1

2

3

4

5

6

Фартух брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

ву

Мун100

Ми

Ву

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12 12 7 днів 24

24 до зносу до зносу

36

36

48

56

8159.2

Сортувальник коксу

Костюм бавовняний з пило- захисної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Пн

Мун100

Ми

Вн

ЗН

Тн

Тн

Тн30

9

9

7 днів 1

24 до зносу до зносу

24

36

48

57

8159.3

Тунельник

(чорна

металургія)

Костюм бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкіряні із захисним металевим носком Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Ми

Мун200

Ми

Вн

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів 15 днів

24 до зносу до зносу

36

58

8162.2

Чистильник

Під час виконання робіт з очищення графіту:

Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Капелюх повстяний Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Куртка утеплена

Тр

З

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 6 12 7 днів 6

до зносу до зносу 24

Керівники, посадові особи, фахівці

59

1222.1

Головний

енергнтик

Костюм сукняний або Костюм бавовняний

ТиТр

Ми

12

1

2

3

4

5

6

1222.1

3113

3113

2149.2

Головний

механік

Електрик

дільниці

Електрик

цеху

Інженер з

охорони

праці

Білизна натільна Черевики шкіряні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

З

Мун100

ЗН

Тн

6

12

24 до зносу до зносу

36

60

1222.2

Майстер

Костюм сукняний або

ТиТр

1222.2

Ст. майстер

Костюм бавовняний

Ми

12

1222.2

Майстер

Білизна натільна

З

6

виробничої

Рукавиці комбіновані

Ми

1

дільниці

Черевики шкіряні

Мун100

12

1222.2

Ст. майстер

Каска захисна з

виробничої

підшоломником

24

дільниці

Плащ непромокальний

Вн

36

1222.2

Майстер з

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

ремонту

Респіратор пилозахисний

до зносу

устаткуван-

Взимку додатково:

ня (промис-

Куртка утеплена

Тн

36

ловість)

1222.2

Ст. майстер

з ремонту

устаткуван-

ня (промис-

ловість)

61

2149.2

Інженер з

Костюм бавовняний

Ми

12

ремонту

Черевики шкіряні

Ми

12

2147.2

Інженер-

Рукавиці комбіновані

Ми

1

технолог

Каска захисна з

(металургія)

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

62

2145.2

Інженер із

Костюм сукняний або

ТиТр

зварювання

Костюм бавовняний

Ми

12

Білизна натільна

З

Черевики шкіряні

Мун100

6

Рукавиці сукняні або

ТиТр

1

Рукавиці брезентові

Тр

1

Плащ непромокальний

Вн

36

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

63

3115

Механік

Костюм бавовняний

Ми

12

3115

Механік

Черевики шкіряні

Мун100

12

цеху

Плащ непромокальний

Вн

36

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

до зносу до зносу

36

64

1222.2

Начальник

■Состюм бавовняний

Ми

12

дільниці

Черевики шкіряні

Мун100

12

1222.2

Начальник

Плащ непромокальний

Вн

36

зміни

Рукавиці комбіновані

Ми

1

(промис-

Каска захисна з

ловість)

підшоломником

24

1222.2

Начальник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

цеху

Респіратор пилозахисний

до зносу

1222.2

Заступник

Взимку додатково:

начальника

Куртка утеплена

Тн

36

цеху

65

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

Ми

12

лабораторії

Черевики шкіряні

Ми

12

з контролю

Каска захисна

24

виробниц-

Взимку додатково:

тва

Куртка утеплена

Тн

36

1.1.3. Цехи уловлення хімічних продуктів

66

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

абсорбції

кислотозахисним

просоченням або

К20

Костюм сукняний

К80

12

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

К20

9

Рукавиці сукняні

К50

1

Рукавиці КР

К50

1

Онучі сукняні

6

Окуляри захисні

Г

до зносу

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

67

8154.1

Апаратник

Костюм бавовняний з

виробництва

кислотозахисним

контактної

просоченням або

К20

сірчаної

Костюм сукняний

К80

12

кислоти

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

В,К20

9

Черевики МБС

К50

1

Рукавиці гумові

Вн

1

Рукавиці сукняні

К50

7 днів

Рукавиці КР

К50

1

Онучі сукняні

6

Окуляри захисні

Г

до зносу

Каска захисна з

підшоломником

24