1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор газозахисний

ЗПД

до зносу до зносу

628

7221.2

Коваль-

штампуваль

ник

Костюм сукняний з вогнезахисним просоченням Фартух з нагрудником Черевики шкіряні з металевим захисним носком Вачеги

Берет бавовняний Навушники протишумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

ТиТр

Тр

Мун200

ТиТр

ЗПД

12

6

12 45 днів 12

до зносу

24 до зносу

629

8223.2

Лудильник

гарячим

способом

Костюм сукняний або ловсано-бавовняний з вогнезахисним просоченням Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці КР Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газозахисний

ТиТр

Ти

Вн

Ми

К50

ЗПД

12

6

12

1

24 до зносу до зносу

630

8290.2

Маркуваль

ник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Фартух бавовняний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Ми

Ми

Ми

З

ЗП

12 12 7 днів 12

24 до зносу

631

8124.2

Оброблювач

поверхневих

дефектів

металу

(трубне

виробниц

тво)

Костюм бавовняний або Комбінезон бавовняний Фартух прогумований Рукавиці брезентові Черевики шкіряні з металевим захисним носком Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Ми

Вн

Ми

Мун200

ЗП

Тн

Тн

Тн20

12

12

6

7 днів

12

24 до зносу до зносу

36

36

48

632

8124.2

Пресувальник на випробуванні труб і балонів

Під час гідравлічного випробовування балонів: Костюм брезентовий Чоботи гумові Рукавиці брезентові Під час пневматичного

Ву

В

Ву

12 12 7 днів

1

2

3

4

5

6

випробовування:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Під час роботи контролером: Костюм бавовняний Чоботи гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Навушники протишумові

Ми

Мун200

Ми

Ми

В

ЗП

12

12 7 днів

12

24

24 до зносу до зносу

633

8124.2

Різальник

Костюм бавовняний або

Ми

12

холодного

Комбінезон бавовняний

Ми

12

металу

Черевики шкіряні з

(трубне

металевим захисним носком

Мун200

12

виробниц-

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

тво)

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

634

9321

Складальник

Костюм бавовняний

Ми

12

балонів

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

635

8265.2

Сушильник

Костюм бавовняний

Ми

12

сировини,

Черевики шкіряні

Ми

12

напівфабри

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

катів і

Каска захисна з

виробів

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

636

8211.2

Шліфуваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник

Фартух прогумований

Вн

6

8229.2

Шліфуваль-

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

ник стриж

Черевики шкіряні з

нів

металевим захисним носком

Мун200

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн20

48

Кері

вники, професіонали, фахівці

637

3113

Електрик

Костюм сукняний або

ТиТр

1

2

3

4

5

6

3113

1222.2

1222.2

1222.2

цеху

Енергетик цеху Майстер дільниці Майстер з ремонту устаткування

(промисло

вість)

Майстер

зміни

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

Тн

12

12

2

24 до зносу

36

638

1222.2

3115

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер Ст. майстер Механік цеху

Начальник

виробництва

Начальник

дільниці

Начальник

зміни

(промисло

вість)

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

Костюм сукняний або Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Ми

Мун100

Ми

Тн

12

12

2

24 до зносу

36

1.9. Виробництво металевих виробів 1.9.1. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин і пружинної стрічки, щіток, ланцюгів, ключів, дроту та інших виробів

639

8290.2

Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах

Костюм бавовняний або Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Навушники протишумові або Вкладиші протишумові Під час роботи з фрезолом додатково:

Фартух прогумований

Ми

Ми

Мун100

Ми

ЗП

Вн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

до зносу 6

640

8124.2

Бригадир відділення калібрування, волочін-

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з

Ми

Мун100

Ми

12 12 7 днів

1

2

3

4

5

6

ня та

шліфування

металу

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Навушники протишумові або Вкладиші протишумові

ЗП

24 до зносу до зносу

до зносу

641

7215.2

Бригадир з

Костюм бавовняний або

Ми

переміщеня

Халат бавовняний

Ми

12

сировини,

Черевики шкіряні

Мун100

12

напівфабри-

Фартух прогумований

Вн

6

катів і

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

готової

Каска захисна з

продукції у

підшоломником

24

процесі

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

виробництва

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

642

7212.2

Бригадир на

Костюм бавовняний або

Ми

дільницях

Халат бавовняний

Ми

12

основного

Черевики шкіряні

Мун100

12

виробництва

Рукавиці комбіновані

Ми

1

(чорна

Фартух бавовняний

Ми

6

металургія)

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

643

7214.2

Бригадир на

Костюм бавовняний або

Ми

обробленні,

Халат бавовняний

Ми

12

сортуванні,

Черевики шкіряні або

Ми

прийманні,

Туфлі шкіряні

Ми

12

здаванні,

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

пакетуванні

Каска захисна з

та пакуванні

підшоломником

24

металу й

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

готової

Респіратор пилозахисний

до зносу

продукції

Вкладиші протишумові

до зносу

644

7221.2

Вальцюва-

Костюм бавовняний

Ми

12

льник

Черевики шкіряні

Мун100

12

(холодно-

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

штампуваль-

Каска захисна з

ні роботи)

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

645

7422.2

Виробник

Костюм бавовняний з

берд

кислотозахисним