«Шя?

ш.

(Цінник на проектні роботи для будівництва. Розділ 1 За і і Машинобудівна-^

промисловість. Держбуд СРСР, Москва 1990 р.)

  1. Сборник цеп на проектные работы для строительства предприятий, зданий w сооружений министерства радиопромышленности СССР. СЦ-29-89 ііщ$ Г осстрой СССР, Москва 1989 г.

(Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств, будинків Щ

Щк

споруд; міністерства радіопромисловості СРСР. СЦ-29-89 // Держбуд СРСР,&

Ш

  1. Сборник цен на проектные работы для строительства. Отраслевой раздел • авиационная промышленность і і Госстрой СССР. Москва 1989 г.!

(Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевийрозділ -;

авіаційна промисловість //Держбуд СРСР, Москва 989 р.)*

  1. Сборгшк цен на проектные и обследовательские работы для капитального ремонта искусственных сооружений // Министерство путей сообщения СССР, Москва 1989 г.j

і

(Збірник цін на проектні та обстежу вальні роботи для капітального ремонту штучних споруд // Міністерство шляхів сполучення СРСР, Москва 1989 р.)

і

  1. Сборник цен па проектные и изыскательские работы для капитального ремонта путей // Министерство путей сообщения СССР, приказ от 03.11.87 Ко ЦПЗУР-20

(Збірник ціп на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії // Міністерство шляхів сполучення СРСР, наказ від 03. .11.87 JM» ЯЗУР-20)’!

  1. Збірник цін та нормативів на проектні розробки проектів організації

;

будівництва. СЦ11 ОТС-91 // Держбуд УРСР, наказ від 06.05.1991 j *6 ЦЕЗУР-20і

  1. Цінник на виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і

і

укладених трубопроводів // Держбуд України, наказ № 46 від 09.03.2000

  1. Раздел 22 «Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и 1

і

бытовых приборов» //Госстрой СССР, Москва 1987 г.

(Розділ 22 «Машинобудування для легкої і харчової промисловості і

і

побутових приладів» і і Держбуд СРСР, Москва 1987 р.)

  1. Судостроительная промышленность // Министерство судостроительной промышленности СССР, от 23.10.91 г. № РЮ-21/2526.j (Суднобудівна промисловість) // Міністерство суднобудівної промисловості СРСР, від 23.10.91 №* РЮ-21/2526)

і

І

;

с

!

і

•:

і

і

І

•і

І

і

49 і ; і

Код УКНД ПШМ

Ключові слова: будівництво, проектні, вищу кувальні, науко в о-проектні роботи./!®: визначення вартості, експертиза проектної документації

(757,73+123,13)*