НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


тари має здійснюватися шляхами, не зв'язаними з евакуаційними

виходами для покупців з торгових залів.

У великих магазинах з чималою кількістю покупців доставка

товарів у секції повинна провадитися до відкриття магазину.

7.6.4. Склади (комори) горючих товарів або товарів у горючій

упаковці слід розміщувати біля зовнішніх стін та відділяти їх

протипожежними перегородками 1-го типу від торговельної зали

площею 250 кв. м і більше.

Комори, в яких зберігаються горючі товари, повинні

розділятися протипожежними перегородками 1-го типу на відсіки

площею не більше 700 кв. м. За наявності автоматичних засобів

пожежогасіння площа відсіків може бути збільшена вдвічі.

7.6.5. Розфасовку пожежонебезпечних товарів необхідно вести у

спеціальних приміщеннях, пристосованих для цієї мети.

7.6.6. Розташування технологічного обладнання на

підприємствах торгівлі, у ресторанах, кафе, їдальнях тощо треба

виконувати таким чином, щоб воно не перешкоджало вільній евакуації

відвідувачів у разі пожежі.

7.6.7. Ширина проходів між прилавками і обладнанням за

прилавком має бути не менше 0,9 м.

7.6.8. Місткість торгових та обідніх залів повинна

відповідати вимогам норм проектування, а в разі їх відсутності

визначатися з розрахунку не менше 1,35 кв. м на одного відвідувача

крамниці та не менше 1,4 кв. м на одне посадочне місце в

ресторані, кафе, їдальні.

Адміністрація торговельних підприємств, ресторанів, кафе,

їдалень не повинна допускати переповнення залів відвідувачами.

7.6.9. В обідніх залах повинні постійно утримуватися вільними

основний прохід завширшки не менше 1,35 м, що веде до евакуаційних

виходів, а також проходи до окремих посадочних місць.

7.6.10. Установлення в обідніх залах тимчасових естрад,

помостів, освітлювальної та електромузичної апаратури, прокладання

кабелів та проводів слід здійснювати таким чином, щоб не

погіршились умови евакуації.

7.6.11. Забороняється:

зберігати горючі матеріали, відходи, упаковку та контейнери в

торгових, обідніх залах та на шляхах евакуації (вони повинні

видалятися щодня з мірою накопичення);

зберігати горючі товари або негорючі товари в горючій

упаковці у приміщеннях, які не мають віконних отворів або

спеціальних засобів димовидалення;

торгувати пожежонебезпечними товарами побутової хімії,

лаками, фарбами, розчинниками та іншими ЛЗР та ГР, розфасованими у

скляну тару місткістю більше одного літра кожна, а також

пожежонебезпечними товарами без попереджувальних написів типу

"Вогненебезпечно", "Не розпилювати поблизу вогню" тощо;

порушувати конструкції димонепроникних негорючих діафрагм,

установлених у вітражах багатоповерхових будівель на рівні кожного

поверху;

розміщувати відділи, секції, прилавки, лотки для продажу

пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток

та інших евакуаційних шляхів;

зберігати на вантажно-розвантажувальних рампах товари і тару;

зберігати одночасно в магазині більше 15 тис. одиниць

аерозольних виробів і більше 2 тис. пляшок (чи більше 1 куб. м)

спирту та інших рідин, що є ЛЗР;

установлювати в торгових залах балони з горючими газами для

наповнення повітряних куль та інших потреб;

проводити вогневі роботи під час перебування людей у торгових

та обідніх залах;

організовувати торгівлю, розміщувати торговельні й ігрові

автомати на площадках сходових кліток та інших шляхах евакуації;

розміщувати товари побутової хімії, лаки, фарби, розчинники,

товари в аерозольній упаковці ближче 0,5 м від приладів опалення

та у віконних вітринах;

користуватися у складських приміщеннях та приміщеннях для

підготовки товарів до продажу побутовими електронагрівальними

приладами;

прасувати одяг електропрасками безпосередньо в торгових залах

та на складах (для прасування повинно бути виділене і відповідним

чином обладнане спеціальне приміщення).

7.6.12. Заходи пожежної безпеки під час продажу ГР

7.6.12.1. Зберігати й продавати гас, інші ГР дозволяється

лише у будівлях, що стоять окремо і споруджені з негорючих

матеріалів, уключаючи підлоги, перекриття та двері. Рівень підлоги

в цих будівлях має бути нижче позначки землі для виключення

розтікання рідин у разі аварій. У таких будівлях пічне опалення не

дозволяється.

7.6.12.2. Торгові зали мають бути ізольовані протипожежною

перегородкою 1-го типу від приміщень, у яких установлені

резервуари або посудини з ГР.

Місткість резервуарів (бочок та інших посудин) не повинна

перевищувати 5 куб. м.

7.6.12.3. Місткість роздавального бака не повинна

перевищувати 100 л. Трубопровід подання ГР з резервуарів у

роздавальні баки має закріплюватися нерухомо і мати біля

роздавального бака та біля резервуара вентилі. Посудини та

трубопроводи треба заземлювати не менше ніж у двох місцях і не

рідше одного разу на рік проводити перевірку надійності заземлення

з вимірюванням електричного опору.

7.6.12.4. Прилавок для відпускання ГР повинен бути

виготовлений з негорючого матеріалу, який виключає іскроутворення

під час удару.

7.6.12.5. У приміщенні для торгівлі гасом та іншими ГР не

допускається зберігання горючих пакувальних матеріалів (дерев'яних

ящиків, картону, паперу, стружки, соломи тощо). Тара з-під ГР та

пакувальні матеріали повинні зберігатися на спеціальних,

ізольованих огорожею, майданчиках.

7.6.12.6. Продаж гасу та інших ГР безпосередньо з автоцистерн

повинен здійснюватися на відстані не менше 15 м від розташованих

поблизу будівель з урахуванням рельєфу місцевості (місце стоянки

автоцистерни повинно мати планувальну позначку не вище позначок

місць розташування будівель, споруд, відкритих майданчиків тощо).

7.6.13. Заходи пожежної безпеки під час продажу боєприпасів

та піротехнічних виробів

7.6.13.1. Продаж боєприпасів (порох, споряджені набої,

капсулі) та піротехнічних виробів дозволяється лише на верхніх

поверхах спеціалізованих крамниць, опалення яких повинно бути

центральним.

7.6.13.2. Для зберігання боєприпасів та піротехнічних виробів

слід передбачати не менше двох металевих шаф (одна для зберігання

пороху, друга - для капсулів та споряджених набоїв), розміщуваних

у приміщеннях, вигороджених протипожежними перегородками та

перекриттями. Розміщення комірок (шаф) у підвальному приміщенні не

допускається. Забороняється зберігати порох укупі з капсулями або

спорядженими набоями.

7.6.13.3. Порох можна викладати на прилавок разом із

капсулями й набоями лише для продажу покупцеві.

7.6.13.4. Порох повинен продаватися лише в заводській

упаковці. Розкривати ящики з боєприпасами слід за межами

складських приміщень.

7.6.13.5. Безпосередньо у будівлях крамниць дозволяється

зберігати лише по одному ящику димного та бездимного пороху

(по 50 кг) та до 15 тисяч споряджених набоїв. Заготівельним

конторам дозволяється зберігати до 200 кг пороху.

7.6.14. Заходи пожежної безпеки на речових ринках

7.6.14.1. Розміщення ринку (за дозволом місцевих органів

влади) в будівлях, спорудах, на відкритих територіях (стадіонах

тощо) не повинно підвищувати їхню пожежну небезпеку і порушувати

встановлені для цих будівель (споруд) та територій вимоги пожежної

безпеки.

7.6.14.2. Торговельне обладнання повинно розміщуватися з

таким розрахунком, щоб уздовж рядів забезпечувалися вільні проходи

до евакуаційних виходів завширшки не менше 2 м.

7.6.14.3. Через кожні 25 м торгового ряду повинні

влаштовуватися поперечні проходи завширшки не менше 1,4 м.

7.6.14.4. Кіоски і ларки, які встановлюються, якщо це не

суперечить нормативним вимогам пожежної безпеки, у будівлях та

спорудах, повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів.

7.6.14.5. Установлення на території ринку кіосків, ларків та

інших тимчасових будівель повинно проводитися згідно з вимогами

пункту 4.1.16.

7.6.14.6. Монтаж та експлуатація в кіосках і ларках

електроустановок, у тому числі електроопалювальних приладів,

повинні здійснюватися з урахуванням вимог підрозділу 5.1 цих

Правил.

7.6.14.7. Кожний кіоск, ларьок і подібні будівлі, що

експлуатуються, повинні бути забезпечені вогнегасником.

7.6.14.8. Забороняється застосовувати для освітлення кіосків

та ларків свічки та інші джерела відкритого вогню.

7.7. Промислові підприємства

7.7.1. Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи

повинно бути пожежобезпечним, а на випадок небезпечних

несправностей та аварій необхідно передбачати захисні заходи, що

обмежують масштаб та наслідки пожежі. Обладнання, призначене для

використання пожежонебезпечних та вибухонебезпечних речовин і

матеріалів, має відповідати конструкторській документації.

7.7.2. Технологічні процеси необхідно проводити відповідно до

регламентів та іншої, затвердженої у встановленому порядку,

нормативно-технічної та експлуатаційної документації.

7.7.3. На всі застосовувані в технологічних процесах речовини

й матеріали повинні бути дані про показники їх пожежної небезпеки

згідно з ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения".

Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або

вироблюваних (отримуваних) речовин та матеріалів повинні бути

вивчені з обслуговуючим персоналом. Персонал зобов'язаний

дотримуватися під час роботи з пожежовибухонебезпечними речовинами

та матеріалами вимог маркування і попереджувальних написів, які

нанесені на упаковках або наведені у вказівках щодо їх

застосування.

7.7.4. Спільне застосування (якщо це не передбачено

технологічним процесом), зберігання й транспортування речовин та

матеріалів, котрі в результаті взаємодії один з одним викликають

займання, вибух або утворюють горючі і токсичні гази (суміші), не

дозволяється.

7.7.5. У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних

приміщеннях (дільницях, майстернях, цехах тощо) та на

устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання,

необхідно вивішувати знаки, які забороняють користування відкритим

вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за

наявності займистих та вибухових речовин за ГОСТ 12.4.026-76

"ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

Власник (орендар) підприємства зобов'язаний ознайомити всіх

працівників зі значенням таких знаків.

7.7.6. Виробництво, де перебувають в обігу

пожежовибухонебезпечні речовини і матеріали, повинно бути оснащене

автоматичними засобами контролю параметрів, значення яких

визначають пожежовибухонебезпечність процесу, сигналізацією

граничних значень і системами блокувань, які перешкоджають

виникненню аварійних ситуацій.

7.7.7. Не допускається виконувати виробничі операції на

обладнанні, установках, верстатах з несправностями, які можуть

спричинити займання та пожежу, а також коли відключені

контрольно-вимірювальні прилади, за якими визначаються

технологічні параметри (температура, тиск, концентрації газів,

парів тощо).

7.7.8. Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та

капітальний ремонт технологічного обладнання повинні здійснюватися

в терміни, встановлені відповідними графіками, з урахуванням

виконання заходів щодо забезпечення пожежовибухобезпеки,

передбачених проектом, технологічним регламентом, технічними

умовами.

7.7.9. Ремонт устаткування, яке перебуває під тиском,

набивання й підтягування сальників на працюючих насосах та

компресорах, а також ущільнення фланців на апаратах і

трубопроводах без зниження (стравлювання) тиску в системі не

дозволяється.

7.7.10. Технологічні лінії, машини та апарати, котрі

виконують первинну переробку волокнистих матеріалів, твердих

горючих речовин у подрібненому вигляді, повинні мати пристосування

для вловлювання (відділення) сторонніх предметів: магнітний

захист, каменеві пастки тощо.

7.7.11. Конструкції витяжних пристроїв (шаф, фарбувальних,

сушильних камер тощо), апаратів, трубопроводів повинні запобігати

накопиченню пожежонебезпечних відкладень та забезпечувати

можливість їх очищення пожежобезпечними способами. Роботи з

очищення мають проводитися систематично згідно з технологічними

регламентами та фіксуватися в журналі.

7.7.12. Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в

яких утворюються речовини, що виділяють пожежовибухонебезпечні

пари, гази та пил, повинні бути герметичними.

7.7.13. Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час

їх експлуатації мають бути зачинені, горючі відходи, зібрані в

камерах та циклонах, треба своєчасно видаляти.

7.7.14. У вибухопожежонебезпечних приміщеннях (цехах,

дільницях тощо) слід застосовувати інструмент, виготовлений з

безіскрових матеріалів або у відповідному вибухопожежонебезпечному

виконанні.

7.7.15. Покриття підлог у приміщеннях категорій А, Б і

покриття територій у межах вибухонебезпечних зон класу 1 та

2 згідно з ДНАОП 0.00- 1.32-01 ( v0272203-01 ) мають виконуватися

з негорючих і таких, що при ударах не дають іскор, матеріалів.

Конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків,