1

2

3

4

5

6

(плавка руд кольорових металів)

вогнезахисним порсоченням

Білизна натільна

Валянки

Рукавиці сукняні

Вачеги

Капелюх повстяний Шолом-маска сукняний Каска захисна з підшоломником Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний

Ти Тв З

Тп

ЗТиТв Ти Тв

ННП

ЗНД

6

6

12

1

15 днів 12 12

24 до зносу до зносу до зносу

872

9322

Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів

Під час роботи з гарячим шлаком:

Костюм сукняний з вогнезахисним просоченням Валянки

Рукавиці брезентові Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

ТиТр

Тп

Ми

З

Мун200,

Нм

ЗН

12

12 7 днів 6

12

24 до зносу до зносу до зносу

873

8121.2

Розливальник кольорових металів та сплавів

Костюм сукняний з вогнезахисним порсоченням Білизна натільна Чоботи кирзові утеплені або Валянки

Рукавиці сукняні або Вачеги

Капелюх повстяний

Щиток захисний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

ЗТиТр

З

ЗТиТп

Тн40

ЗТи Тр

ННП

НД

9

6

12

15 днів 12

до зносу

24 до зносу до зносу

874

9322

Транспорту

вальник

шихти

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим захисним носком або Чоботи гумові Онучі бововняні Плащ брезентовий Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

З Ми

Мун200Нм

В

Ву

З Ти Тп100 ЗН

12

12

6

чергов. 7 днів

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Тн

Тн

Тн20

до зносу

36

36

48

875

8159.3

Формуваль

ник

електродної

маси

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим захисним носком або Чоботи гумові Онучі бавовняні Білизна натільна Рукавиці брезентові Наколінники брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Мун200 В З

З Ми

ЗН

Тн

12

12

6

12 7 днів 3

24 до зносу до зносу до зносу

36

876

8122.2

Шихтуваль

ник

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим захисним носком

Рукавиці комбіновані Рукавиці бавовняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Пн

Мун200 Нм З Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн20

12

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

36

48

Керівники, посадові особи, фахівці

877

1222.2

Майстер

виробництва

Костюм сукняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом

Рукавиці сукняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

З Ми Тр З Ти Тр

ЗН

Тн

12

12

12

7 днів

24 до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

2.7.2. Гідрометалургійне відділення

878

8154.2

Автоклавник

Костюм сукняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Костюм бавовняний Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

З Ти Тр З

З Ми В К50

З Ми Вн К50

ЗН

24

6

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

879

8154.1

Апаратник

гідролізу

Напівкомбінезон з кислотозахисним просоченням та сорочка кислотозахисна Чоботи гумові або Черевики шкіряні з гладким верхом

Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

З К20 Ми З К20 Ми В К50

Мун100

ЗМи Вн К50

ЗН

12

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

880

8264.3

Апаратник

зволоження

Костюм бавовняний Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Фартух прогумований Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

З Ми З В К50

З Ми К50 Щ20 Вн К50

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів чергов.

1

24 до зносу до зносу

36

881

8154.1

Апаратник

кристалізації

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

К50 В К50

З Ми ЗН

12

12

6

7 днів

24 до зносу

1

2

3

4

5

6

Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

до зносу до зносу

36

882

8151.2

Апаратник приготування хімічних розчинів

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Фартух прогумований

Рукавиці сукняні

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50

К50 Щ20

К50 Щ20 З К50 К50 Щ50

ЗН

Тн

12

12

6

чергов. 7 днів чергові

24 до зносу до зносу до зносу

36

883

8121.2

Апаратник у виробництві металевих порошків

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Фартух клейончастий

Рукавиці комбіновані

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

З К20 Ми В К50

ВнК50Щ20 З Ми Вн К50

ЗН

Тн

12

12

6

чергов. 7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

884

8121.2

Апаратник-

гідромета-

лург

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або Костюм сукняний Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

К50 ТиТР В К50

К50 Вн К50

ЗН

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

885

9333

Вантажник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим захисним носком або

З Ми Мун200

12

1

2

3

4

5

6

Чоботи гумові Рукавиці брезентові Онучі сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

З В К50 З Ми

ЗН

Тн

12 7 днів 6

24 до зносу до зносу

36

886

8122.2

Електролізник водних розчинів

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці комбіновані

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена

З К20 Ми З В К50

З Ми З Вн К50

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів 1

24

до зносу до зносу

36

887

8142.3

Згущувач

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим захисним носком або Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці кислотостійкі Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково:

Куртка утеплена

З К20 Ми З

Мун200 З В К50 Вн К50

ЗН

Тн

12

6

12

6

1

24 до зносу

36

888

8121.1

Контролер

продукції

кольорової

металургії

Під час виконання робіт безпосередньо в гідрометалургійних відділеннях:

Костюм бавовняний або Халат бавовняний Черевики шкіряні або Туфлі суцільногумові Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилогазозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми З Ми З Мун50 З Ми З Ми

Тн

12

12

6

7 днів

24 до зносу

36

1

2

3

4

5

6

889

8163.2

Машиніст

насосних

установок

Під час виконання робіт в основному виробництві: Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом

Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун100 В К20

З Ми Вн К50

Тн

12

12

24

6

7 днів 1

24 до зносу

36

890

7122.1

Муляр (пічник) черговий біля печей

Під час виконання робіт безпосередньо в гідрометалургійних відділеннях:

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим захисним носком або Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50

Мун200 З К20 Щ20 К50 Щ50

ЗН

Тн

12

12

6

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

891

8262.2

Оброблювач тканини та волокна

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

К50 З В К50

З Ми Вн К50

ЗН

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу

892

9322

Підсобний

робітник

Під час виконання робіт безпосередньо в гідрометалургійних відділеннях:

Костюм бавовняний Чоботи гумові або

З Ми З В

12

1

2

3

4

5

6

Чоботи кирзові Онучі бавовняні Фартух прогумований Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

Мун100

К50 Щ20 З Ми

ЗН

Тн

Тн

12

6

чергов. 7 днів 24

до зносу до зносу

36

36

893

9132

Прибираль

ник

виробничих

приміщень

Під час виконання робіт безпосередньо в гідрометалургійних цехах: Костюм бавовняний або Халат бавовняний Калоші гумові або Капці шкіряні Фартух прогумований Рукавиці гумові Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Взимку додатково:

Куртка утеплена

З К20 Ми З К20 Ми З В К50 Ми

К50 Щ20 З Ми Вн К50

Тн

12

6

чергов. 7 днів 1

24

36

894

8290.3

Пробовід

бірник

Халат бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена

З К20 Ми З В К50

З Ми

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

895

8112.2

Фільтру

вальник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці кислотостійкі Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

К50 З В К50

З К20 Вн К50

ЗН

Тн

12

12

6

1

1

24 до зносу до зносу

36