________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС МЕХАНІЧНОГО ТА РУЧНОГО ДОЇННЯ

1. Загальні положення

1.1. До доїння тварин допускаються особи, які не мають медичних протипоказань та пройшли спеціальне теоретичне і практичне навчання, склали іспит кваліфікаційній комісії і отримали відповідне посвідчення на право експлуатації застосовуваних механізмів та обладнання, пройшли вступний інструктаж з охорони праці. Проведення інструктажу і перевірка знань повинні реєструватись в журналі реєстрації вступного інструктажу на робочому місці (особистої картки інструктажу).

Підлітки від 16 років допускаються до обслуговування худоби і доїльних установок з дозволу медичної комісії та за погодженням профспілкового комітету.

Не допускаються до робіт вагітні жінки та жінки, які годують немовлят.

1.2. До самостійного виконання робіт допускаються особи, які пройшли стажування на робочому місці протягом 2–15 змін під керівництвом завідуючого фермою (бригадира) або досвідченого працівника і оволоділи навиками безпечного виконання робіт. Дозвіл на самостійне виконання робіт фіксують датою і підписом інструктора в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці (особовою карткою інструктажу).

1.3. При виконанні роботи кількома особами одночасно призначається старший, робота виконується під його керівництвом.

1.4. Працівники, які обслуговують електрифіковане обладнання, повинні пройти додаткове навчання і інструктаж з електробезпеки з присвоєнням I групи допуску.

1.5. Погоджуйте з безпосереднім керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони.

1.6. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена, по якій ви пройшли інструктаж і на виконання якої отримали завдання.

1.7. Не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.8. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.9. Дотримуйтесь гранично допустимих норм піднімання і переміщення вантажів.

1.9.1. При виконанні робіт жінками дозволяється піднімати і переміщувати вантажі при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину), маса яких не перевищує , піднімати і переміщувати вантажі постійно протягом робочої зміни – . Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – , з підлоги – . У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати . Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, верстата тощо (згідно з ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78).

1.9.2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи:

– підліткам віком 14 років:

при короткочасній роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

при тривалій роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 15 років:

при короткочасній роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

при тривалій роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 16 років:

при короткочасній роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

при тривалій роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 17 років:

при короткочасній роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

при тривалій роботі: юнакам – ; дівчатам – .

Примітки:

1) Короткочасна робота – це 1–2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу, зазначеного у п. 5 цих норм.

2) Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження.

3) Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість – не більше 3 хв., подальший відпочинок – не менше 2 хв.

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу:

– підліткам віком 14 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – ; дівчатам – ;

з підлоги: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 15 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – ; дівчатам – ;

з підлоги: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 16 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – ; дівчатам – ;

з підлоги: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 17 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – ; дівчатам – ;

з підлоги: юнакам – ; дівчатам – .

Примітки:

1) Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень).

2) Висота підіймання не повинна перевищувати .

3) Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати .

1.9.3. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів для вантажників (чоловіків):

– якщо вага вантажу (кожного місця окремо) перевищує , то підіймання вантажу на спину вантажника і знімання вантажу зі спини вантажника повинні проводитись за допомогою інших вантажників;

– якщо вага вантажу перевищує , то перенесення вантажу одним вантажником допускається на відстань не більше ;

– при відстані, яка перевищує , повинні установлюватися зміни (виставки) або повинні надаватися пристрої для переміщення вантажу.

1.10. Ознайомтесь з правилами використання засобів сигналізації і пожежогасіння та з їх розташуванням. Не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням.

1.11. Не користуйтесь відкритим вогнем на території ферми.

1.12. Не наближайтесь ближче до проводів, які лежать на землі. Не переносьте і не пересувайте електронагрівальні прилади, транспортери та інші установки, які знаходяться під напругою. Не доторкуйтесь до проводів, які виступають з землі або звисають.

1.13. Не знаходьтеся на шляху руху машин і тварин, переходьте через транспортери і конвеєри в місцях, обладнаних перехідними містками.

1.14. Монтаж і експлуатацію доїльних установок проводьте у відповідності з вимогами експлуатаційної документації.

1.15. Інструмент, інвентар і пристосування використовуйте тільки за призначенням і в справному стані.

1.16. Персоналу, який бере участь в процесах доїння, необхідно:

– знати конструкцію, принцип дії машин і механізмів;

– вміти проводити запуск і зупинку обслуговуваних агрегатів;

– знати призначення і місцезнаходження контрольно-вимірювальних приладів і сигналізації, а також правила користування ними;

– знати призначення і зміст виконуваної операції, її зв’язок з іншими операціями технологічного процесу та робіт по догляду за тваринами;

– знати способи аварійного відключення механізмів та обладнання;

– вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.17. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого, застосовуватися в справному, чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил.

1.18. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.18.1. Фізичні небезпечні і шкідливі фактори:

– машини і механізми, що рухаються;

– вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухомість повітря;

– підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

– підвищена напруженість електричного поля;

– відсутність або недостатність природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту і обладнання;

– розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

1.18.2. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти:

– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші) і продукти їх життєдіяльності;

– макроорганізми (рослини і тварини) і продукти їх життєдіяльності.

1.18.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– нервово-психічні перевантаження – монотонність праці, емоційні перевантаження;

– фізичні перевантаження – статичні, динамічні.

1.19. Для попередження зараження хворобами від тварин дотримуйтесь таких правил особистої гігієни і зоогігієни:

– негайно повідомте керівника робіт про погане самопочуття, підвищену температуру, появу гнійних захворювань і утворень, а також про поранення, опіки шкіри;

– подряпини змажте антисептичним розчином і накладіть при необхідності бинтові пов’язки;

– дотримуйтесь чистоти обличчя, рук, всього тіла і одягу;

– обрізайте коротко нігті;

– підтримуйте чистоту на робочому місці та в побутових кімнатах. Утримуйте в чистоті доїльну апаратуру і молочний посуд;

– змінюйте спеціальний одяг у міру його забруднення; при роботі на фермі, неблагополучній по захворюванням тварин, необхідно мати комплект спецодягу як санітарний, який змінюють щоденно;

– не носіть в кишенях спеціального та санітарного одягу продукти харчування, цигарки, носовички, інші предмети особистого туалету;

– відпочивайте, приймайте їжу, куріть тільки в спеціально відведених для цього місцях;

– не торкайтесь брудними руками і одягом до обличчя, інших частин тіла, продуктів харчування;

– перед прийомом їжі і відвідуванням туалету зніміть спецодяг (санодяг), ретельно вимийте руки і обличчя теплою водою з милом і щіткою. Руки продезинфікуйте 0,02%-ним розчином хлораміну. Прополощіть рот перед прийомом їжі або курінням.

1.20. Перед грозою закрийте всі ворота, двері і вентиляційні отвори для попередження можливості проникнення кулястої блискавки всередину приміщення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Для операторів машинного доїння корів

2.1.1. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання.

2.1.2. Перед початком роботи огляньте робоче місце. Переконайтесь в тому, що робоче місце добре освітлене. При необхідності ввімкніть освітлення. Ввімкніть вентиляцію, переконайтесь в її справності.

2.1.3. Перевірте справність дверей і воріт. Вони повинні легко відчинятися і не мати порогів. Засуви, гачки та інші улаштування воріт і дверей повинні легко відмикатися. Не зав’язуйте мотузкою, не закручуйте дротом, не забивайте ворота і двері гвіздками.

2.1.4. Перевірте підлогу на робочому місці, вона повинна бути чистою, не слизькою, без вибоїн і нерівностей. Слизькі підлоги посипте соломою або тирсою.

2.1.5. Прослідкуйте, щоб до початку доїння із приміщення чи майданчика були прибрані всі трактори, кормороздавачі, зупинені транспортери для видалення гною. Впевніться, що проходи не захаращені кормами, інвентарем, сторонніми предметами тощо.

2.1.6. Перевірте справність пристосувань для транспортування та підіймання фляг, а також справність доїльних апаратів, їх комплектність.

2.1.7. Огляньте соскову гуму. Несправна соскова гума викликає у корів больові відчуття і неспокій, що може стати причиною вашого травмування.

2.1.8. Перевірте величину робочого вакууму в підсосковому просторі і частоту пульсацій в апараті, які повинні відповідати вимогам експлуатаційної документації.

2.1.9. Перевірте лінії вакуум - та молокопроводів. Переконайтеся, що крани вакуумпроводів, які не використовуються під час доїння, закриті, а в системі скляних труб молокопроводів відсутні дефекти (тріщини, сколи скла).

2.1.10. При виявленні будь-яких недоліків в обладнанні і апаратурі вимагайте негайного їх усунення.

2.1.11. Додатково промийте все молочне обладнання, доїльні апарати, лінію молокопроводів і весь молочний інвентар. Миття молочного обладнання проводьте за допомогою спеціальних мийних розчинів. Обполосніть доїльні апарати гарячою водою. В холодний період, при низькій температурі, доїльні стакани підігрійте в гарячій воді (45–500С).

2.1.12. Слідкуйте, щоб під час дезинфекції і миття молочного обладнання вода і розчини не попадали на електроапаратуру та інше обладнання.

2.1.13. Вивчіть клички, вік, темперамент закріплених корів.

2.1.14. Перевірте наявність попереджувальних написів на зовнішній стороні стійл, де знаходяться корови зі злим і неспокійним норовом.

2.1.15. Огляньте поголів’я тварин в приміщенні, переконайтеся, що всі тварини знаходяться в боксах або надійно прив’язані. Впевніться, що прив’язь у корів не закручена і не стискає шию тварин, при виявленні хворих і слабких тварин повідомте про них ветлікарю.

Не допускайте до машинного доїння корів, хворих на мастит, і тих, що потребують лікування.

2.2. Для працівників, зайнятих ручним доїнням корів

2.2.1. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання.

2.2.2. Перед початком роботи огляньте робоче місце. Переконайтесь в тому, що робоче місце добре освітлене, при необхідності ввімкніть освітлення.