Зміст Плану заходів в частині засобів індивідуального захисту органів дихання, як одного з найбільш складних і важливих видів ЗІЗ, повинен відповідати ДСТУ EN 529:2006 “Засоби індивідуального захисту органів дихання. Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і обслуговування. Настанова” (EN 529:2005, IDT).

 1. Роботодавець зобов’язаний з'ясувати, чи відповідає ЗІЗ, який він планує застосовувати, існуючим на робочому місці умовам праці та небезпекам.

Роботодавець попередньо зобов’язаний провести:

 • визначення за результатами атестації робочих місць за умовами праці чи проведених інструментальних досліджень значень (рівнів, концентрацій) шкідливих і/чи небезпечних факторів виробничого середовища, яких не можна уникнути за допомогою організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, а також засобів колективного захисту;
 • визначення характеристик, які повинні мати ЗІЗ, для ефективного захисту працівників, беручи до уваги незручності, які вони можуть створювати самі;
 • порівняння ЗІЗ за необхідними захисними властивостями, експлуатаційними й ергономічними характеристиками з огляду на специфіку їх безпосереднього використання.
 1. Визначення потреби в засобах індивідуального захисту понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ на підприємстві здійснюється на підставі зазначених у пункті 7.5 цього Положення дій у кількості та номенклатурі ЗІЗ, що враховує чисельність працівників, яким вони мають бути видані.

Орієнтовний перелік небезпечних ситуацій, за яких використовуються ЗІЗ понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ, наведений у додатку 2.

 1. Для полегшення вибору ЗІЗ понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ роботодавець має користуватись Орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування певних видів ЗІЗ, та Орієнтовним переліком ЗІЗ, що наведені у додатку 3. За результатами проведених заходів складають таблицю врахування небезпек щодо обґрунтування використання ЗІЗ за формою, наданою у додатку 4.

ОСОБИСТА КАРТКА ОБЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЗІЗ) №

(підприємство )

Особиста картка №

Обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Прізвище

Стать

Ім'я

Зріст

По батькові

Розмір

Табельний №

одягу

Цех, дільниця

взуття

Професія

головного убору

Дата прийняття на роботу

рукавичок

Передбачено Нормами безплатної видачі ЗІЗ (Планом заходів)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Параграф Норм безплатної видачі ЗІЗ (пункт Плану заходів)

Одиниця виміру

Кількість

Строк носіння (місяців)

Начальник цеху (дільниці)

Спеціаліст з охорони праці

Ст. бухгалтер (бухгалтер)

ВИДАЧА І ПОВЕРНЕННЯ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗІЗ

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших 3І3

Код

(номен-

клатурн

ий)

Видано

Повернуто

дата

кіль

кість

%

придат

ності

розписка в одержанні

дата

кіль

кість

%

придат

ності

розписка про повернення

розписка комірника про одержання

Г.О. Больман

Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕК, ЗА ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Небезпеки від фізичних факторів

Небезпеки від механічних уражень: удари, падіння, ковзання, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з висоти.

Небезпеки від термічних уражень:опіки, перегрів від теплового

випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження.

Небезпеки уражень організму від підвищених рівнів загальної та/чи місцевої вібрації, шуму, інфразвуку, ультразвуку, підвищеної та/чи зниженої вологості та/чи рухомості повітря робочої зони, підвищеного значення електричної напруги та/чи статичної електрики, недостатньої освітленості робочої зони, підвищеного рівня іонізуючої та/чи неіонізуючої радіації випромінювань електромагнітного та/чи магнітного полів у робочій зоні.

Небезпеки від хімічних факторів

Небезпеки уражень дихальних шляхів від підвищеної запиленості та/чи загазованості повітря робочої зони шкідливими речовинами: твердими, рідинними, аерозольними, токсичними, подразнюючими, сенсибілізуючими, канцерогенними, мутагенними.

Небезпеки від біологічних факторів

Небезпеки уражень організму шкідливими бактеріями і вірусами, цвіллю, грибами тощо та продуктами їх життєдіяльності.

Небезпеки від психофізіологічних факторів

Небезпеки уражень організму від статичних і/чи динамічних фізичних перевантажень, нервово-психічних перевантажень (розумових, зорових, емоційних, монотонності праці).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ

1 Захист голови (черепу) (засоби захисту голови)

Захисні каски, шоломи:

 • будівельні роботи, роботи з реконструкції або знесення будівель, особливо роботи над, під або поблизу риштовання та на підвісних робочих місцях, монтаж і демонтаж опалубки, роботи з переміщення вантажів, складання конструкцій та встановленню устатковання;
 • роботи на металоконструкціях мостів, будівель та гідротехнічних споруд; щоглах, вежах, доменних печах, металургійних заводах і прокатних станах, трубопроводах великого діаметру, котельних, електростанціях та у великих ємностях;
 • роботи в ямах, траншеях, шурфах, колодязях, шахтах, тунелях;
 • земельні та гірничі роботи;
 • підземні гірничі роботи, роботи в кар’єрах, відкриті видобувні роботи, збагачення вугілля;
 • роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для скріплення;
 • вибухові роботи;
 • роботи поблизу ліфтів, підйомних механізмів, кранів і конвеєрів;
 • роботи біля доменних і конверторних печей; на металургійних комбінатах, прокатних станах; сталеливарні роботи, металообробка, ковальські роботи, гаряче штампування та відливка;
 • роботи біля промислових печей, ємностей, машин і механізмів, бункерів, трубопроводів, на силосних баштах;
 • роботи у суднобудуванні, під час ремонту суден;
 • роботи в авіабудуванні, під час ремонту літаків;
 • маневрові роботи на залізниці;
 • роботи на бійні;
 • окремі інші види робіт, де є можливість ураження голови.
 1. Захисне (спеціальне) взуття (спецвзуття)

Спецвзуття без проколозахисної прокладки:

 • роботи на мостах, будівельних конструкціях і гідротехнічних спорудах, щоглах, вежах, металургійних заводах та прокатних станах, трубопроводах великого діаметру, котельних, електростанціях та у великих ємностях;
 • роботи під час будівництва печей, встановлення систем підігріву та вентиляції, складання металоконструкцій;
 • роботи під напругою;
 • роботи ремонтно-відбудовчі та з технічного обслуговування;
 • роботи в цехах штампування, кування, гарячого пресування, волочіння;
 • роботи у відкритих копальнях та під час видобування вугілля;
 • гірничі роботи;
 • роботи, пов’язані з видобуванням, зберіганням, транспортуванням, переробкою нафти та відпуском нафтопродуктів;
 • роботи з виробництва скла, виробів і тари з скла;
 • роботи з формами у керамічній промисловості;
 • футерування випалювальних печей у керамічній промисловості;
 • формувальні роботи у керамічній і будівельній промисловості;
 • роботи, пов'язані з перевезеннями та зберіганнями продукції;
 • роботи, пов'язані з транспортуванням замороженого м'яса, консервуванням продуктів;
 • роботи у суднобудуванні;
 • маневрові роботи на залізниці;
 • роботи з небезпечними речовинами.

Спецвзуття з проколозахисною прокладкою:

 • підготовчі будівельні роботи та закладення фундаментів, шляхові роботи;
 • будування помостів;
 • демонтаж каркасних конструкцій;
 • роботи з бетоноукладання та з залізобетонними блоковими конструкціями, включаючи їх монтаж і зачистку;
 • роботи на складських майданчиках і складах;
 • роботи на дахах промислових і житлово-господарських об’єктів.

Спецвзуття з каблуками та/чи на платформі і з проколостійкою підошвою:

 • роботи на дахах промислових та житлово-господарських об’єктів,
 • покрівельні роботи.

Спецвзуття з ізолювальною термостійкою або морозостійкою підошвою:

 • роботи на дуже гарячих або дуже холодних поверхнях або з дуже гарячими чи дуже холодними матеріалами.

Спецвзуття, яке легко знімається:

 • роботи, де є можливість попадання у взуття розплавленої речовини.
 1. Захист обличчя та очей

Захисні окуляри, лицеві щитки чи екрани:

 • зварювальні, дробильні чи просіювальні роботи;
 • роботи з карбування та рубання;
 • роботи з видобутку та оброблення каменя;
 • роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для скріплення;
 • роботи на машинах для видалення відходів (дрібна стружка);
 • гаряче штампування;
 • видалення та подрібнення уламків;

Продовження додатка 3

 • роботи з абразивним інструментом (різання, заточення, обдирання, шліфовка);
 • роботи з кислотами та їдкими розчинами, з речовинами, що запобігають корозії, дезінфекція;
 • роботи з аерозолями;
 • роботи поблизу або з розплавленими речовинами;
 • роботи, пов'язані з тепловипромінюванням, інтенсивним світлом;
 • роботи з лазерами.
 1. Захист органів дихання (засоби захисту органів дихання) Фільтрувальні й ізолювальні засоби захисту (протигази, респіратори тощо):
 • роботи в ємностях, обмежених приміщеннях і промислових печах, при можливій наявності газу або нестачі кисню;
 • роботи в шахтах, каналізаційних трубах та інших місцях під землею, пов’язаних з каналізацією;
 • роботи на заводах-холодильниках та з обслуговування холодильного устаткування, де можливий витік холодоагентів;
 • завантаження доменних печей;
 • роботи у зоні розливу доменних печей, де можуть бути присутні випари розплавленого металу;
 • роботи пов’язані з розпилюванням фарб та лаків;
 • роботи з приймання та обліку нафтопродуктів;
 • роботи біля газових конверторів та газопроводів доменних печей;
 • роботи в умовах пиловиділення при видобуванні, механічному здрібненні та транспортуванні вугілля та інших корисних копалин;
 • роботи, пов’язані з здрібненням сировини чи застосуванням готових пиловидних матеріалів, утворенням конденсованих аерозолів при плавці металів;
 • роботи поблизу кранів, плавильних печей, ковшів, де може бути пил;
 • роботи, пов’язані з виробництвом і транспортуванням будівельних сумішей;
 • роботи, пов’язані з електричним газовим зварюванням та різанням металів;
 • роботи в біологічних лабораторіях, пов’язані з мікробіологічними аерозолями;
 • роботи на атомних електростанціях, пов’язані з радіоактивними аерозолями;
 • роботи з кислотами, електролітами та їдкими розчинниками;
 • роботи, пов’язані з виробництвом та використанням фтор-хлорорганічних отруйних хімікатів.
 1. Захист органів слуху

Навушники, вкладиші для вух, шумозахисні шоломи:

 • роботи на пресах по металу;
 • роботи з пневматичним інструментом, перфораторами;
 • роботи з експлуатації та обслуговування насосного устатковання;
 • роботи з копрами для забивання палій;
 • роботи наземного персоналу в аеропортах;
 • роботи у деревообробній і текстильній промисловості.
 1. Захист тіла та рук

Захисна (спеціальна) одежа (костюми, халати, фартухи, пояси, наплічники, наколінники, налокітники, нарукавники, напульсники, рукавиці, рукавички):