1

2

3

4

5

6

Кері

вники, посадові особи, фахівці

968

3113

3113

Електрик

дільниці

Електрик

Під час виконання робіт безпосередньо на виробничих дільницях:

цеху

Костюм бавовняний

З Ми

12

1222.2

Майстер

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

виробничої

Валянки

Тп

24

дільниці

Черевики шкіряні з гладким

3115

Механік

дільниці

верхом

Каска захисна з

Мун100

12

3115

Механік

підшоломником

24

цеху

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1222.2

Начальник

виробництва

Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

до зносу до зносу

1222.2

Начальник

Взимку додатково:

дільниці

Куртка утеплена

Тн

36

1222.2

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

1222.2

Ст. майстер

2.11. Виробництво магнію

у цехах електролізних, шахтних електропечей, зневоднення, рафінування

969

8121.2

Анодник у

Костюм бавовняний

З Ми

12

виробництві

Костюм сукняний

ТиТр

24

алюмінію

Білизна натільна

З

6

7311.1

Вимірювач

Валянки

Тп

12

електрофі-

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

зичних

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

параметрів

Каска захисни з підшоломником Щиток захисний Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

ННП

24 до зносу до зносу до зносу

970

8112.2

Бункеруваль

Костюм сукняний

ТиТр

12

ник

Білизна натільна Чоботи гумові або Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Онучі бавовняні Рукавиці сукняні Шолом сукняний Валянки Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

З

В К50

Мун200

ТиТр

Тн50

ЗН

6

12

6

7 днів 12 12

24 до зносу

1

2

3

4

5

6

Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час виконання робіт з промивання газоходів і з ремонту хлоропровідників: Костюм прогумований замість костюма сукняного Рукавиці гумові

Тн

ВуК50 Вн К50

до зносу до зносу

36

12

1

971

8121.2

Виливаль-

ник-зали-

вальник

металу

Костюм сукняний Білизна натільна Рукавиці сукняні Шолом сукняний Валянки Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

ТиТр

З

ТиТр

Тп

ННП

ЗПД

12

6

7 днів 12 12

до зносу до зносу до зносу до зносу

972

7122.2

8131.2

7122.2

Вогнетрив-

ник

Муляр

(пічник),

черговий

біля печей

Пічник

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком або Чоботи кирзові Валянки Рукавиці сукняні Шолом сукняний Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Пояс запобіжний Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час виконання робіт з оксилування металевих конструкцій та на промиванні насадки скрубера:

Костюм прогумований замість костюма сукняного Чоботи гумові Онучі бавовняні

ТиТр

З

Мун200

Мун200

Тп

ТиТр

В К50 ЗН

Тн

Вн К50 В К50

12

6

12

12 7 днів

12

1

24 до зносу до зносу до зносу чергов.

36

12

12

6

1

2

3

4

5

6

973

7212.1

Газозварник

12

6

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200

12

ТиТр

7 днів

Вн К50

1

24

НН

до зносу

ЗПД

до зносу

до зносу

до зносу

Тн

36

Газорятівник

Костюм бавовняний або Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим носком Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Пояс запобіжний Протигаз

974

8290.2

ЗМи

ТиТр

З

Мун200 З Ми Вн К50

12

6

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу чергов. чергов.

Г

верхом та металевим

Мун200

12

захисним носком

Онучі бавовняні

6

Фартух гумовий

В К50

6

Рукавиці гумові

ВнК50

1

Рукавиці комбіновані

МнЗ

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

48

Валянки

Тн50

48

Костюм бавовняний Білизна натільна Чоботи гумові або Черевики шкіряні з гладким

975

8112.2

Дозувальник

З Ми З

В К50

12

6

Дробильник (збагачення, агломерація й брикетува-

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком

1

2

3

4

5

6

ння)

Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми ЗН

Тн

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

977

7212.1

Електрогазо-

Костюм сукняний

ТиТр

12

зварник

Костюм брезентовий з

7212.1

Електрозвар-

вогнезахисним просоченням

ТиТр

12

ник ручного

Білизна натільна

З

6

зварювання

Черевики шкіряні з гладким

верхом та металевим носком

Мун200

12

Рукавиці сукняні

ТиТр

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Щиток захисний

НН

до зносу

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

978

8122.2

Електроліз-

Костюм сукняний

ТиТр

9

ник

Білизна натільна

З

6

розплавле-

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

них солей

Шолом сукняний

ТиТр

12

Валянки

Тп

9

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

979

7242.2

Електромон-

Костюм сукняний

ТиТр

24

тер з

Костюм бавовняний з

обслугову-

вогнезахисним просоченням

ТиТр

24

вання

Білизна натільна

З

6

електроуста-

Шолом сукняний

12

новок

Рукавиці брезентові

ЗМи

7 днів

7241.1

Електромон-

Рукавиці КР

К50 Щ20

2

тер з

Черевики шкіряні без

ремонту та

цвяхового кріплення

Мун100

12

обслугову-

Каска захисна з

вання

підшоломником

24

електроуста-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

ткування

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу