до заходів, розроблених в ПВР, що містять конкретні пункти безпеки з урахуванням місцевих умов, затверджених головним інженером будівельно-монтажної організації.

7.30. Не допускається здійснювати підйом і роботу людей з колиски, навішеної на гак крана:

 • при швидкості вітру більше 10 м/с, з розташуванням колиски на висоті до 60 м і більше 7,5м/с - на висоті від 60 до 80м;
 • при дощі, тумані, снігу і ожеледі, а також у нічний час доби;
 • при пересуванні крана;
 • при перевантаженні колиски поза нормами;
 • за відсутності журналу обліку і оглядів технічного стану колисок;
 • з виконанням краном двох і більше операцій одночасно;
 • при розташуванні її максимальних габаритів на відстані менше, ніж 30 м від крайнього приводу лінії електропередачі або повітряно-електричної мережі напругою більше 42 В (при невідключеному їх положенні); а також забороняється виходити з колиски в дверні, монтажні чи віконні прорізи, на перекриття будинків і споруд без попереднього закріплення колиски (від горизонтального зрушення) до несучих конструкцій відповідно до ПВР.

7.31. При проведенні інструктажу необхідно вказувати конкретні шляхи підходу до будинку, місця підйому і спуска, а також переходи по конструкціях.

8. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Виробничі процеси по монтажу будівельних конструкцій повинні бути організовані відповідно до ПВР, що містять заходи охорони праці, викладені в СНіП 111-4-80, ДНАОП 0.00-1.03-93, і в технологічній послідовності відповідають вимогам СНіП 3.03.01-87 "Несучі конструкції і конструкції, що обгороджують", а також іншим нормативним актам і документам, діючим в Україні.

8.2. ПВР повинні розроблятися в спеціалізованій проектній організації або проектною групою (відділом) будівельно-монтажної організації, що має ліцензію на даний вид робіт.

8.3. Проектні групи будівельних організацій можуть розробляти технологічні записки на нескладні в інженерному відношенні будинки і спорудження з незначними по обсягу робіт виробничими організаціями, необхідність виконання яких виникла на місцях. При цьому повинні бути розроблені заходи, що забезпечують охорону праці з урахуванням конкретних місцевих умов.

8.4. ПВР і технологічні записки повинні затверджуватися головним інженером будівельно-монтажної організації і узгоджуватися з генпідрядником (чи іншими субпідрядними організаціями) і в обов'язковому порядку з відповідними службами замовника, а при розташуванні об'єкта в зоні житлової забудови з відповідними органами управління цією житловою забудовою.

8.5. Перед початком робіт керівництво будівельно-монтажної організації повинно:

 • забезпечити вивчення ПВР особами, відповідальними за виконання робіт;
 • ознайомитися на місці з майбутніми умовами роботи, звернувши особливу увагу на можливість виникнення виробничої небезпеки і за її наявності видати відповідальному виконавцю робіт наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.

8.6. Переміщення вантажів над перекриттями, під якими розташовані виробничі, житлові і службові приміщення, де знаходяться люди, допускається у виняткових випадках після розробки заходів, що забезпечують безпечне виконання цих робіт. Такі роботи повинні виконуватися під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне виконання монтажу і переміщення вантажів кранами.

8.7. Підйом і переміщення вантажу декількома кранами допускається в окремих випадках і повинне виконуватися по ПВР, розробленому проектною спеціалізованою організацією, виключаючи при цьому можливість перевантаження кожного з цих кранів.

8.8. Виконання будь-яких робіт з головних балок мостового крана допускається здійснювати за наявності ПВР чи технологічної записки, а також наряду-допуску, оформленого у встановленому порядку, із указівкою всіх заходів безпеки, що виконуються замовником і підрядчиком.

8.9. Місця виконання робіт по підйому і переміщенню вантажів у темний час доби повинні бути освітлені відповідно з діючими нормативами. Освітлювати їх допускається з використанням переставних інвентарних прожекторних щогл, а також електроприладів освітлення, установлюваних на металеві конструкції вантажопідіймальних кранів. На електричну частину вищевказаних способів освітлення необхідно розробляти спецпроект.

8.10. Підйом, переміщення і установку в проектне положення вантажів, що мають значну довжину, об’єм і масу (див. п.3.1), а також вантажів, підйом яких здійснюється декількома кранами, необхідно виконувати під безпосереднім керівництвом осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів кранами, чи спеціально призначеного ІТП.

8.11. Підйом вантажів, що мають значну довжину, об’єм чи масу (металеві рулони, бункери, колони, укрупнені блоки веж і труб (див. п. 3.1.10)), з горизонтального положення у вертикальне з використанням вантажопідіймальних кранів повинні виконуватися відповідно до ПВР, у якому необхідно відобразити послідовність виконання операцій (синхронного переміщення вантажу і роботи крана), способи стропування, а також застосовані при цьому монтажні пристосування (шарніри, кантователі, розчалювання, відтягнення і ін.) і заходи безпеки.

8.12. Усі монтажні пристрої і пристосування, а також альпіністське оснащення необхідно піддавати профілактичному огляду відповідно до графіка проведення цих робіт. Результати огляду оформляють у спеціальному журналі.

8.13. При виконанні робіт по виконанню з'єднань на дюбелях слід дотримуватися інструкції з експлуатації порохових монтажних інструментів, що регламентують порядок введення їх в експлуатацію, правил експлуатації, технічного обслуговування, вимог безпеки, збереження, обліку і контролю пістолетів і монтажних патронів до них.

8.14. Зварювальні роботи слід виконувати по затвердженому проекту виконання зварювальних робіт (ПВЗР) чи іншої технологічної документації.

8.15. Для зниження обсягу верхолазних робіт доцільно монтаж будівельних конструкцій виконувати укрупненими блоками, а установку блоків покриття в проектне положення здійснювати методом насувів із застосуванням спеціальних засобів механізації (установників, вантажних візків і т.п.).

8.16. Металеві конструкції, що поставляються на монтажну площадку, повинні бути пофарбовані. Після їх установки в проектне положення фарбування чи антикорозійний захист виконують тільки в місцях стиків або з'єднань конструкцій.

8.17. До виконання з'єднань на високоміцних болтах з контрольованим натягом можуть бути допущені працівники, що пройшли спеціальне навчання. Усі роботи з натягу і контролю натягу слід реєструвати в журналі виконання з'єднань на болтах з контрольованим натягом.

СТРОПУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

8.18. Стропування конструкцій повинне виконуватися в місцях, позначених заводом-виготовлювачем, а за відсутності таких місць позначень вони повинні бути визначені, виходячи із умов виключення перенапруги, утрати стійкості елементів, а також появи залишкових деформацій.

8.19. При перевірці міцності і стійкості елементів конструкцій у процесі монтажу слід керуватися СНіП 11-23-81 "Норми проектування. Сталеві конструкції".

8.20. Гранична гнучкість стиснутих елементів верхніх поясів ферм, незакріплених у процесі монтажу, не повинна перевищувати 220, у противному випадку їх необхідно тимчасово підсилити чи розчалити.

8.21. Способи стропування елементів і блоків конструкцій повинні забезпечувати їх подачу до місця установки в положенні, близькому до проектного. Стропування алюмінієвих конструкцій необхідно робити стропами з прядив'яних канатів.

8.22. При стропуванні будівельних конструкцій вантажозахватними пристроями, що не забезпечують їх дистанційне розстропування, повинні бути розроблені заходи, що забезпечують безпеку розстропування, які необхідно передбачити в ПВР чи оформити у виді технологічної записки.

8.23. Вантажі треба піднімати плавно, без ривків, розгойдування і обертання із застосуванням відтягнень. При підйомі вертикально розташованого вантажу використовують одне відтягнення, горизонтальних і просторових вантажів - не менше двох.