Додатково:

Нарукавники вовняні Рукавиці азбестові З витягання труб:

Костюм бавовняний замість костюма вовняного Черевики шкіряні з захисним металевим носком замість тапочок

Шапочка сукняна Рукавиці азбестові На всіх роботах:

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми ТиТр

То

Мун200

ТиТр

ЗН

Тн

до зносу 7 днів

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1094

8159.2

Апаратник з

Халат бавовняний

З Ми

9

хімічного

Капці сукняні на гумовій

оброблення

підошві

В К50

6

напівпровід-

Шапочка бавовняна

6

никових

Рукавиці гумові

Вн К50

1

матеріалів

Рукавиці бавовняні

З Ми

1

8159.2

Готувач

Каска захисна з

шихти

підшоломником

24

напівпровід-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

никових

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

матеріалів

Вкладиші протишумові

до зносу

7311.2

Оператор

Взимку додатково:

прецизій-

Куртка утеплена

Тн

36

ного різання

Під час робіт на водневому

відновленні:

Костюм вовняний

К50 Щ20

9

Білизна натільна

З

6

Капці сукняні на гумовій

підошві

В К50

6

Чоботи гумові

В К50

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

Шапочка бавовняна

6

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1095

7311.1

Вимірювач

Халат бавовняний

З Ми

9

електрофі-

Капці сукняні на гумовій

зичних

підошві

В К50

6

параметрів

Шапочка бавовняна

6

8211.1

Оператор

Рукавиці анатомічні

З Ми

1

мікрозварю-

Рукавиці гумові

Вн К50

20 днів

вання

Рукавиці трикотажні

З Ми

1

1

2

3

4

5

6

9322

Укладаль

ник-

пакувальник

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ЗНД

Тн

до зносу до зносу до зносу

36

1096

7241.1

Електромон-

Костюм бавовняний

Ми

12

тер з

Черевики шкіряні або капці

Мун100

12

ремонту та

сукняні на гумовій підошві

обслугову-

Рукавиці комбіновані

В К50

6

вання

Рукавиці діелектричні

З Ми

7 днів

електроуста-

Калоші діелектричні

Эн

чергові

ткування

Килимок діелектричний

Эн

чергові

Фартух прогумований

чергов.

Шапочка бавовняна

Вн К50

чергов.

Каска захисна з

6

підшоломником

Окуляри захисні

24

Респіратор пилогазозахисний

ЗН

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

до зносу

Куртка утеплена

Тн

36

1097

7241.1

Електрослю-

Під час робіт безпосередньо

сар з

в технологічному циклі

ремонту й

основного виробництва:

обслугову-

Костюм вовняний або

вання

костюм бавовняний з

автоматики

кислотозахисним

та засобів

просоченням

К50 Щ20

9

вимірювань

Білизна натільна

З

6

електростан-

Капці сукняні на гумовій

цій

підошві

В К50

6

Чоботи гумові або

В К50

Черевики шкіряні із

металевим захисним носком

Мун200

12

Онучі бавовняні

6

Шапочка бавовняна

6

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1098

8121.1

Лаборант

Халат бавовняний з

спектрально

кислотозахисним

го аналізу

просоченням

К20 Щ20

12

8159.1

Лаборант

Капці сукняні на гумовій

хімічного

підошві

В К50

6

аналізу

Фартух клейончастий

Вн К50

чергов.

1

2

3

4

5

6

8121.1

8283.1

7311.1

Лаборант-

металограф

Лаборант-

рентгено-

структурник

Рентгеноме-

ханік

Шапочка бавовняна Рукавиці гумові Окуляри захисні Лаборанту-

рентгеноструктурнику та рентгеномеханіку додатково: Фартух гумовий просвинцьований

Вн К50 ЗН

Рн

6

2

до зносу чергов.

1099

8159.2

Промивальник деталей та вузлів

Халат бавовняний з кислотозахисним просоченням Чоботи гумові або Черевики шкіряні з металевим захисним носком Онучі бавовняні Шапочка бавовняна Рукавиці гумові Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

К20 Щ20

В К50 Мун200

Вн К50 ЗН

Тн

12

12

6

6

2

до зносу до зносу

36

1100

7232.2

7233.2

Слюсар з ремонту агрегатів Слюсар з ремонту технологічних

установок

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком або Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 В К50

З Ми ЗН

Тн

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1101

7442.1

8131.2

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів Сортувальник

напівфабрикатів та виробів

Халат бавовняний Капці сукняні на гумовій підошві

Шапочка бавовняна Рукавиці гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

З Ми

В К50

Вн К50 З Ми ЗН

12

6

6

1

7 днів до зносу

1102

7311.2

Шліфуваль- ник-поліру- вальник з прецизійного

оброблення

Халат бавовняний Капці сукняні на гумовій підошві

Шапочка бавовняна Рукавиці трикотажні Рукавиці гумові

З Ми

В К50

З Ми Вн К50

12

6

6

7 днів 1