2.4. У щокових дробарках працівник повинен оглянути затяжку болтів, корінних підшипників, а в дробарках з простим качанням щоки - затяжку шатунних болтів, перевірити розмір завантажувальної щілини і, при необхідності, відрегулювати його за допомогою гвинтів, що регулюють.

2.5. У валкових дробарках необхідно оглянути броню, яка дробить, валки та зуби, які дроблять; перевірити, чи не перекошені підшипники валка і чи достатньо натянуті запо-біжні пружини.

2.6. У молоткових дробарках необхідно перевірити герметичність ущілення, вели-чину зазору поміж билами та колосниками.

2.7. Огляд обладнання і робочого місця проводиться із дробарником, який здає зміну.

Прийом і здача зміни повинні оформлятися підписами у добовій відомості електро-режиму і в журналі прийому-здачі зміни.

2.8. При виявленні несправностей, які перешкоджають безпечній роботі облад-нання для дроблення матеріалів, дробарник, не приступаючи до роботи, повинен зробити відповідний запис у журналі та доповісти про це майстру. До усунення несправності починати роботу не допускається.

2.9. Не дозволяється самостійний ремонт електрообладнання та пускової апаратури.

2.10. Після перевірки робочого місця і обладнання дробарник повинен доповісти безпосередньому керівнику результати огляду і тільки після його дозволу приступити до роботи.


3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Експлуатація усіх видів дробарок повинна проводитися у відповідності з вимогами технічної документації заводів-виготовлювачів, технічних інструкцій та інструкцій з охорони праці.

3.2. Включати дробарку в роботу дозволяється при:

справності усіх її вузлів і механізмів;

наявності і достатньої кількості масла в маслостанціях;

справності насоса маслостанції;

наявності вентиляції, пилепридушення (зрошення матеріалу);

справності конвеєрів технологічної лінії;

справності обладнання, яке включено до технологічної лінії.

3.3. Перед пуском дробарки під завантаження дробарник повинен випробувати вхолосту усі механізми і перевірити справність дробарки.

3.4. Не допускається запуск дробарки, якщо у її робочому просторі є матеріал, який переробляється.

3.5. Перед пуском дробарки (для роботи вхолосту або під навантаженням) необхідно:

переконатися, що у дробарці або в небезпечних місцях біля неї немає людей; якщо включений аварійний вимикач або на пусковому обладнанні висить плакат "Не включати - працюють люди!", з'ясувати, хто вимкнув дробарку. Попереджувальний плакат може зняти лише той, хто його вивісив; про пуск або зупинку дробарки треба попереджати обслуговуючий персонал дробильного відділення світловим і звуковим сигналами. Пуску дробарки під навантаження повинен передувати пуск конвеєра дробленого матеріалу, а зупинці її - зупинка живлення конвеєра, який живить дробарку.

3.6. Дробарник не повинен залишати працюючу дробарку без нагляду або передоручати зупинку і нагляд за її роботою особі, яка не допущена до обслуговування дробарок.

3.7. Дробарник повинен стежити за тим, щоб у помешканні, де розташовані дробарки, безперервно працювали і знаходилися у справному стані загальнообмінна і місцева витяжна вентиляції, а також системи гідрообезпилення та укриття місць виділення пилу.

3.8. Для запобігання заклинювання кусків поміж щоками або конусами дробарок треба стежити за тим, щоб куски, які потрапляють в дробарку, не перевищували своїми розмірами дозволених для даної машини.

3.9. Кожен випадок заклинювання камери дроблення, усі ремонти і відхилення від нормальної роботи дробарки повинні бути зафіксовані у спеціальному журналі експлуа-тації дробарки.

3.10. Для попередження викидів кусків матеріалу завантажувальні отвори щокових дробарок повинні мати суцільні бокові огородження висотою не менше 0,9 м; конусних - суцільноз'ємні; молоткових - у вигляді захисних козирків.

3.11. Під час роботи дробарник повинен стежити за рівномірною подачею матеріалу в дробарку з метою виключення забивання робочого простору, перевантаження і зупинки дробарки.

3.12. При застряганні у робочому просторі дробарок великих кусків матеріалу видаляти їх необхідно за допомогою підйомних засобів. Видалення застряглих у дробарках кусків матеріалу вручну, а також розколювання їх молотками або кувалдами не допускається.

3.13. Під час спуску у робочий простір дробарки для відчищення його від
матеріалу або сторонніх предметів, а також огляду і ремонту необхідно:

3.13.1. відключити електродвигуни дробарки і живильника, зняти запобіжники, доповісти безпосередньому керівнику, зробити заявку електрослужбі на відключення і тільки після розбирання схеми приступити до роботи;

3.13.2. над завантажувальними отворами встановити тимчасові настили, які повинні оберігати людей від випадкового попадання сторонніх предметів;

3.13.3. роботи повинні проводитися за нарядами-допусками і під постійним наглядом майстра.

3.14. Під час роботи дробарки не можна:

3.14.1. проштовхувати і доставати куски дробленого матеріалу і сторонні предмети, які застрягли;

3.14.2. відчищати її від налиплих кусків;

3.14.3. ліквідувати неполадки;

3.14.4. регулювати величину зіву, зазори поміж колосниками;

3.14.5. підтягувати регулюючі пружини;

3.14.6. надягати або знімати приводні ремені;

3.14.7.виправляти або встановлювати огородження.

3.15. Дробарник повинен стежити за температурою підшипників, за приладами. У разі їх перегріву необхідно зупинити подачу матеріалу, звільнену від нього дробарку виключити, вилучити ключ-бирку, уважно оглянути її, встановити причини перегріву і вжити заходів до їх усунення.

3.16. Дробарник повинен під час роботи стежити за чистотою і станом проходів, площадок, драбин.

3.17. Експлуатація дробарки не можлива: при відсутності або несправності запобіжних огороджень; при послабленні шпонок у зубчастих колес, шківів або механізмів на валу, а також кріпильних і фундаментних болтів; при пошкодженні пружини натягу у щокових дробарках; без запобіжних шпильок до муфти привідного шківу молоткової дробарки; при несправності змащувальної системи, пилоуловлювачів, сигналізації.

3.18. Зупинку дробарки можна проводити тільки після вироблення матеріалу, який там знаходиться. Аварійну зупинку дробарки можна проводити тільки у випадках, які попереджають нещасний випадок з обслуговуючим персоналом або поломку дробарки.

3.19. При зупинці дробарки із непереробленим матеріалом його необхідно видалити, для чого:

розвести дробарку, збільшивши зазор поміж тілами, які дроблять; видалити неподріблений матеріал, із робочого простору, використовуючи спеціальні крюки. Видаляти матеріал руками не припустимо; звести дробарку до необхідного розміру дроблення матеріалу.

3.20. При обслуговуванні систем змащення дробарок необхідно:

3.20.1 стежити, щоб бак був завжди закритий кришкою з щільно замкненими люками для огляду і чистки;

3.20.2. залишки масла, яке збирається на дні бака і фільтра, періодично видаляти через спускні отвори;

3.20.3. твердий смоляний залишок зчищати скребками вручну через люки у кришці;

3.20.4. при огляді бака використовувати переносні електричні лампи напругою не вище 12 В. Не можливо при цьому користуватися відкритим вогнем (свічкою, сірником) для запобігання взриву парів масла.

3.21. Пуск обладнання, яке виділяє пил, дозволяється тільки після включення вентиляційних систем, які обслуговують це обладнання.

3.22. Завантажувальні і розвантажувальні отвори дробарок повинні бути максимально герметизовані з'ємними укриттями, які приєднані до системи аспірації, а де можливо, за умовами технологічного процесу повинні використовуватися системи гідрообезпилення.

3.23. Дробарник повинен перед кожною зміною перевіряти стан ущільнювачів і своєчасно їх заміняти.

3.24. Виключати пиловідсмоктуючі прилади дробарок треба тільки після зупинки апаратів дроблення і припинення виділення пилу.

3.25. Аналіз повітря на запиленість у відділеннях дроблення повинен проводитися за графіком, який затверджується головним інженером заводу. Місця забирання повітря повинні бути узгодженні із санітарною інспекцією.

3.26. Для попередження збирання пилу на робочих місцях необхідно кожної зміни проводити уборку приміщень мокру (вологу) або пилососом.

3.27. Дробильне обладнання повинне мати засоби зниження шуму: вкрито звукоізолюючими огородженнями; розташовано у звукоізольованих боксах; відділено звукоізолюючими перегородками або екранами.

3.28. При відсутності засобів зниження шуму у відділеннях дроблення для дробарника повинна бути обладнана звукоізольована кабіна спостереження і управління.

3.29. Знаходячись на робочих площадках, де рівні звуку перевищують гранично-допустимі значення, дробарник повинен користуватися засобами індивідуального захисту органів слуху.

3.30. Робочі місця у відділенні дроблення повинні бути добре освітлені. Природне та штучне освітлення повинно бути виконано у відповідності до вимог будівельних норм і правил.

3.31. Дробарник під час роботи повинен дотримуватися правил електробезпеки.

3.31.1. при виявленні несправностей у електрообладнанні роботу треба негайно припинити, установку виключити, доповісти майстру, викликати чергового електрика;

3.31.2. при огляді, очищенні від пилу кожухів електродвигунів і апаратури управління без зупинки і відключення електропроводів необхідно переконатися, що корпуса їх надійно заземлені;

3.31.3. для запобігання ураження електричним струмом під час огляду діючих електроустановок не припустимо виконувати будь-які роботи, за винятком робіт, які пов'язані із попередженням аварії або нещасного випадку;

3.31.4. під час огляду обладнання не можна знімати огородження струмопровідних частин і частин, які обертаються, заходити за огородження і бар'єри;

3.31.5. дробарник повинен вміти надавати першу допомогу при ураженні електричним струмом.

3.32. Пожежобезпека:

3.32.1. машиніст дробарок повинен знати: правила пожежної безпеки, які встановлені для цеху і конкретно для його робочого місця; розташування поблизу робочого місця засобів пожежогасіння та міри особистого захисту; місце знаходження ближчого оповістителя і номер телефона пожежної охорони;

3.32.2. дробарник повинен використовувати первинні засоби пожежогасіння (пісок, вогнетривка маса, вогнегасник, покривала) при виникненні пожежі. Він повинен викликати пожежну охорону, а до її прибуття, при можливості, використовувати засоби для ліквідації пожежі своїми силами;

3.32.3. підходи до протипожежних щитків і їх конструкції повинні забезпечувати легкий доступ до інвентаря, проходи повинні бути завжди вільними;

3.32.4. матеріал для обтирання повинен зберігатися у металевих ящиках і його кількість не повинна перевищувати добової норми;

3.32.5. усі транспортерні галереї повинні бути обладнані засобами пожежогасіння;

3.32.6. робітник повинен знати та уміти надавати першу (долікарняну) допомогу
як собі так і іншим потерпілим при опіках.

3.33. При отриманні травми необхідно звернутися за допомогою до товаришів по роботі або з'явитися (якщо можливо) у медпункт, попередньо повідомивши про це майстра або іншого керівника.

3.34. Машиніст дробарок повинен знати порядок обліку та розслідування нещасних випадків.


4. Вимоги безпеки по закінченні робіт

4.1. Перед закінченням робіт машиніст дробарок повинен відключити технологічне обладнання, вилучити ключ-бирку і після цього:

  • ретельно оглянути обладнання, яке він обслуговує, та площадки навколо цього обладнання;
  • перевірити стан огороджень, заземлення електрообладнання, захисних пристроїв, інструмента;
  • очистити обладнання від пилу, масла, прибрати промислові відходи у приямку, під транспортерами, на площадках;
  • скласти інструмент у спеціально відведеному місці;
  • усунути неполадки, які виявлені під час зміни.

4.2. Передаючи зміну дробарник повинен заповнити журнал з відміткою стану
обладнання, огороджувальної техніки, справності блокування і освітлення, часу
роботи дробарки, здати ключ-бирку під розпис у журналі прийому і здачі
ключа-бирки.

Доповісти дробарнику наступної зміни, бригадиру або майстру про усі порушення технологічного процесу або роботи обладнання, які мали місце під час зміни.

4.3. Усі огородження, які було знято під час ремонту або прибирання, треба поставити на місце і надійно закріпити.

4.4. Після зміни дробарник повинен вимити руки, протерти засоби індивідуального захисту, почистити спецодяг і спецвзуття та залишити їх у спеціально відведеному місці, вимитися у лазні.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Дробарник повинен знати причини, які приводять до передаварійної або аварійної ситуації і вміти їх ліквідувати.

5.2. У випадку виникнення аварії обслуговуючий персонал повинен знаходитися на своїх робочих місцях і покинути їх може тільки з дозволу майстра або начальника цеху, за винятком випадків безпосередньо загрожуючих життю.

5.3. Дробарник у випадку аварії повинен повідомити оператора, майстра, начальника цеху.

5.4. Ознаками аварійних ситуацій на дільницях дроблення є:

нагрів або заклинювання підшипників;

вібрація дробарки;

заклинювання дробарки при попаданні стороннього тіла у тракт дроблення;

розслаблення кріпильних болтів;

нагрів електродвигуна, стук у приводі;

злом броні;

підвищення пиловиділення у приміщенні відділення дроблення;

заклинювання стрічки конвеєра;

схід стрічки конвеєра і загорання її від тертя;

обрив футеровки приводного барабана конвеєра;

сторонній шум і вібрація у приводі конвеєра;

відказ вимикача аварійної зупинки обладнання; коли іскрить електрообладнання.

5.5. У випадках, що перераховані, дробарник повинен зупинити обладнання і вжити заходів по усуненню аварії.

5.6. Працівники, на яких не покладені обов'язки щодо ліквідації аварій, повинні бути виведені із приміщення.

5.7. Вихід людей із аварійних приміщень повинен проводитися по найбільш безпечним і коротким шляхам.

5.8. Передаварійна ситуація може також виникнути із-за:

невиконання або невірного виконання розпоряджень майстра;