ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна ______________________________________ 05

(потрібна підкреслити)

Тип каналізації _____________________________________________________________________________ 06

Продовження додатку 4

Форма 4.20

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку каналізаційної мережі

Місцезнаходження ділянки _______________________________________________________________

01

(наймен-ня вулиці або планув., одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина, м ____________________________________________________________________________

02

Діаметр, м _____________________________________________________________________________

03

Матеріал ______________________________________________________________________________

04

Глибина закладення, м __________________________________________________________________

05

Схил __________________________________________________________________________________

06

Технічний стан:

відсоток зносу ______________________________________________________________________

07

знаходиться в аварійному стані ____________________________________ ТАК — НІ _____

08

(потрібне підкреслити)

Режим роботи __________________________________________________________________________

09

Шляховий приплив стоку, л/с ______________________________________________________________

10

Наповнення колектора ___________________________________________________________________

11

Швидкість руху води в колекторі, м/с ________________________________________________________

12

Продовження додатку 4

Форма 4.21

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол каналізаційної мережі

Загальна витрата води, л/с _________________________________________________________________ 01

Загальна зосереджена витрата води, л/с ______________________________________________________ 02

Тиск, кПа ________________________________________________________________________________ 03

Кількість зосереджених споживачів, од. _______________________________________________________ 04

Форма 4.22

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

каналізаційної мережі

Код ділянк Код ділянки ділянки

Діаметр, м Діаметр,м

Наповнення Наповнення

колекто- колектора

колектора

Код ділянк Код

вділянки колек вузла

вузла

Загальна ви Загальна витрата води,.. витрата води, л/с

води , п/

Продовження додатку 4

Форма 4.23

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про газову мережу

Власник (користувач) _________________________________________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _____________________________________________________ 02

Найменування галузі _____________________________________ ____________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача) ____________________ ___________________________________

__________________________________, телефон __________________________________________________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна _______________________________________ 05

(потрібне підкриспити)

Тип газопроводу _______________________________________________________________________________ 06

Продовження додатку 4

Форма 4.24

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку газової мережі

Місцезнаходження ділянки _____________________________________________________________________ 01

(наймен-ня вупиці або планув, одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина,м ___________________________________________________________________________________ 02

Діаметр, м_____________________________________________________________________________________ 03

Матеріал _____________________________________________________________________________________ 04

Глибина закладення, м __________________________________________________________________________ 05

Схил _________________________________________________________________________________________ 06

Технічний стан:

процент аносу ______________________________________________________________________________ 07

знаходиться в аварійному стані ______________(ТАК - НІ) __________________________________________ 08

(потрібне підкраспити)

Режим роботи ________________________________________________________________________________ 09

Шляховий відбір, куб.м/год._______________________________________________________________________ 10

Продовження додатку 4

Форма 4.25

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол газової мережі

Загальна витрата на вході, куб.м/год. ____________________________________________________ 01

Загальна витрата на виході, куб.м/год. ___________________________________________________ 02

Тиск на вході, Мпа ___________________________________________________________________ 03

Тиск на виході, Мпа __________________________________________________________________ 04

Кількість зосереджених споживачів, од. __________________________________________________ 05

Форма 4.26

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

газової мережі

Продовження додатку 4

Код

ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір,

куб.м/год.

Код вузла

Витрата на вході,

куб.м/год.

Витрата на виході,

куб.м/год.

Продовження додатку 4

Форма 4.27

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про теплову мережу

Власник (користувач)______________________ _______________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _____________________________________________________ 02

Найменування галузі ______________________________________________________________________ ___ 03

Юридична адреса власника (користувача)___ ____________________________________________________

________________________________________, телефон _____________________________________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна_____________________________________ 05

(потрібне підкреслити)

Тип теплової мережі _______________________________________________________ 06

Продовження додатку 4

Форма 4.28

Код ділянки мережі

Дата ресетрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку теплової мережі

Місцезнаходження ділянки _____________________________________________________________________

01

(наймен-ня вулиці або планув. одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина, м ___________________________________________________________________________________

02

Діаметр, м ___________________________________________________________________________________

03

Матеріал _____________________________________________________________________________________

04

Глибина закладення, м _________________________________________________________________________

05

Схил _________________________________________________________________________________________

06

Технічний стан:

відсоток зносу _____________________________________________________________________________

07

знаходиться в аварійному стані _______________________________ТАК — НІ _____________________

(потрібне підкреслити)

08

Режим роботи ________________________________________________________________________________

09

Шляховий відбір, Вт ____________________________________________________________________________

10

Спосіб прокладки ______________________________________________________________________________

11

Наявність антикорозійного внутрішнього покриття ___________________________________________________

12

Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття ____________________________________________

13

Наявність антикорозійного зовнішнього покриття ____________________________________________________

14

Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття _____________________________________________

15

Продовження додатку 4

Форма 4.29

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол теплової мережі

Загальна витрата тепла, Вт _____________________________________________________________ 01

Загальна витрата гарячої води, л/с _______________________________________________________ 02

Тиск, Па ______________________________________________________________________________ 03

Кількість зосереджених споживачів, од. ____________________________________________________________ 04

Форма 4.30

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

теплової мережі

Код ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір,

куб.м/год

Код вузла

Загальна витрата

гарячої води,

п/с

Загальна витрата тепла,

Вт

Продовження додатку 4

Форма 4.31

Код реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про електромережу

Власник (користувач)___________________________________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ____________________________________________ __________ 02

Найменування галузі __________________________________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача) ______________________________________________ __________

__________________________________________ , телефон _____________________________ _________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна ______________________________ 05

(потрібне підкреслити)

Тип електромережі __________________________________________________________________________ 06

Продовження додатку 4

Форма 4.32

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку електромережі

Місцезнаходження ділянки ________________________________________________________ 01

(наймен-ня вулиці або планув, одиниці, під/над якою прокладено ділянку)

Довжина, м _________________________________________________.___________________ 02

Тип прокладки (лінії) _____________________________________________________________ 03

Переріз кабеля, кв. мм _______________________________________________ ___________ 04

Марка кабеля ______________________________________________________________ ___ 05

Матеріал жили (проводу) кабеля __________________________________________________ 06

Матеріал опори ___________________ _____________________________________________ 07

Глибина закладення кабеля, м ___________________________________________________ 08

Відсоток зносу___________________________________________________________________ 09

Напруга, кВ ____________________________________________________________________ 10

Активний опір, 0м ________________________________________________________ 11

Продовження додатку 4

Форма 4.33

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол електромережі

Навантаження, кВт ______________________________________________________________________ 01

Кількість зосереджених споживачів, од. _____________________________________________________ 02

Форма 4.34

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

електромережі

Код ділянки

Переріз, кв. мм

Напруга, кВ

Код вузла

Навантаження,

кВ.