• особливістю пожежної небезпеки та архітектурно-планувальних рішень будинку;
 • можливими шляхами поширення небезпечних факторів пожежі;
 • умовами та шляхами евакуювання людей.
 1. Межі зон оповіщення повинні збігатися з зовнішніми стінами будинку, межами протипожежних відсіків, міжповерховими перекриттями та іншими будівельними конструкціями.
 2. Простори без протипожежних перегородок, будівельних конструкцій та протидимних екранів (завіс) із нормованим класом вогнестійкості не повинні розділятися на окремі зони оповіщення.
 3. Якщо окрема зона оповіщення забезпечується декількома лініями оповіщення, всі оповіщувачі в цій зоні повинні керуватись одночасно.
 4. Двосторонній телефонний зв'язок, влаштування якого передбачено 8.1.3, повинен бути призначений тіпьки для використання пожежними підрозділами.
 5. Вимоги до електроживлення та кабельних ліній
 6. Устаткування електроживлення СО повинно відповідати вимогам ДСТУ EN 54-4.
 7. Після аварійного вимикання основного джерела електроживлення його резервне джерело повинно забезпечити працездатність СО в режимі спокою протягом 24 год, а у режимі пожежної тривоги - 15 хв, але не менше розрахункового часу евакуювання.
 8. Резервним джерелом електроживлення можуть бути додаткові лінії електропостачання І категорії відповідно до ПУЕ з використанням пристроїв автоматичного ввімкнення резерву (АВР), акумуляторні батареї устаткування електроживлення СО, а також автономні електрогенератори з автоматичним запуском.
 9. Вибір способу резервного електроживлення визначається в залежності від призначення

будинку.

 1. Для з'єднання оповіщувачів потрібно використовувати кабельні лінії, що забезпечують функціонування системи в умовах пожежі. Поперечний переріз кабелю потрібно визначати, беручи до уваги довжину мережі, струм та електричну напругу у кабелі.
 2. Відгалуження від кабельних ліній повинно виконуватись із використанням розподільних коробок із класом вогнестійкості не нижчим показників вогнестійкості кабельних ліній. Ці коробки повинні унеможливлювати коротке замикання кабельної лінії в результаті пошкодження полум'ям оповіщувача та/або лінії відгалуження.

• 8.6.7 Коробка розподільна повинна забезпечувати підключення лінії відгалуження з необхідною сумарною потужністю гучномовців, що розміщені в зоні обслуговування.

 1. Лінія відгалуження повинна бути призначена для обслуговування тільки однієї зони.
 2. У системах із кільцевим розміщенням кабельних ліній можна не виконувати вимогу 4.17.1 за умови прокладання зворотньої кабельної лінії через інші приміщення.
 3. Вимоги до аварійного освітлення та показників напрямку евакуювання
 4. Аварійне освітлення евакуювання призначене для того, щоб дати людям можливість залишити небезпечне місце та створити необхідні умови бачення та орієнтації на шляхах евакуювання і забезпечити легкий пошук засобів безпеки та пожежогасіння.
 5. Аварійне освітлення евакуювання повинно бути стаціонарно встановлено, освітлювати зону підлоги та мати ударостійкий корпус.
 6. Аварійне освітлення евакуювання повинно створювати на підлозі головних проходів і на сходах 0,5 лк.
 7. Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела.
 8. Вимоги до влаштування аварійного освітлення евакуювання необхідно встановлювати згідно з вимогами ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28.
 9. Прийняття систем оповіщення до експлуатування

Прийняття СО до експлуатування здійснюється згідно з вимогами додатка К цих будівельних норм.

 1. Технічне обслуговування систем оповіщення

Технічне обслуговування СО здійснюється згідно з вимогами додатка Л цих будівельних норм.

9 СИСТЕМИ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ 9.1 Галузь застосування

Припливно-витяжну протидимову вентиляцію для видалення диму при пожежі (далі - система димо- та тепловидалення) потрібно передбачати і проектувати для забезпечення евакуювання людей із приміщень будинку (споруди), для сприяння проведенню пожежно-рятувальних робіт, для зниження теплового температурного навантаження на несучі конструкції будинку (споруди), для уповільнення поширення вогню та осідання летких продуктів згоряння.

 1. Загальні вимоги
  1. Протидимну вентиляцію (систему димо- та тепловидалення і підпору повітря, далі - СДТ) слід проектувати для забезпечення евакуювання людей під час пожежі, яка виникла в одному з приміщень будинку (споруди).
   1. СДТ слід передбачати згідно з вимогами СНиП 2.04.05, у залежності від функціонального призначення будинку необхідно додатково враховувати вимоги ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.3-15, ДБН В.2.2-24, ДБН В.2.2-23 ДСТУ EN 12101-1, ДСТУ EN 12101-2 та інших НД.
   2. Розрахунки СДТ слід виконувати згідно з вимогами СНиП 2.04.05.
   3. Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок пожежогасіння) і дистанційному режимі (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних виходів із поверхів або в пожежних шафах).

Керована спільна дія СДТ регламентується залежно від реальних пожежонебезпечних ситуацій, що визначаються місцем виникнення пожежі в будинку (споруді) - розташуванням осередку пожежі в приміщенні на будь-якому з його поверхів. Задана послідовність дії СДТ повинна забезпечувати випереджальне включення витяжної вентиляції димовидалення від 20 с до ЗО с відносно моменту запуску припливної протидимної вентиляції. У всіх варіантах потрібно відключення систем загальнообмінної вентиляції і кондиціонування.

 1. Прийняття до експлуатування СДТ

Прийняття до експлуатування здійснюється згідно з вимогами додатка К цих будівельних норм. Приймальні випробування СДТ слід проводити згідно з вимогами НАПБ Б.05.022.

 1. Технічне обслуговування СДТ

Під час проведення технічного обслуговування необхідно виконувати вимоги додатка Л цих будівельних норм. Періодичні випробування СДТ проводити згідно з НАПБ Б.05.022.

10 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПУНКТ УПРАВЛІННЯ) ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СПЗ

 1. Галузь застосування
 2. Диспетчеризація (центральний пункт управління) системами протипожежного захисту (далі - ЦПУ СПЗ) та автоматизація систем протипожежного захисту забезпечує контроль, сигналізацію і електрокерування роботою систем згідно з вимогами розділу 5 цих будівельних норм.
 3. ЦПУ СПЗ встановлюється на об'єктах, де передбачені системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням 4-го та 5-го типу (С04 та С05), а також у будинках житлово-громадського призначення умовною висотою понад 47 м, якщо їх клас наслідків (відповідальності) відповідає ССЗ згідно з ДБН В.1.2.-14.

На інших об'єктах електрокерування контроль і сигналізація СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, повинні відповідати вимогам підрозділу 10.3.

 1. Центральний пункт управління СПЗ
 2. ЦПУ СПЗ повинен розміщуватись у приміщенні пожежного поста.
 3. ЦПУ СПЗ повинен забезпечувати:

а) інтеграцію автоматичних систем протипожежного захисту і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі;

б) графічне та текстове відображення інформації стану та зміни режимів роботи систем СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки

людей на об'єкті при виникненні пожежі, згідно з переліком обов'язкових вимог, що викладені в підрозділі 10.3;

в) дистанційне управління та моніторинг щодо всіх необхідних функцій СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі, що викладені в підрозділі 10.3 тільки через застосовані на об'єкті приймально-контрольні пожежні прилади та обладнання СПЗ;

г) документування і реєстрацію всіх подій та ситуацій, які виникають в СПЗ;

д) розмежування доступу до програмних комплексів як мінімум на три рівні:

 • оперативно-черговий персонал;
 • обслуговуючий персонал;
 • адміністратор системи.

Розмежування може бути виконано програмним: паролі, рівні доступу та/або апаратним шляхом: зчитувачі, ключі, їх комбінації тощо;

е) ЦПУ СПЗ не повинен включати в себе програмно-апаратні засоби, що надають можливість

віддаленого (дистанційного) доступу до системи/систем із метою зміни запрограмованих параметрів.

 1. До складу ЦПУ СПЗ, як правило, повинні входити:

а) автоматизоване робоче місце/місця (далі - АРМ) оперативно-чергового персоналу з пожежної безпеки об'єкта та станція візуалізації;

б) сервер (сервери) вводу-виводу інформаційних потоків;

в) програмні комплекси забезпечення функціонування (спеціалізоване програмне забезпечення);

г) мережа та устаткування збору та передачі інформації від ППКП СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі.

 1. За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймальники ЦПУ СПЗ належить відносити до І категорії згідно з ПУЕ.

Для забезпечення стабільності роботи обладнання ЦПУ СПЗ під час перемикання вводів електропостачання підключення обладнання слід виконувати через пристрій, який унеможливлює хибну тривогу.

 1. При проектуванні ЦПУ СПЗ об’єкта слід передбачати його інтеграцію з автоматизованою системою моніторингу та управління (далі - АСМУ) ДСТУ-Н В.2.5-37. За цієї інтеграції для здійснення моніторингу та передачі інформації щодо систем протипожежного захисту необхідно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення інтегрованої системи АСМУ або відкритий стандартизований інтерфейс.
 2. Автоматизація систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ
 3. Внутрішній протипожежний водопровід:
 4. Електрокерування повинне забезпечити:

а) автоматичний пуск робочих насосів;

б) автоматичний пуск резервних насосів у разі відмови пуску або не виходу робочого насосу на режим;

в) автоматичне увімкнення, відкривання електрозасувки на обвідній лінії водомірного вузла;

г) місцеве, дистанційне управління насосами;

д) відключення автоматичного пуску насосів;

е) автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів датчиків положень пожежного кран-комплекту.

 1. Формування командного імпульсу автоматичного пуску насосів підвищувачів тиску та відкривання електрозасувки на обвідній лінії водомірного вузла необхідно здійснювати від датчика положення пожежного кран-комплекту в разі відкривання наполовину будь-якого з пожежних кранів.
 2. Пристрій місцевого пуску та зупинки пожежних насосів слід розміщувати в приміщеннях, де вони встановлені.
 3. Кнопки дистанційного пуску на запускання пожежних насосів необхідно розміщувати в шафах пожежних кран-комплектів.
 4. У приміщеннях, де розміщенні пожежні насоси, необхідно передбачати світлову сигналізацію:

а) про наявність напруги на робочому та резервному вводах електропостачання пожежних насосів;

б) про відключення автоматичного пуску пожежних насосів;

в) про несправність ланцюгів керування на включення;

г) про заклинювання електрозасувки.

 1. У пожежному посту повинна бути:
 2. світлова та звукова сигналізація:

а) про пуск насосів (з розшифруванням насосів);

б) про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням насосів);

в) про несправність насоса;

г) про зникнення напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;

д) про заклинювання електрозасувки;

е) про зниження температури нижче +5 °С у приміщенні, де розміщені пожежні насоси;

ж) про відкривання шаф пожежних кран-комплектів (рекомендовано).

 1. світлова сигналізація:

а) про наявність напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;

б) про відключення звукової сигналізації;

в) про положення електрозасувки (відкрита);

г)про відключення автоматичного пуску.

 1. Протипожежні клапани

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація (з розшифруванням щодо розташування клапанів):

а) про наявність напруги на вводах електропостачання;

б) про автоматичний режим;

в) про положення (відкритий або закритий);

г) звукова сигналізація про несправність.

 1. Протипожежні двері, ворота та завіси (екрани):

У приміщенні пожежного поста повинна бути:

 1. світлова сигналізація (з розшифруванням розташування протипожежних перешкод):

а) про наявність напруги на вводах електропостачання;

б) про відсутність несправностей;

в) про готовність до роботи пристроїв управління (наявність напруги, справність акумуляторів, відсутність несправностей);

г) про зачинений стан при пожежі (з розшифруванням розташування).

 1. звукова сигналізація про несправність.

Примітка. Якщо клапан утримується в черговому положенні за допомогою електроприводу, а за відсутності напруги живлення переходить у робоче положення за допомогою пружини чи іншого механізму, ця вимога є не обов'язковою.

 1. Пожежний(і) ліфт(и)

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація про режим транспортування пожежних підрозділів.

 1. Ліфти, ескалатори, травілатори, що повинні працювати в режимі "пожежа"

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація про режим "пожежа".

 1. Системи вентиляції та кондиціювання, що відключаються у разі пожежі

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація про відключення (загальний сигнал).