2.1.24. Неповнолітні допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385.

2.1.25. Жінки допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260.

2.1.26. Під час виконання робіт, на яких праця жінок дозволяється, граничні норми підіймання і переміщення ними важких речей не повинні перевищувати значень, зазначених у Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.

2.1.27. Під час виконання робіт, на яких праця неповнолітніх дозволяється, граничні норми підіймання і переміщення ними важких речей не повинні перевищувати значень, позначених у Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 N 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за N 183/1208.

2.1.28. Працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, за рахунок підприємства забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

2.1.29. Переміщення вантажів масою більше ніж 20 кг здійснюється, як правило, за допомогою підйомно-транспортних пристроїв або засобів механізації.

2.1.30. Переміщення вантажів на відстань більше ніж 25 м повинно бути механізовано.

2.2. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження круглого лісу і пиломатеріалів

2.2.1. Навантаження та розвантаження колод, кряжів, стовпів, пиломатеріалів і шпал здійснюється механізованим способом із застосуванням кранів, навантажувачів та інших машин і механізмів, оснащених спеціальними вантажозахоплювальними пристроями.

2.2.2. Розвантаження лісоматеріалів з напіввагона та навантаження в автомобілі кранами, оснащеними гнучкими стропами, виконується бригадою у складі машиніста крана (кранівника) і чотирьох стропальників.

2.2.3. Дозволяється, як виняток, навантаження та розвантаження лісоматеріалів вручну (крім просочених шпал) під спостереженням відповідальної особи з дотриманням вимог безпеки та граничних норм підіймання та перенесення вантажів.

2.2.4. Перед початком розвантаження круглого лісу особа, відповідальна за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, зобов'язана оглянути стан кожного штабеля, звернувши особливу увагу на правильність розміщення та кріплення вантажу (круглого лісу, пиломатеріалів), який розташований вище верхнього пояса кузова напіввагона (далі - "шапки") і дати вказівки про порядок розвантаження.

2.2.5. Для стропування вантажів у напіввагоні стропальники підіймаються у вагон за допомогою переносної драбини з гаками, якими вона закріпляється за борт напіввагона, або по скобах - поручнях.

2.2.6. Стропування круглого лісу здійснюється не ближче 0,5 м від кінців колод.

2.2.7. У напіввагоні запобіжні стійки встановлюються в зазори між бортом і штабелем на глибину не менше 0,75 м упритул до основних стійок і закріплюються дерев'яним клином.

2.2.8. На платформах запобіжні стійки закріпляються стяжками, які запобігають розвалу вантажу.

2.2.9. Дозволяється розвантажувати "шапку" в один прийом, якщо її маса не перевищує вантажопідіймальності крана.

2.2.10. Стропування "шапки" здійснюється за скоби напівжорсткого стропа або під "шапку" підводяться з двох торців чалочні стропи, дротова обв'язка в цьому разі знімається після розвантаження на землю спеціальними ножицями.

2.2.11. Під час розвантаження "шапки" у декілька прийомів (якщо маса "шапки" перевищує вантажопідіймальність крана) дротова обв'язка знімається безпосередньо на напіввагоні, але попередньо з кожної сторони штабеля встановлюються по три запобіжні стійки заввишки на 0,3 м вище верхнього рівня "шапки".

2.2.12. Перед розвантаженням або навантаженням обмерзлих лісоматеріалів пачки вантажу по всьому периметру в місцях стропування очищуються від льоду.

2.2.13. Не дозволяється перебувати працівникам у зоні можливого падіння вантажу під час відкривання бортів платформи, зрізання зв'язувального дроту, зняття стійок.

2.2.14. Під час орієнтування вантажу працівники повинні перебувати на відстані не менше 3 м від вантажу.

2.2.15. Не дозволяється переміщувати пакети краном, якщо окремі шпали, бруси, стовпи зачеплені одним стропом або стропи нерівномірно натягнуті.

2.2.16. Розвантажування круглого лісу та пиломатеріалів здійснюється на спеціально підготовлені місця, розміщені перпендикулярно осі колії та огороджені з кожного боку двома стовпами, або він укладається в спеціальні стелажі завширшки 3 м і заввишки штабеля не більше 3 м.

2.2.17. Розміщення вантажу повинно забезпечувати стійке положення штабеля.

2.2.18. Лісоматеріали укладаються на підкладки з поділом кожної пачки по висоті прокладками через 1 м.

2.2.19. Під час укладання шпал висота штабелів не повинна перевищувати:

6 м - у разі застосування стрілових кранів на залізничному ходу;

8 м - у разі застосування козлових кранів;

12 м - у разі застосування баштових і портальних кранів.

2.2.20. Під час формування штабелів стропальники забезпечуються засобами, які запобігають падінню з висоти.

2.2.21. Між сусідніми штабелями лісоматеріалів створюються подовжні та поперечні проходи завширшки не менше 1 м, для штабелів шпал - не менше 5 м, а між групами штабелів (4 - 6 штабелів) - пожежні проїзди завширшки не менше 10 м.

2.2.22. Площа групи штабелів не повинна перевищувати 1200 м2.

2.3. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження великовагових, негабаритних та довгомірних вантажів

2.3.1. До великовагових належать вантажі, що мають масу більше 500 кг.

2.3.2. До довгомірних належать вантажі, що мають довжину більше 2 м.

2.3.3. Негабаритними вважаються вантажі, що перевищують установлений габарит навантаження.

2.3.4. Великовагові, довгомірні та негабаритні вантажі під час навантаження та розвантаження переміщують тільки за допомогою вантажопідіймальних кранів.

2.3.5. Стропування залізобетонних виробів дозволяється тільки за всі, передбачені конструкцією, монтажні петлі.

2.3.6. Залізобетонні вироби під час розвантаження укладаються на підкладки та прокладки:

фундаментні блоки та блоки стін і підвалів - у штабель заввишки не більше 2,6 м;

стінові блоки - у штабель у два яруси;

плити перекриттів - у штабель заввишки не більше 2,5 м;

ригелі та колони - у штабель заввишки не більше 2 м.

2.3.7. Кантувати великовагові вантажі дозволяється на спеціально відведеній площадці, що має огородження, і тільки за допомогою призначених для цього інструментів та пристосувань.

2.3.8. Не дозволяється перебувати працівникам у місцях переміщення вантажу або його можливого перекидання.

2.3.9. Через кожні 100 м довжини фронту розвантаження великовагових вантажів передбачаються протипожежні розриви завширшки не менше 5 м.

2.3.10. Під час навантаження та розвантаження труб застосовуються спеціальні траверси або додаткові пристосування для захоплення труб з торця, щоб уникнути сковзання стропів.

2.3.11. Навантаження та розвантаження листового металу здійснюється електромагнітними або вакуумними захоплювачами або із застосовуванням спеціальних підкладок для унеможливлення зламування або розрізання стропів гострими краями металу.

2.3.12. Листовий метал та інший металевий вантаж навантажується та розвантажується електромагнітними і вакуумними захоплювачами без скидання.

2.3.13. Не дозволяється відключати електромагнітні вакуумні захоплювачі, якщо вантаж перебуває на висоті більше ніж 0,5 м від підлоги вагона або поверхні складування.

2.3.14. Під час навантаження та розвантаження автотракторної техніки застосовуються спеціальні траверси.

2.3.15. Масове навантаження та розвантаження автотракторної техніки своїм ходом здійснюється з торцевих платформ, що мають похилі спуски.

У тих випадках, коли високих платформ немає, застосовуються апарелі або споруджуються похилі площадки.

2.4. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження контейнерів

2.4.1. Навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою контейнерних кранів виконуються відповідно до вимог "ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности" (СТ СЭВ 1722-79) ГОСТ 12.2.071-90.

2.4.2. Розміщення контейнерів на контейнерному майданчику повинно відповідати вимогам технологічного процесу роботи контейнерного майданчика, узгодженого з органами пожежної охорони залізниці.

2.4.3. Під час навантаження та розвантаження контейнерів працівники повинні дотримуватися таких вимог:

контейнери підіймаються із захоплюванням тільки за чотири фітинги, рима (кільця);

навантажені та порожні контейнери ставляться в один ярус на вільне, очищене від сторонніх предметів місце;

великотоннажні контейнери установлювати в два яруси дозволяється тільки за допомогою автостропів (спредерів);

навантажені та порожні контейнери розміщуються окремо;

контейнер повинен спиратися на всі нижні кутові фітинги.

2.4.4. Не дозволяється підіймати одночасно два і більше контейнерів.

2.4.5. Не дозволяється перебувати стропальникам на контейнерах під час здійснення вантажних операцій.

2.4.6. Стропальники підіймаються на дахи контейнерів із спеціальних майданчиків на козлових кранах або із спеціальних приставних драбин.

2.4.7. Через кожні 100 м довжини фронту розташування контейнерів передбачаються протипожежні розриви завширшки не менше 5 м.

2.4.8. Через кожний спарений ряд контейнерів встановлюється розрив завширшки не менше 2 м по всій довжині площадки.

2.5. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження тарно-штучних вантажів

2.5.1. Не дозволяється перебувати проти дверей вагона з тарно-штучним вантажем під час їх відчинення.

2.5.2. Вантажі в ящиках, купах, тюках укладаються штабелями.

2.5.3. Навантажувально-розвантажувальні роботи кранами-штабелерами виконуються відповідно до вимог "ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности" ГОСТ 12.2.053-91.

2.5.4. Висота штабелів у складських приміщеннях під час укладання їх вручну не повинна бути більше ніж 3 м.

2.5.5. Навантажувачами вантажі укладають пакетами на піддонах у 2 - 4 яруси залежно від міцності тари, компактності пакетів і відповідно до максимального навантаження, яке допускається на нижній піддон (пакет).

2.5.6. Вантажі у мішках і лантухах укладаються штабелями в перев'язку. Після кожних шести рядів необхідно встановлювати прокладки з дощок.

2.5.7. Штабель повинен бути стійким і без перекосів.

2.5.8. Не дозволяється укладати в штабель вантажі в упакуванні, що мають неправильну форму і не забезпечують стійкість штабеля.

2.5.9. Вантажі, що не піддаються штабелюванню, слід укладати на стелажі.

2.5.10. Переміщати вручну вантаж у бочках, барабанах і папір у рулонах дозволяється тільки перекочуванням.

2.5.11. Спускати і підіймати бочки, барабани, рулони та інші аналогічні вантажі вручну слід за допомогою слег із застосуванням канатів.

2.5.12. Вантаж у бочках, барабанах і папір у рулонах розміщується щільно, без зазорів.

Під час штабелювання таких вантажів крайні три бочки, барабани, рулони закріплюються від розкочування клинами або упорними колодками.

2.5.13. Кожна зв'язка бочок, барабанів, рулонів обв'язується дротом.

2.5.14. Між зв'язками бочок, барабанів, рулонів встановлюються прокладки з дощок.

2.5.15. Між штабелями створюються проходи завширшки не менше 1 м.

2.5.16. Основні параметри і технічні характеристики електро- і автонавантажувачів, які застосовуються для роботи в критих залізничних вагонах і контейнерах, повинні задовольняти вимоги "Машины напольного транспорта электро- и автопогрузчики для работы в контейнерах и крытых железнодорожных вагонах. Основные параметры и технические требования" ГОСТ 27270-87.

2.5.17. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із застосуванням навантажувачів необхідно дотримуватися таких вимог:

площадка між штабелем і вагоном повинна забезпечувати вільний розворот навантажувача на 180°;

для в'їзду навантажувача у вагон між рампою складу і дверним прорізом вагона встановлюються спеціальні настили (містки);

швидкість руху навантажувача на рампі складу не повинна перевищувати 3 км/год.;

рух навантажувача з вантажем допускається на площадці з ухилом відповідно до вимог технічної документації навантажувача;

ширина проїзду для навантажувача повинна бути не менше 3 м;

під час переміщення вантажу на вилах навантажувача вантаж не повинен виходити за межі вил більше ніж на 1/3;

під час пересування навантажувача висота вантажу від підлоги не повинна перевищувати 0,3 м;

рама навантажувача під час переміщення вантажу повинна бути рівнобіжна опорній поверхні або відхилена назад;

не дозволяється відчиняти та зачиняти двері вагонів за допомогою навантажувачів.

2.5.18. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із застосуванням електронавантажувачів з живленням від гнучкого кабелю необхідно дотримуватися таких вимог:

електронавантажувач не повинен виїжджати за межі дільниці, обмеженої довжиною кабелю;

у разі потреби виконання робіт на інших дільницях необхідно влаштовувати штепсельні з'єднувачі на відстані 30 - 35 м один від одного по довжині складу;

не дозволяється подовжувати живильний кабель;

не дозволяється прогинати гнучкий трос, на який підвішується живильний кабель;