KOMITET МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


ПІ 1.9.10-035-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для лаборанта хімічного аналізу


м. Харків


УЖГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


листом Національного наказом Комітету

науково-дослідного медичної та мікробіологічної

інституту охорони праці промисловості України


від 7травня 1999р. № 83 від 17 травня 1999р. № 62


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для лаборанта хімічного аналізу


м. Харків


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція встановлює вимоги щодо охорони праці для лаборанта хімічного аналізу (далі - лаборант).

Роботи, що проводиться лаборантом, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 11, 33, 39, 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.

Всі роботи, що проводяться лаборантом, повинні виконуватись відповідно до цієї інструкції.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та карної відповідальності.

 1. Лаборант має постійне робоче місце.
 2. Лаборант повинен виконувати такі види робіт:
 • проведення складних аналізів розчинів, реактивів, концентратів, готової продукції, допоміжних матеріалів, кислот, солі за установленою методикою:
 • встановлення та перевірка складних титрів;
 • складання складних реактивів та перевірка їх гідності:
 • проведення в лабораторних умовах синтезу за заданою методикою:
 • проведення аналізу сумішей вибухонебезпечних органічних речовин;
 • оформлення та розрахунок результатів аналізу;
 • збірка лабораторних установок за схемами, які є;
 • проведення арбітражних аналізів простої та середньої складності:
 • виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та розряду.

1.3. До виконання робіт за даним фахом допускаються особи, які:

 • досягли 18-років:
 • пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
 • пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці. в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків. про правила поведінки при виникненні аварій.

1.4. Лаборант зобов'язаний.

 • вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • дотримуватися зобов’язань з охорони праці. передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:
 • своєчасно розпочинати і закінчувати роботу, дотримуватися технологічної та обідньої перерв:
 • не виконувати роботи. непередбачені змінним завданням;
 • не находитися на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу і керівника.

1.5. У процесі роботи лаборанта можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:


ФІЗИЧНИХ:

 • рухомі частини виробничого обладнання, виробів. заготівель, матеріалів. що пересуваються:
 • небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;
 • підвищена загазованість та запиленість повітря робочої зони:
 • підвищена або знижена температура поверхні обладнання. матеріалів;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони:
 • підвищена або знижена рухомість повітря;
 • недостатня освітленість робочої зони:
 • гострі кромки, задирки. шорсткість на поверхні заготівлі. інструментів та обладнання

ХІМІЧНИХ:

 • токсична і дратуюча дія шкідливих речовин на організм людини.

ПСИХОФІЗІОЛОГ ІЧНИХ:

 • нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів. монотонність праці)

1.6. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці. а також. роботах, пов'язаних із забрудненням або які здійснюються у несприятливих температурних умовах, лаборанту видається безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту в складі:

- халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;

 • ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89;
 • взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84*;
 • окуляри захисні ГОСТ ССБТ 12.4.013-85;
 • респіратор ШБ «Пелюстка»ГОСТ ССБТ 12.4.004-74;
 • рукавички гумові ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
 • фартух спеціальний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

 1. При проведенні робіт в умовах можливого впливу на людину агресивних хімічних речовин (наприклад, кислот, луги та ін.), повинен застосовуватись спецодяг. виготовлений з матеріалів, що забезпечують захист від цих впливів.
 2. При виконанні своїх обов’язків лаборант зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:
 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • прийняти і утримувати на протязі зміни робоче місце у чистоті й порядку;
 • зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;
 • зберігати харчові продукти, в тому числі й молочні, що видаються на підприємстві. в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;
 • після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 1. Перед початком роботи лаборант зобов'язаний перевірити та одягти засоби індивідуального захисту.
 2. Включити систему припливно-витяжної вентиляції за 10-15 хвилин до початку роботи.
 3. На робочому місці лаборанта повинні бути тільки необхідні для виконання конкретної роботи реактиви. прилади і обладнання.
 4. Лаборант перед роботою зобов'язаний перевірити справність приладів і обладнання. включити загальнообмінну припливно-витяжну вентиляцію і при необхідності вентиляцію у витяжній шафі.
 5. Перед проведенням робіт із застосуванням вакууму необхідно випробувати установку на герметнчність.
 6. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШДЧАС РОБОТИ

 1. Всі операції. пов'язані із застосуванням або можливим утворенням і виділенням отруйних, їдких, вибухонебезпечних речовин або речовин. які володіють запахом, виконувати тільки у витяжній шафі при працюючій загальнообмінній вентиляції із застосуванням засобів індивідуального захисту.
 2. Для нагрівання легкозаймистих та горючих рідин не використовувати відкрите полум’я.
 3. Змішування або розведення хімічних речовин. що супроводжуються виділенням тепла слід виконувати в термостійкому або порцеляновому посуді.
 4. При нагріванні рідини у пробірці необхідно спрямовувати її у бік від себе і осіб, які находяться поруч.
 5. При збовтуванні розчину у колбах і пробірках закривати їх тільки пробками.
 6. Не здійснювати відбір дрібних порцій речовин безпосередньо з великих бутлів. бочок.
 7. Лаборант повинен:
 • не залишати запалені пальники та інші нагрівальні прилади без нагляду:
 • не зберігати будь-які речовини невідомого походження без напису і етикеток;
 • зливати відпрацьовані ефір. бензол та інші горючі рідини (ГР). відходи кислот і луги тільки у спеціальну тару.

3.8. Вимоги безпеки при роботі зі скляним посудом.

3.8.1. При збиранні скляних приладів і з’єднань окремих частин гумовими трубками необхідно захищати руки рушником.

 1. При роботі зі склом необхідно стежити за відповідністю марки скла характеру роботи, що проводиться.
 2. Лаборант не повинен застосовувати нетермостійкі склянки і колби при нагріванні в них хімічних речовин на відкритому вогню або безпосередньо на електроплитці. а також різко охолоджувати нагріті посудини. бо це може призвести до їх руйнування.
 3. Скляний посуд не застосовуються для роботи при підвищеному тиску.
 4. Нагрівання рідин проводити у відкритих колбах або приладах або в тих що мають сполучення з атмосферою.
 5. При перенесенні посудин з гарячою рідиною слід посудину брати рушником двома руками, однієї підтримуючи дно.
 6. При закриванні тонкостінної посудини пробкою слід тримати її за верхню частину горличка, руки при цьому повинні бути захищені рушником.

3.9. Вимоги безпеки при роботі з ЛЗР і ГР.

 1. Роботи з ЛЗР та ГР повинні виконуватись тільки у витяжній шафі. пристосованій для цієї роботи, у невеликих кількостях, при працюючій загальнообмінній вентиляції, вимкнутих електроприладах і газових пальниках.
 2. Нагрівання і розгонку невеликих кількостей горючих рідин виконувати тільки на водяній лазні і закритих електроплитах.
 3. ЛЗР і ГР переносити у щільно закритому посуді, розміщеному у спеціальному металевому ящику з ручками.
 4. Зберігати ЛЗР і ГР слід у закритому товстостінному скляному посуді. поміщеному у металеві ящики з кришками. стінки і дно яких повинні бути викладені негорючим матеріалом. Загальний запас ЛЗР, що зберігаються водночас не повинен перевищувати добову потребу.
 5. Розлиті ЛЗР необхідно засипати піском. Забруднений пісок необхідно збирати тільки дерев’яною лопатою або совком.
 6. Нагрівання ЛЗР і ГР проводити тільки у кількості 0.2 0.5 л. при цьому необхідно під нагрівальний прилад ставити кювету.
 7. Нагрівання ЛЗР можна виконувати тільки у приладах. що забезпечують повну конденсацію пари, що утвориться.
 8. Посудини. в яких виконувались роботи з ЛЗР і ГР. після проведення роботи повинні негайно промиватись гарячою водою.

3.10. Вимоги безпеки при роботі з їдкими та отруйними речовинами.

 1. Луга, кислоти та інші їдкі й отруйні речовини необхідно - набирати у піпетку тільки за допомогою гумової груші, неприпустимо засмоктувати їдкі й отруйні рідини у піпетку ротом.
 2. Всі роботи з кислотами, лугою та іншими їдкими і отруйними речовинами необхідно виконувати у гумових рукавичках і фартуху. захисних окулярах.
 3. Бутилі з кислотами слід утримувати в захисній металевій тарі. викладеній негорючим матеріалом. переносити і піднімати тільки вдвох.
 4. Переливання кислот і луги 3 бутлів у більш дрібну тару також необхідно виконувати вдвох за допомогою сифона і тільки під місцевою витяжною вентиляцією.
 5. Для приготування розчинів кислот, кислоти необхідно приливати у воду тонкою цівкою при безперервному перемішуванні. а не навпаки.

3.10.6. Великі шматки їдкої луги треба розколювати на дрібні шматочки у спеціально відведеному місці. заздалегідь накривши шматки, що розбиваються. щільною тканиною (бельтингом) або папером.

Рекомендується замість монолітних шматків луги застосовувати лускоподібні. Розчиняти тверду лугу слід шляхом повільного додання її невеликими шматками до води при безперервному перемішуванні. Шматочки луги брати тільки щипцями.

3.11. Вимоги безпеки при роботі з вакуумними системами

 1. Будь-які роботи з використанням вакууму слід проводити у захисних окулярах або масні
 2. Уся вакуумна установка або окремі и частини, які являють найбільшу небезпеку при вибуху (скляні ємкості великого об’єму), повинні бути екрановані дротовою сіткою або органічним склом.
 3. При необхідності нагріви або сильного охолоджування частин установки слід спочатку створити необхідне розрядження і тільки теля цього розпочати обережне нагрівання або охолоджування.
 4. Забороняється обігрівати скляні деталі працюючої вакуумної установки відкритим полум'ям, а також використовувати для їх охолоджування рідкий кисень, азот та інші низько температурні рідини, тому що це призведе до їх руйнування.
 5. Перегінна колба і приймальна посудина повинні бути тільки круглодонними.
 6. Роботи у лабораторії повинні проводитись тільки на справному електрообладнанні. При відкритті дефектів в ізоляції приводів, несправності рубильників, штепселів, розеток, вилок та іншої апаратури слід негайно повідомити черговому електрику.
 7. Треба використовувати тільки переносні лампи з напругою 36 В у сухих приміщеннях і 12 В у приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електрострумом.
 8. У випадках припинення подачі електроенергії всі електроприлади повинні бути обезживлені.
 9. Вимоги безпеки під час роботи у витяжні шафі.
 10. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність тяги.
 11. Зачинити всі відділення витяжної шафи створами, крім тієї, де буде вестись робота, опустити створу нижче рівня обличчя, але не нижче 0.4 м.

3.16. В аналітичній лабораторії загальний запас легкозаймистих рідин, що водночас зберігається, не повинен перевищувати добової потреби.

Сумісне зберігання реактивів здійснювати тільки відповідно до правил пожежної безпеки.

 1. Всі роботи. пов'язані з можливістю виділення вибухопожежонебезпечних пари і газів. повинні проводитьсь у витяжних шафах і при працюючій припливно-витяжній вентиляції
 2. В аналітичній лабораторії не допускається обробка підлог і столів гасом. бензином та іншими органічними розчинниками, для цієї мети повинні використовуватись пожежобезпечні синтетичні миючі засоби.
 3. Не допускається залишати на робочому місці промаслені ганчір'я, папір. бо може відбутися їх самозаймання. Промаслене ганчір'я і папір потрібно збирати у металеві ящики з щільно закритими кришками і виносити в кінці робочого дня у спеціально відведене місце за межі лабораторії.
 4. Сушити спецодяг, хімічні реактиви та інші горючі матеріали треба тільки у спеціальному обладнанні.
 5. Перевіряти наявність витоку газу необхідно тільки мильною емульсією.
 6. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.
 7. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці. в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання. прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
 8. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:
 9. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
 10. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані. в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.