5.3. Залізничні колії для перевезення рідкого чавуну в сталеплавильні цехи повинні бути самостійними.

5.4. Експлуатація залізничного транспорту в сталеплавильному виробництві повинна відповідати вимогам діючого міждержавного стандарту ГОСТ 9238-83, Правил технічної експлуатації промислового залізничного транспорту і Типових інструкцій з безпеки праці для робітників залізничного транспорту металургійних підприємств.

Крім цього, спеціальний рухомий склад, а також наближення залізничних колій до будівель, споруд і складів повинні відповідати спеціальним габаритам, які передбачені для підприємств чорної металургії.

В діючих цехах при неможливості доведення габаритів до нормальних розмірів повинна бути влаштована відповідна сигналізація (світлова, звукова, світло-звукова) згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 12.4.026-76, що попереджує про порушення габаритів. При цьому мінімальна відстань від осі залізничної колії до стіни будівлі, що матиме виходи назовні, допускається не менше 3,1 м за умов влаштування огороджувальних бар'єрів, розташованих між виходом з будівлі та залізничними коліями, які йдуть паралельно стінам будівлі.

5.5. В'їзд залізничного та автомобільного транспорту в цех повинен здійснюватися після вмикання дозволяючого сигналу світлофору або видачі складачу спеціального жетону. Рух транспорту по цеху повинен проводитися при наявності супроводжуючої особи, що йде попереду рухомого транспорту.

5.6. В місцях масового переходу людей через залізничні колії повинні бути влаштовані перехідні містки або тунелі.

Інші переходи повинні бути обладнані настилом, що укладений на одному рівні з головками рейок, і огороджені відповідними сигналами.

В усіх відділеннях сталеплавильних цехів повинні бути вивішені схеми пішохідного руху по території підприємства і цеху.

Перехід людей через залізничні колії в невстановлених місцях забороняється.

5.7. В цехах сталеплавильного виробництва, що знов будуються або реконструюються, вздовж цехів повинні бути передбачені автомобільні шляхи і тротуари. В діючих цехах при неможливості влаштування тротуарів вздовж цехів повинні бути встановлені місця безпечного проходу людей.

5.8. Наявність на території сталеплавильних цехів ям, канав і вибоїв не допускається. Тимчасові канави, ями, що влаштовані під час ремонту чи будівельних робіт, повинні бути огороджені поручнями висотою не менше 1 м.

Захаращування і забруднення габариту залізничної колії, а також території цехів металом, сміттям, відходами виробництва і т.п. забороняється.

5.9. Комунікаційні тунелі повинні відповідати будівельним нормам щодо проектування споруд промислових підприємств і мати припливно-витяжну вентиляцію, постійне електричне освітлення і пристрій для дренажу.

6. БУДІВЛІ І СПОРУДИ

6.1. Будівлі і споруди сталеплавильних цехів необхідно розташовувати згідно будівельним нормам і правилам СНиП II-89-80 з урахуванням пануючих вітрів з підвітряного боку по відношенню до найближчих будівель і споруд.

6.2. Вентиляційні пристрої в приміщеннях сталеплавильних цехів повинні забезпечувати температуру, вологість і швидкість руху повітря, а також вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони у відповідності до міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.005-88.

6.3. Всі стулкові віконні і ліхтарні рами, що відчиняються, повинні бути обладнані легкокерівними і надійними в експлуатації пристроями для їх відчинення і установки в потрібному положенні.

6.4. При склінні ліхтарів будівель віконним склом під склінням повинні встановлюватися горизонтальні металеві сітки не менше 0,7 м при вертикальному склінні, а при похилому і горизонтальному — ширина сіток повинна визначатися розрахунком з величини горизонтальної проекції засклених рам.

6.5. Всі засклені поверхні повинні очищатися від кіптю і пилу. Для їх очищення і ремонту повинні застосовуватися спеціальні пристрої і приладдя (майданчики, підвісні колиски, балкони), що забезпечують зручне і безпечне виконання цих робіт.

6.6. Підлога робочих майданчиків біля печей, конверторів і розливних майданчиків повинна бути рівною і виконаною з міцних і стійких проти спрацювання матеріалів з неслизькою поверхнею.

6.7. Простір між рейками на робочих майданчиках повинен бути укладений стійким проти спрацювання, виключаючим ковзання матеріалом до рівня головки рейок. При викладанні проміжку металевими плитами останні повинні мати рифлену поверхню.

6.8. Дільниці підлоги в будівлях сталеплавильних цехів, де можливо накопичення води, повинні бути обладнані пристроями для її відводу.

6.9. Розташування входів в будівлі сталеплавильних цехів повинне забезпечити безпечний прохід до робочих місць.

В виробничих приміщеннях робочі місця і проходи повинні триматися у чистоті і не захаращуватися устаткуванням, зливками, заготовками і відходами виробництва. Скрап, бій цегли, сміття повинні своєчасно вивозитися, а прибирання робочих місць і виробничих приміщень повинне проводитися щозміни.

6.10. Отвори в будівлях сталеплавильних цехів для подавання залізничних складів повинні бути обладнані брамами. В головних будівлях обладнання брам повітряними або повітряно-тепловими завісами повинне здійснюватися відповідно до вимог Санітарних норм проектування промислових підприємств. Відчинення і зачинення брам повинне бути механізоване.

6.11. В діючих цехах, де габарити наближення будівель до залізничних колій і автомобільних шляхів не витримуються, повинні бути вжиті заходи для забезпечення безпечного виходу людей із будівель шляхом змінення розміщення виходів, влаштування направляючих поручнів, встановлення покажчиків руху, тощо.

Забороняється використання брам для в'їзду рухомого складу, для проходу людей.

Подавання залізничних складів до будівель сталеплавильних цехів повинне відповідати п. 5.5 цих Правил.

6.12. Ширина робочого майданчику пічного прольоту мартенівського цеху із завалочними машинами наземного типу повинна бути такою, щоб відстань між крайніми виступаючими частинами складу з мульдами і арматурою печі, а також між мульдами і завалочную машиною складала не менше 0,5 м.

Перебування людей між складу з мульдами і піччю забороняється.

6.13. В цехах, де розливка сталі здійснюється у виливниці, що встановлені на візках, вздовж зовнішньої стіни будівлі розливного прольоту, а при наявності суміжного допоміжного прольоту і всередині будівлі, поруч з розливним повинні бути упорядковані аварійні майданчики. Двері для виходу на майданчик, влаштований із зовнішнього боку біля стіни, повинні розміщуватися не рідше, ніж через кожні 36 м. З майданчиків до рівня землі влаштовуються похилі сходи. Відстань між сходами повинна бути не більше 100 м.

6.14. З робочого майданчика пічного прольоту мартенівських печей повинні бути влаштовані виходи вниз під робочий майданчик — не менше одного на дві печі, і в розливний прольот — не менше одного на три печі. Виходи повинні бути обладнані маршевими сходами.

6.15. Для сполучення робочого майданчика пічного прольоту електросталеплавильних печей з шихтовим і розливним прольотами повинні бути влаштовані сходи, не менше одних на три печі.

6.16. Стаціонарні металеві сходи повинні бути зроблені відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 23120-78 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические требования".

6.17. При наявності в пічному прольоті двох і більше мартенівських печей виходи в стіні під робочим майданчиком повинні влаштовуватися не рідше, чим через дві печі.

6.18. Влаштування виходів в стінах розливних прольотів під розливними майданчиками забороняється.

6.19. Для обслуговування запірної і регулювальної арматури, засувок, шиберів, розташованих на висоті 2 м і більше від рівня підлоги (землі), повинні влаштовуватися стаціонарні майданчики і сходи до них у відповідності до вимог ГОСТ 23120-78.

6.20. Відстань від настилу майданчиків до конструкцій, а також до устаткування і трубопроводів, змонтованих над майданчиками, повинна бути не менше 1,8 м.

6.21. Будівлі сталеплавильних цехів повинні бути освітлені у відповідності до будівельних норм і правил СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" та Єдиних санітарних правил для підприємств чорної металургії.

6.22. Покрівлі будівель повинні бути справними і систематично очищатися від пилу, снігу і льоду.

В цехах, що будуються знов, повинні бути передбачені засоби механізованого прибирання пилу і сміття всередині будівель, а також пилу, снігу і льоду з покрівель виробничих будівель, що виключає пилиння.

6.23. Всі виробничі і допоміжні будівлі, споруди і склади сталеплавильних цехів повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования", Правилам пожежної безпеки для підприємств чорної металургії ППБО-136-86 і забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Кількість останніх повинна відповідати нормам первинних засобів пожежогасіння для підприємств і організацій чорної металургії.

Засоби пожежогасіння і протипожежний інвентар повинні розміщуватися в легкодоступних місцях, узгоджених з органами пожежного нагляду.

6.24. Захист будівель, споруд і зовнішніх установок від прямих ударів блискавки і вторинних її виявлень повинен здійснюватися у відповідності до вимог норм щодо проектування пристроїв захисту будівель і споруд від блискавки — СН 305-77 та Інструкції по влаштуванню захисту будівель і споруд від блискавки (РД 3421.122-87).

6.25. Перевірка стану димових труб, а також майданчиків і сходин до них повинна проводитися згідно з "Инструкцией по эксплуатации и содержанию дымовых труб на предприятиях черной металургии". Результати перевірки заносяться до паспорта на димову трубу.

6.26. Експлуатація і ремонт будівель і споруд повинні здійснюватися згідно вимог "Инструкции по технической эксплуатации и ремонтам производственных зданий и сооружений предприятий системы Министерства черной металургии", затвердженої в 1978 р., і "Положения по службе технического надзора и ремонта производственных зданий и сооружений предприятий системы Министерства черной металургии", затвердженого в 1990 р., а також згідно вимог ОРД 00.000.89 підприємств Міністерства промисловості України.

7. ШИХТОВІ ДВОРИ

7.1. Шихтові двори сталеплавильних цехів повинні бути криті. Стан покрівлі шихтових дворів повинен виключати попадання води і снігу на шихтові матеріали.

7.2. В будівлі шихтового двору повинен бути вільний поздовжній прохід для людей шириною не менше 1 м.

7.3. Зберігання матеріалів на шихтовому дворі повинне здійснюватися в бункерах, ямах, засіках.

Для запобігання зависання сипких матеріалів підвісні бункери повинні бути обладнані завалювальними пристроями.

Стінки бункерів, засік, ям повинні бути облицьовані матеріалами, що захищають їх від зруйнування.

Для запобігання падіння людей, засіки і ями з усіх боків повинні бути огороджені на висоту не менше 0,8 м. При застосуванні думпкар для подавання шихтових матеріалів, огородження засік і ям збоку залізничної колії не потрібно.

Залізничні колії над бункерами повинні бути забезпечені міцним настилом.

При відсутності на діючих шихтових дворах засік або ям магнітний матеріал повинен складатися на спеціально підготовлені майданчики, огороджені збоку залізничних колій.

Утворення навісів не допускається. Висота штабелю повинна бути такою, щоб відстань від нього до верхнього положення вантажопідіймального органу була не менше 2 м.

7.4. Подавання металобрухту на шихтові двори повинне здійснюватися у відкритих вагонах, а сипких матеріалів — у вагонах-самоскидах. Металева шихта, що складається в вагони, не повинна виступати за їх борти.

7.5. Подавання на шихтові двори матеріалів, що змерзлися, забороняється.

7.6. Відстань між виступаючими частинами рухомого складу і колонами будівлі шихтового двору, а також встановленими на підлозі контейнерами, коробами, мульдами і матеріалами, що складаються в шихтовому дворі, повинна бути не менше 0,7 м.

7.7. Рухомі склади, подані під розвантаження, повинні бути огороджені сигналами зупинки, а під скати крайніх вагонів його підкладені гальмові башмаки.

По закінченні розвантажувальних робіт залізничні колії шихтового двору повинні бути негайно очищені. Очищення вагонів над бункерами шихтового двору забороняється.

7.8. Для забезпечення безпеки складальних бригад, під час подавання матеріалів на шихтовий двір, повинна припинятися робота кранів, що знаходяться в зоні дії локомотива.

7.9. Роботи в бункері для сипких матеріалів необхідно проводити тільки за нарядом-допуском бригадою, що складається не менше як з двох чоловік, один з яких повинен обов'язково знаходитися нагорі, попереджуючи працюючих у бункері про наближення крана.

7.10. Вивантаження шихтових матеріалів із вагонів повинно бути механізованим. Відкривання дверей і люків вагонів-самоскидів повинне проводитися із застосуванням спеціальних пристроїв і в присутності відповідальної особи.

Всі роботи щодо вивантаження шихтових матеріалів із вагонів і навантаження їх в совки, мульди, короби і т.п. повинні здійснюватися згідно інструкції затвердженої головним інженером підприємства.

7.11. Металева шихта повинна подаватися на шихтові двори габаритною, підготовленою для вантаження в мульди, бадді, совки, короби і т.п. Оброблення матеріалів на шихтових дворах забороняється.

7.12. Весь металобрухт, що надходить в сталеплавильні цехи, повинен підлягати піротехнічному контролю на вибухобезпечність і відсутність легкозаймистих речовин. Ці роботи повинні проводитися у відповідності до вимог ГОСТ 2787.2-94.

7.13. Знаходження людей в зоні вантаження грейферними або магнітними кранами шихтових матеріалів в мульди, совки, короби, бадді і т.п. забороняється.

Направляти грейфер або магніт під час навантаження матеріалу дозволяється за допомогою гачків, жердин довжиною не менше 3 м. Підправлення брухту в мульдах, коробах і т.п. вручну забороняється.