4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

 1. Вимкнути обладнання, газові пальники, електроприлади, закрити газ, воду, вимкнути електроенергію.
 2. Усунути вогненебезпечні речовини у сховище.
 3. Прибрати робоче місце.
 4. Ключі здати в установлене місце.
 5. При виявленій недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

До аварійних ситуацій відносяться:

 • розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту, його пари та пилу у виробниче та зовнішнє середовище;
 • загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та ЗІЗ;
 • відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.
 1. У разі розливу ЛЗР та ГР необхідно погасити газові пальники, вимкнути електроживлення загальним рубильником, розлитий продукт засипати піском, пісок зібрати і усунути у безпечне місце.
 2. У випадку займання ЛЗР та ГР необхідно:
 • негайно приступите до її гасіння, застосовуючи відповідні для даного випадку засоби гасіння (пісок, порошкові та інші вогнегасники),
 • негайно вимкнути вентиляцію, пальники і нагрівальні прилади;
 • винести з приміщення посудини з вогненебезпечними речовинами.
 1. При виникненні іскріння (спалахування) струмоведучих частин електрообладнання, лаборант зобов'язаний його негайно обезживлити, повідомити про це електрику, завідуючому лабораторією.
 2. У випадку виникнення пожежі лаборант зобов'язаний:
 • припинити роботу;
 • обезживлити електрообладнання;
 • закрити вентилі на лініях вакууму, газу, води;
 • негайно розпочати гасіння наявними засобами пожежогасіння і повідомити за телефоном 01 у пожежну охорону;
 • доповісти про те що трапилось завідуючому лабораторією або особі. яка його заміщає.

5.5. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння);

 1. Лаборант повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.
 2. Послідовність надання першої допомоги:
 • усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);
 • визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;
 • виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серія, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо),
 • підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
 • викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна надаватися лише до прибуття лікаря

5.5.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги. яка вивчається лаборантом при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.


Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів


Заст. директора


Зав. лабораторією охорони праці