2.2. Необхідно одягти спецодяг і підготувати засоби індивідуального захисту. Впевнитися у наявності аптечки, діелектричного килимчика і ключа-бирки.

2.3. Перед початком роботи необхідно оглянути робоче місце і ознайомитися із записами у журналі зауважень попередньої зміни.

2.4. Необхідно впевнитися у вільному доступі до робочого місця; чи не ведуться ремонтні роботи над зоною виконання робіт бігунника на кранах, підкранових балках, спеціально встановлених площадках.

2.5. Бігунник повинен оглянути і підготувати до роботи інструмент і необхідні для роботи пристрої.

2.6. Необхідно перевірити роботу сигналізації, якість освітлення робочого місця, наявність попереджаючих та забороняючих знаків.

2.7. Впевнитися у справності драбин, наявності та справності перехідних площадок, справності поручнів на площадках, які підняті вище одного метра від підлоги, наявності і міцності закріплення огороджень на частинах обладнання, яке обертається.

2.8. Необхідно перевірити наявність та справність чалочних пристроїв, ланцюгів та тросів, наявність на них бирок з відміткою інвентарного номера, максимальною вантажо-підйомністю та дати випробувань.

2.9. Бігунник повинен перевірити змащення елементів механізмів, що обертаються, наявність і якість заземлюючих пристроїв електрообладнання.

2.10. Необхідно впевнитися у можливості випробування роботи механізмів та обладнання; перед випробуваннями необхідно подати світловий та звуковий сигнали, перевірити відсутність небезпеки для людей.

2.11. Необхідно також одержати ручний інструмент і переносний світильник, впевнитися у їх працездатності.

2.12. Бігунник повинен перевірити стан змішувача, живильників, розванта-жувальних пристроїв і бункерів.

2.13. При одержанні нової, незнайомої роботи необхідно звернутися до майстра за роз'ясненням і інструктажем з охорони праці.

2.14. Бігунник не повинен самостійно виконувати ремонт, підключення електро-обладнання і електропускової апаратури.

2.15. Про всі виявлені порушення та несправності обладнання бігунник повинен повідомити майстра або начальника зміни і до усунення виявлених порушень та несправностей до роботи не приступати.


З. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Бігунник повинен знати принцип роботи і особливості безпечної експлуатації бігунів різного виконання і призначення (розмольні, змішувальні тощо), завантажуваль-них і розвантажувальних пристроїв.

3.2. На протязі всього робочого дня необхідно утримувати в порядку та чистоті своє робоче місце, не завалювати його і підходи до пультів управління та обладнання, яке обслуговується.

3.3. Перед включенням бігунів необхідно перевірити завантажувальні і розванта-жувальні пристрої, відсутність в них матеріалу, який переробляється; герметичність кожуха, жолобів та аспіраційних укрить; заземлення, вентиляцію, зрошування; наявність змащувальних матеріалів у вузлах тертя.

3.4. Бігунник повинен перед включенням бігунів і іншого технологічного обладнання, впевнитися у відсутності людей, сторонніх предметів, вставити в панель управління ключ-бирку, дати звуковий сигнал, а при необхідності і світловий і через 30 секунд включити обладнання.

3.5. Необхідно систематично контролювати роботу аспіраційних систем і герме-тичність кожухів, люків, дверей, місць вводу завантажувальних і розвантажувальних пристроїв при сухому перемішуванні або розмолі матеріалів, чи використанні водяного пару.

3.6. Бігунник повинен відключити обладнання: при тривалій відсутності подачі матеріалу; залишаючи робоче місце (у випадку відсутності помічника); при припиненні подачі електроенергії; під час чистки та змащення обладнання.

3.7. Він не повинен торкатися до відкритих струмоведучих частин електро-обладнання, оголених мереж струму, не повинен проводити самостійний ремонт обладнання.

3.8. Про всі випадки обриву проводів, несправності заземлюючих пристроїв і інші пошкодження електрообладнання бігунник повинен доповісти майстру.

3.9. Незалежно від призначення бігунів, роботи щодо очищення чаші чи заміни скребка і катків виконуються за нарядом-допуском.

3.10. При очищенні завантажувального отвору необхідно зафіксувати люк жолоба у відкритому стані.

3.11. Бігунник повинен стежити за якістю і надійністю роботи кінцевих вимикачів, які зблоковані із пусковими пристроями бункерів: при зніманні кожухів, при відкриванні дверей та люків, при аварійному відключенні приводу.

3.12. Не дозволяється під час роботи бігунів брати проби замісу, очищувати від суміші двері, люки, скрібки, катки.

3.13. При обслуговуванні бігунів необхідно контролювати стан огороджень; наявність поручнів на площадках на висоті не менше 1 м; справність драбин.

3.14. Прохід між бігунами шириною не менше 1,3 м повинен завжди бути вільним.

3.15. При експлуатації бігунів мокрого помолу чаші повинні бути оснащені суціль-ними огородженнями висотою не менше 1,5 м з люками, які зблоковані із вимикаючими пристроями бігунів.

3.16. Бігуни сухого помолу повинні бути у герметичному кожусі і приєднані до системи аспірації.

3.17. Кожухи повинні бути з пристроями, які блокують для виключення можливості запуска бігунів в роботу без кожуха.

3.18. Необхідно періодично контролювати роботу механізму автоматичного відби-рання проб сипучих матеріалів у розвантажувальному жолобі.

3.19. При обслуговуванні бігунів сипучих матеріалів бігунник повинен знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці для працівників, які обслуговують бункери.

3.20. Перед кожним запуском транспортерів необхідно впевнитися, що нікому не загрожує небезпека, дати звуковий та світловий сигнали.

Перед черговим включенням бігунів необхідно впевнитися у відсутності людей всередині кожуха і у приямку. Необхідно перевірити скребки та інші деталі, закріплення болтів, особливо після ремонту бігунів.

3.21. Необхідно впевнитися у правильному русі стрічки, обертанні усіх роликів; пропускної здатності завантажувальних і розвантажувальних пристроїв; рівномірності завантаження стрічки; у нормальній роботі привода та пилоподавляючих засобів.

3.22. Бігунник не повинен запускати транспортер при відсутності огороджень; під час роботи транспортера не дозволяється проводити очищення його, заміну або встанов-лення роликів, щіток і скидаючих ножів; ставати на стрічку; проходити над або під транспортером у невстановлених місцях.

3.23. При виявленні будь-яких відхилень у роботі бігунів, завантажувальних і розвантажувальних пристроїв необхідно зупинити обладнання і повідомити про це майстра.

3.24. При виявленні порушень технології виконання розмольних або змішувальних робіт або правил безпеки, які можуть привести до аварії або нещасного випадку, бігунник повинен вжити заходів щодо їх усунення, а якщо це неможливо, треба терміново повідомити про порушення майстра або начальника зміни.

3.25. При загрозі попадання під напругу електромережі необхідно відключити обладнання від мережі або розірвати електричну схему.

Палаючі електрообладнання або електропроводку слід гасити сухим піском або порошковими вогнегасниками. При загоранні пальне-мастильних матеріалів додатково можуть використовуватися термостійкі покривала. Не допускається використання води.

3.26.Бігунник повинен знати та вміти надавати першу (долікарняну) допомогу як собі так і іншим потерпілим.

3.27.Бігунник повинен знати порядок обліку та розслідування нещасних випадків.


4. Вимоги безпеки по закінченні робіт

4.1. Перед закінченням роботи дати звуковий та світловий сигнали на відключення живильника, змішувачів та розвантажувальних пристроїв.

4.2. Відключити обладнання, яке обслуговувалося, вилучити ключ-бирку і після цього:

- ретельно оглянути обладнання, яке він обслуговує, та площадки навколо цього обладнання;

  • перевірити стан огороджень, заземлення електрообладнання, захисних пристроїв, інструмента;
  • очистити обладнання від пилу, масла, прибрати залишки у спеціальну тару;
  • скласти інструмент у спеціально відведеному місці;
  • усунути неполадки, які виявлені під час зміни, впевнитися у безпечності проведення подальших робіт;
  • усі зняті під час ремонта і прибирання огородження установити на місце і надійно закріпити.

4.3. Доповісти бігуннику наступної зміни, бригадиру або майстру про усі порушення, які мали місце під час змін.

4.4. Про всі несправності, які залишилися доповісти майстру, зробити запис про них у спеціальному журналі, здати ключ-бирку під розпис у журналі приймання і здачі ключа-бирки.

4.5. Після зміни бігунник повинен вимити руки, протерти засоби індивідуального захисту, почистити спецодяг і спецвзуття та залишити їх у спеціально відведеному місці, вимитися у лазні.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Бігунник повинен знати причини, які приводять до передаварійної або аварійної ситуації і вміти їх ліквідувати.

5.2. До небезпечних ситуацій, які можуть визвати аварійну ситуацію в зонах обслуговування обладнання бігунником належать: витік газу; обрив електромережі; порушення заземлення; несправність обладнання; перегрів приводних двигунів; розрив, схід або загорання транспортерної стрічки; обрив тросу вантажопідіймальних механізмів; обрив кріплення огороджень.

5.3. При виникненні непередбачених небезпечних ситуацій треба припинити роботи і вжити заходів, по можливості, щодо забезпечення відновлення нормальних виробничих умов і терміново доповісти про це безпосередньому керівнику.

5.4. Передаварійна ситуація може також виникнути із-за невиконання або невірного виконання команд безпосереднього керівника; експлуатації механізмів не за правилами; із-за недостатньої професійної підготовки бігунника, порушення правил безпеки.

5.5. Приступаючи до ліквідації наслідків аварії бігунник повинен терміново зупинити обладнання і повідомити про це майстра або начальника зміни.

5.6. Бігунник повинен приступити до ліквідації наслідків аварії у частині, що відноситься до його функціональних обов'язків після отримання цільового інструктажу.

5.7. При виявленні потерпілих він повинен негайно викликати лікаря або швидку допомогу по телефону.

5.8. До прибуття лікаря необхідно надати потерпілому першу (долікарняну) допомогу, з використанням засобів, які є у аптечці.