________________

(місце видання)

_________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для монтажника зовнішніх трубопроводів

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією монтажник зовнішніх трубопроводів (далі монтажник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та монтажника.

1.3. Власник повинен застрахувати монтажника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я монтажника з вини власника, він (монтажник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції монтажник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До роботи монтажником зовнішніх трубопроводів допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і не мають медичних протипоказань, пройшли професійну підготовку і мають відповідну кваліфікацію; пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.

1.6. Монтажник повинен:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Бути уважним до сигналів рухомих машин і механізмів.

1.6.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктований.

1.6.4. Не допускати сторонніх осіб в робочу зону.

1.6.5. Не захаращувати робоче місце.

1.6.6. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.6.7. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.6.8. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.6.9. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.6.10. Користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на монтажника:

- рухомі машини, механізми;

- захаращеність робочої зони, робочого місця;

- відсутність спеціальних пристроїв, інструменту та обладнання для виконання робіт відповідно прийнятої технології;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

- недостатня освітленість робочої зони;

- шкідливі компоненти, які виділяються при зварювальних роботах;

- знижена температура повітря у холодний період року.

1.8. Монтажник забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з колективним договором (угодою).

1.9. У разі поєднання робіт по газо-, електрозварюванню, стропальних робіт монтажник повинен мати відповідне посвідчення і бути проінструктованим по даних видах робіт.

1.10. При виконанні земляних робіт монтажник повинен бути проінструктованим по даному виду робіт (інструкція для землекопа).

1.11. Перед спорудженням зовнішніх трубопроводів водопостачання, каналізації, газопроводів необхідно розбити трасу, яку виконують згідно з проектом виконання робіт і виконання земляних робіт згідно з розділом 9 СНиП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве”.

1.12. Монтаж трубопроводів в улаштовані траншеї включає операції:

1.12.1. Підчищення дна і стінок траншей.

1.12.2. Підготовка приямка в місцях зварювання і ізоляції стиків.

1.12.3. Спорудження основи під трубопровід.

1.12.4. Виконання днища колодязів і камер.

1.12.5. Опускання труб в траншеї.

1.12.6. Збирання і зварювання замикаючих стиків.

1.12.7. Монтаж з'єднувальних деталей і арматури.

1.12.8. Продування повітрям.

1.12.9. Попереднє випробування.

1.12.10. Ізоляція стиків.

1.12.11. Засипка трубопроводів.

1.13. При виконанні земляних робіт на дорогах, проїздах, в подвір'ях населених пунктів необхідно встановити суцільне огородження з інвентарних щитів.

На огородженні повинні бути вивішені попереджувальні знаки і світлові знаки.

Необхідно передбачити заходи по відведенню атмосферних вод.

1.14. При роботі з ізолюючими і ущільнюючими матеріалами монтажник повинен бути проінструктований по правилах охорони праці при їх приготуванні і користуванні.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт і ознайомитися з планом виконання робіт (ПВР).

2.2. Перевірити і одягти спецодяг та засоби індивідуального захисту.

2.3. Перевірити наявність та справність інструмента, вантажозахоплювальних пристроїв та іншого обладнання.

2.4. Перевірити стан укосів і надійність кріплення стінок траншей.

2.5. Впевнитись у відсутності в траншеї води.

Укладання трубопроводів в траншею заповненою водою допускається при глибині води не більше , при більшій глибині її необхідно відкачати.

2.6. Впевнитись в надійності встановлення механізмів, кріплення тросів до трубопроводів, а також у відсутності перешкод для їх вільного переміщення при прокладці трубопроводів через водні перешкоди, тунелі.

2.7. Звільнити проходи до місця монтажу, звільнити їх від сміття, а взимку від льоду і снігу.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Монтаж трубопроводів виконувати згідно з ПВР після перевірки відповідності проекту розмірів траншей, кріплення стінок, відміток дна, а при наземному прокладанні - опорні конструкції.

Результати перевірки відображаються в журналі виконання робіт.

3.2. Монтаж трубопроводів і арматури, які були в експлуатації, допускається тільки за наявності акта, підтверджуючого відсутність в них залишків технологічних продуктів і який дає дозвіл на виконання робіт.

3.3. Вивезені на трасу секції і зварені нитки трубопроводів розташовують уздовж траншеї для виконання підготовчих робіт (стикування, очищення, прихватки) на відстані не менше від бокової поверхні труби до бровки траншеї за відсутності нахилу в бік траншеї.

У противному разі труби укладають по інший бік вийнятого ґрунту.

3.4. При розкладанні труб, призначених для госпорадсько-питного водопостачання, не слід допускати попадання у них поверхневої та стічної води.

3.5. Зварювані секції укладають на спеціальні підкладки (лежні) чи валки з ущільненого ґрунту, які виключають їх осідання і самовільне зміщення.

Лежні підкладають таким чином, щоб вони перекривали траншею, а їх кінці були розташовані від краю траншеї на відстані, яка виключає можливість обвалення стінок траншеї.

3.6. При встановленні арматури збіг болтових отворів перевіряти за допомогою оправки і монтажних ломиків.

Виконувати цю роботу пальцями не допускається.

Для заправлення прокладок фланцевих з'єднань слід застосовувати спеціальні дротові гачки.

3.7. Затягування болтів (шпильок) виконують рівномірно з почерговим загвинчуванням гайок, розташованих навхрест при паралельному розташуванні фланців.

Вирівнювання перекосу фланців шляхом нерівномірного затягування болтів (шпильок) та усунення зазору між фланцями за допомогою клинцевих прокладок чи шайб забороняється.

3.8. Під час прокладання труб на прямолінійних дільницях траси з'єднувані кінці суміжних труб повинні бути відцентровані так, щоб ширина розтрубної щілини була однаковою по всьому колу.

3.9. Перевертати труби при центруванні і зварюванні стиків необхідно спеціальними трубними гайковими ключами.

3.10. В місцях проведення монтажу кривих вставок, котушок і запірної арматури траншею необхідно збільшити на 1,25м в обидва боки від трубопроводу на дільниці довжиною не менше .

Під зварюваним стиком трубопроводу необхідно улаштувати приямок глибиною .

Роботи виконувати в присутності і під безпосереднім керівництвом керівника робіт.

3.11. У разі зварювання усередині трубопроводу необхідно передбачити вентиляцію.

Забороняється усередині трубопроводів одночасно виконувати роботи газозварнику і електрозварнику.

3.12. При необхідності зварювання усередині труби чи трубопроводу, а також при зварюванні зовні після дощу чи снігопаду, зварник, крім спецодягу, повинен користуватися діелектричними рукавицями, калошами, килимком, а також діелектричним шоломом.

3.13. Вільні кінці трубопроводів, що монтуються, а також отвори у фланцях запірної та іншої арматури при перервах в роботі, необхідно закривати заглушками чи дерев'яними пробками.

3.14. Укладання труби в траншеї виконується трубоукладниками, а також вантажопідіймальними кранами.

Вантажопідіймальні машини і механізми повинні знаходитись на відстані не менше від краю траншеї.

3.15. Дно траншеї перед укладанням труб необхідно розчистити від обваленого ґрунту.

Якщо обвалення виникло під час опускання трубопроводу, то видаляти ґрунт дозволяється тільки після того, як під трубопровід впоперек траншеї будуть підкладені спеціальні лежні, які забезпечують надійне і стійке положення трубопроводу.

Кінці лежнів повинні виходити за бровку траншеї не менше, ніж на .

3.16. Перед подаванням сигналу про підйом секції необхідно впевнитись в на

ступному:

3.16.1. Секція надійно застроплена і нічим не утримується.

3.16.2. У середині секції відсутні земля, каміння, лід та інші сторонні предмети.

3.16.3. В зоні дії стріли крана чи трубоукладника відсутні люди.

Сигнали повинен подавати бригадир чи трубоукладач-стропальник, призначений на цю роботу.

3.17. При переміщенні труб і зібраних секцій, які мають антикорозійне покриття, слід застосовувати м'які кліщові захвати, гнучкі рушники та інші засоби, які виключають пошкодження цього покриття.

3.18. Для підіймання і переміщення секцій трубопроводів в горизонтальному положенні слід застосовувати не менше двох стропів чи спеціальні траверси.

3.19. При опусканні труб в траншеї з розкріпленими стінами не дозволяється знімати розпори.

З дозволу і під безпосереднім наглядом керівника робіт допускається видалення окремих розпірок, але за умов одночасного перекріплення.

3.20. На розпірки кріплення траншеї не дозволяється укладати чи опирати труби, фасонні частини та інші вантажі.

3.21. При підійманні та опусканні труб і фасонних частин вагою більше для строповки слід застосовувати тільки сталеві троси.

Застосовувати для цього конопляні троси, канати забороняється.

3.22. Опускати з траншею вручну чавунні труби діаметром до і каналізаційні труби малого перерізу допускається тільки за допомогою каната.

3.23. Не допускається використовувати зрошуваних сталевих тросів і конопляних канатів для опускання труб в траншею.

3.24. При опусканні чавунної труби діаметром більше 600мм вручну по укосу траншеї кінці троса необхідно надійно закріпляти в протилежний бік від траншеї.

3.25. При опусканні в траншею розтрубної труби трос необхідно закріпляти ближче до розтрубу (до центра тяжкості). Щоб не сталося сковзання троса, опускати труби в траншею слід розтрубом до верху.

3.26. При підніманні і опусканні з траншеї важкої арматури стропи необхідно накладати на корпус арматури; не можна накладати стропи на штоки чи маховики.

3.27. Легкі труби і арматуру слід опускати в траншею, передаючи їх з рук в руки. Скидати їх в траншею забороняється.

3.28. Опускання в траншею труб, секцій трубопроводів, фасонних частин і арматури слід виконувати повільно, без ривків і ударів вантажу об стінки і дно траншеї чи об розпірки кріплення.

3.29. При опусканні в траншеї труб і фасонних частин необхідно знаходитись від краю вантажу не ближче, ніж на .

Наближатися до кінців труб і фасонних частин, які опускаються в траншею для укладання їх на місце, дозволяється тільки тоді, коли вантаж буде знаходитись не більше, ніж на 30см від дна траншеї.

3.30. Скочувати труби, а також скидати їх і фасонні частини, арматуру в траншеї за допомогою ломів, важелів забороняється.

3.31. Звільняти укладені в траншеї труби від захоплювальних пристроїв, вантажопідіймальних механізмів можна тільки після надійного укладання їх на постійні опори.

3.32. При виявленні будь-яких змін стану укосів траншеї чи несправності їх кріплення роботи необхідно припинити і доповісти про це керівнику робіт.

3.33. Для опускання з траншею слід користуватися переносними драбинами.

Не можна опускатися по розпірках траншеї.

Переходити через траншею дозволяється по перехідних місткамх шириною не менше з поруччям висотою не менше .

3.34. Не дозволяється виконувати трубопровідні роботи в камерах, колодязях, тунелях з температурою повітря більше 40°С без припливної і витяжної вентиляції.

3.35. Допускається укладання двох і більше газопроводів в одній траншеї на одному чи різних рівнях (ступенями). При цьому відстань між газопроводами слід передбачати достатню для монтажу і ремонту газопроводу.

3.36. В місцях перетину газопроводами каналів теплової мережі, комунікаційних колекторів, каналів різного призначення з проходом над або під спорудами, які перетинаються, необхідно виконати прокладання газопроводів в футлярі, який виходить на в обидва боки від зовнішніх стінок споруд, які перетинаються, а також зробити перевірку неруйнівним методом контролю всіх зварних стиків в межах перетину і по у боки від зовнішніх стінок споруд, які перетинаються.

На одному кінці футляра повинна бути передбачена контрольна трубка, яка виходить під захисний пристрій.

3.37. Під час роботи в водонасичених і перезволожених ґрунтах (пливунах) із

застосуванням сталевого короба забороняється: