КОМІТЕТ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


ПІ 1.9.10-036-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЩЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для прибиральника виробничих приміщень


м. Харків


УЖГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


листом Національного наказом Комітету

науково-дослідного медичної та мікробіологічної

інституту охорони праці промисловості України


від 7травня 1999р. № 83 від 17 травня 1999р. № 62


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для прибиральника виробничих приміщень


м. Харків


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція встановлює вимоги безпеки для прибиральника виробничих приміщень (далі - прибиральника).

Роботи з прибирання відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 33, 40, 100 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Дсржнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.

Всі роботи з прибирання повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці. залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної. адміністративної та карної відповідальності.

 1. Роботи з прибирання виробничих приміщень є непостійним робочим місцем.
 2. Прибиральні роботи включають в себе:
 • прибирання відходів виробництва та сміття;
 • протирання пилу; підмітання та миття вручну або за допомогою машин та пристосувань підлог, драбин, сходових кліток, вікон, стін, стель у виробничих приміщеннях:
 • приготування різних миючих та дезінфекційних розчинів для миття підлог. стін. вікон та стель;
 • прибирання та дезінфекція туалетів. душових, гардеробних та інших місць загального використання на виробництві

1.3. До виконання робіт з даної професії допускаються особи, які:

 • досягли 18 років;
 • пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
 • пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці. в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків. про правила поведінки при виникненні аварій.

1.4. Прибиральник зобов’язаний:

 • вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту:
 • дотримуватися обов'язків з охорони праці, які передбачені колективним договором (узгодженням, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі: вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічної та обідньої перерв.

1.5. При виконанні прибиральник робіт можуть мати місце такі небезпечні і шкідливі виробничі чинники:


ФІЗИЧНІ:

 • рухомі частини технологічного обладнання;
 • небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;
 • підвищена або знижена рухомість повітря:
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхні інструментів;
 • недостатня освітленість робочої зони;

- розміщення робочого місця на значний висоті відносно поверхні землі (підлоги).


ХІМІЧНІ:

- вплив на організм людини крізь органи дихання, шкіряні покрови і слизові оболонки токсичних і дратуючих речовин.

1.6. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також. роботах, пов'язаних із забрудненням, прибиральникам видаються безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту у складі:

 • халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
 • ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89:
 • калоші гумові ГОСТ ССБТ 126-79:
 • рукавички гумові ТУ 38.106243-82.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

1.7. При виконанні своїх обов'язків прибиральник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту, які відповідають вимогам до приміщень відповідного класу чистоти;

-у приміщеннях, де застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хвилин до початку роботи включити системи припливно-витяжної вентиляції;

 • зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;
 • після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 1. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту.
 2. Прибирання необхідно виконувати до початку робіт, під час обідньої перерви або по закінченню робіт при невключеному обладнанні.
 3. Перед початком роботи необхідно переконатися у відсутності в місцях. що прибираються (на підлозі, у сміттєвих ящиках, котиках) гострих і ріжучих предметів (скло. обрізки). Гострі та ріжучі предмети необхідно прибирати совком і щіткою. Прибирати металеву стружку тільки за допомогою гачка.
 4. Прибирання склобою слід виконувати за допомогою промислового пилососу.
 5. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Для прибирання приміщень використовують робочий розчин 3% і 6% перекису водню з 0.5% миючого засобу. Об'єм дезінфекційного розчину складає приблизно 100 мл/м: площі.

 1. При протиранні віконної шибки необхідно дотримуватися обережності, дозволяється користуватися спеціальними засобами, а також при відсутності таких - слабким розчином (0.5 %) нашатирного спирту.
 2. При митті вікон необхідно перевірити цілісність засклення і рам.
 3. Миття і протирання вікон у виробничих і побутових приміщеннях на висоті більш 1.5 м виконувати ганчір'ям за допомогою швабри. Встановлювати драбину до віконних прорізів дозволяється тільки за дозволом керівника робіт під спостереженням призначеної їм особи.
 4. Роботи, які виконуються з драбин. драбинок та інших засобів підмащування на висоті більш 1.3 м, повинні виконуватись як роботи з підвищеною небезпекою.
 5. Протирання плафонів освітлювачів та іншого електрообладнання виконувати тільки сухою ганчіркою і при вимкненому електроживленні, з спеціального підмостя (вишок та ін.).

Дозволяється протирати освітлювальну арматуру, розташовану на висоті до 3.5 м з тривкого підмостя, при вимкненому електроживленні з арматури, що протирається і в присутності електромонтера.

З такого ж підмостя необхідно виконувати протирання і миття вентиляційних повітроводів.

3 7. Прибирання виконувати тільки в освітленому приміщенні.

 1. Для дезінфекції раковин допускається застосування тільки кальцинованої соди та механічних засобів (паста, пісок тощо).
 2. Генеральне прибирання приміщень проводять 6-8% розчином перекису водню з 0.5% миючим засобом 1 раз на тиждень.
 3. Виносити сміття. папір та інші предмета дозволяється тільки у спеціально відведені для цього місця, де сміття періодично вилучаються сміттеприбиральною машиною.
 4. Виробничі відходи необхідно збирати у окрему тару і виносити у місця, відведені для їх збору та утилізації.
 5. Брудну воду після прибирання підлог дозволяється зливати у каналізаційну мережі тільки після відстоювання її від осаду і при відсутності в ній ганчір'я, паперів та інших предметів, здатних засмітити каналізацію.
 6. Для прибирання санвузлів необхідно використовувати тільки промаркіровані відра за призначенням.
 7. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.
 8. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці. в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівнику робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
 9. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:
 10. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
 11. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані. в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків). а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації. що склалася.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

 1. Прибиральний матеріал (відра. швабра тощо) після використання необхідно знешкоджувати на протязі 2-3 годин замочуванням у 6% розчині перекису водню.
 2. Прибрати і зберігати весь прибиральний інвентар необхідно тільки у відведених для цього місцях.
 3. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІИНИХ СИТУАЦІЯХ

До аварійних ситуацій відносяться:

 • загоряння технологічних трубопроводів. обладнання. продукту та ЗІЗ:
 • відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій.

5.1. У випадку виникнення пожежі прибиральник зобов'язаний:

 • припинити роботу;
 • сповістити про пожежу безпосередньому керівнику і розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння. При необхідності викликати пожежну охорону за телефоном 01.

5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):

 1. Прибиральник побутових і виробничих приміщень повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.
 2. Послідовність надання першої допомоги:
 • усунути вплив на організм шкідливих чинників. що погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, загасити одяг. який горить, тощо);
 • визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;
 • виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого у порядку терміновості (відстановити прохідність дихальних шляхів, провести штучно дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
 • підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника.
 • викликати швидку медичну допомогу або лікаря. або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка надається немедичними працівниками, не повинна замінювати допомоги з боку медичного персонал) та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.

5.2.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції щодо надання першої (долікарської) медичної допомоги, яка вивчається прибиральником при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.


Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів


Заст. директора


Зав. лабораторією охорони праці