ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


ДБН Б.1-1-93 С.77

Продовження додатку З

Продовження форми 3.2

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

в тому числі розподіл , кв.м

за інженерним обладнанням

з причин

непридатності для

використання

водопроводом

гарячим водопостачанням

каналіза-ціїю

центр. опаленням

г

а

з

о

м

електр. освітленням

аварійні, ветхі

рогміщені у непристосо-ваних будинках

(спорудах)

1

2

16

17

18

19

20

21

22

23

Житлові

1

Промислово-виробничі

2

Адміністративні

3

Лікувально-профілактичні

4

Відпочинку та туризму

5

Спортивні

6

Учбові

7

Дошкільного виховання

8

Позашкільного виховання

9

Клубні

10

Бібліотеки

11

Музеї і вистапки

12

Видовищні

13

Побутового обслуговування

14

Комунальні

15

Торгівельні

16

Громадського харчування

17

Науково-дослідні, проектні,

конструкторські

18

Соціального забезпечення

19

Транспортні

20

Інженерні

21

Зв'язку

22

Складські

23

Багатофункціональні

24

ДБН Б.1-1-93 С.78

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.2

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

в тому числі розподіл, кв.м

Обсяг незавершеного

будівництва, тис.кв.м

за формою вліасності

за правовим

відношенням

державна

кому-наль-на

ко-пек-тивна

приватна

власність

корис-туван-ня

оренда

1

2

24

25

26

27

28

29

ЗО

ЗІ

Житлові

1

Промислово-виробничі

2

Адміністративні

3

Лікувально-профілактичні

4

Відпочинку та туризму

5

Спортивні

6

Учбові

7

Дошкільного виховання

8

Позашкільного виховання

9

Клубні

10

Бібліотеки

11

Музеї і виставки

12

Видовищні

13

Побутового обслуговування

14

Комунальні

15

Торгівельні

16

Громадського харчування

17

Науково-досліді, проектні, конструкторські

18

Соціального забезпечення

19

Транспортні

20

Інженерні

21

Зв'язку

22

Складські

23

Багатофункціональні

24

ДБН Б.1-1-93 С.79

Продовження додатку З

Форма 3.3

Звіт про інженерні мережі населеного

пункту (населених пунктів району) ____________________________________________

(найменування населеного пункту, району)

на “ ____ “ ________________ 199 ___ року

Вид мереж

Рядок

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньо-

квартальної і

внутрішньо-

дворової

Водопровідні

1

Каналізаційні

2

Теплові

3

Газові

4

Електричні

5

* Для водопровідних, каналізаційних, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових - в двотрубному вимірі

ДБН Б.1-1-93 С.80

Форма 3.4

Звіт про вулично-дорожню мережу насе-

леного пункту (населених пунктів району) ____________________________________________________________________

(найменування населеного пункту:, району)

на “ ____ “ _______________ 199 ___ року

Загальна

Загальна

Загальна

в т.ч.

з неї з

Загальна протяжність

в тому числі

протяжність ВДМ, за-безпеченої штучним

освітлен-ням,

км

протяжність ВДМ. забезпеченої во-

достоком,

км

протяжність ВДМ в червоних лініях, тис..кв..м

ВДМ з твердим покриттям,

тис. кв..м

удосконаленим покриттям, тис..кв..м

ВДМ, км

магістралей загально-

ВДМ, яка має твер-

з неї з удоскона-

міського

значення

де покриття,

км

леним покриттям,

км