МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Головне санітарно-епідеміологічне управління

N 7 від 10.12.98

м.Київ

vd981210 vn7

Затверджено

Постановою Головного державного

санітарного лікаря України

10 грудня 1998 р. N 7

Державні санітарні правила і норми роботи

з візуальними дисплейними терміналами

електронно-обчислювальних машин

ДСанПІН 3.3.2.007-98

Гігієнічні вимоги до організації роботи

з візуальними дисплейними терміналами

електронно-обчислювальних машин

1. Загальні положення

1.1. Правила поширюються на умови й організацію праці при

роботі з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) усіх типів

вітчизняного та зарубіжного виробництва на основі

електронно-променевих трубок (ЕПТ), що використовуються в

електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) колективного використання

та персональних ЕОМ (ПЕОМ).

1.2. Правила не поширюються на:

- комп'ютерні класи вищих та середніх закладів освіти,

майстерні професійно-технічних закладів освіти;

- робочі місця пілотів, водіїв, операторів транспортних

засобів, обладнаних ЕОМ, системи обробки даних на борту засобів

сполучення і ЕОМ машин та обладнання, що переміщується в процесі

роботи;

- обчислювальні машинки (калькулятори), реєструючі каси та

прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів

вимірювання;

- комп'ютерні гральні автомати, системи обробки даних,

призначені для громадського користування, та побутові телевізори.

1.3. Ці правила призначені для запобігання несприятливої дії

на працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу з ВДТ,

пов'язаною з зоровим і нервово-емоційним напруженням, що

виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні

верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м'язової активності

(гіподинамії) під впливом комплексу фізичних факторів шуму,

електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих

електромагнітних випромінювань.

1.4. Ці Правила містять гігієнічні й ергономічні вимоги до

організації робочих приміщень, та робочих місць параметрів

робочого середовища, дотримання яких дасть змогу запобігти

порушенням у стані здоров'я користувачів ЕОМ та ПЕОМ.

1.5. Ці Правила поширюються на розробку нормативних

документів (державних стандартів, технічних умов тощо) на ВДТ, їх

виготовлення та застосування.

1.6. Забороняється затверждення нормативної і технічної

документації на нові ВДТ, постачання їх на виробництво, продаж і

використання у виробничих умовах, а також закупівлі їх і ввезення

в Україну без:

- гігієнічної оцінки їх безпеки для здоров'я людини;

- узгодження нормативної та технічної документації на ці види

продукції з органами Держсанепідслужби і Держкомохоронпраці

Україну:

- отримання гігієнічного сертифікату відповідно до

встановлених вимог.

1.7. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на

посадових осіб, фізичних осіб, які займаються підприємницької

діяльністю і здійснюють розробку, виробництво, закупівлю,

реалізацію й застосування ЕОМ та ПЕОМ в адміністративних і

промислових приміщеннях.

1.8. Керівники державних органів, підприємств, організації та

установ незалежно від форми власності й підлеглості в порядку

забезпечення виробничого контролю зобов'язані впорядкувати робочі

місця користувачів ЕОМ та ПЕОМ з ВДТ відповідно до вимог цих

Правил.

1.9. Порушення санітарно-гігієнічних і

санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне дисциплінарну,

адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до Закону

України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного

благополуччя населення" (ст.45, 46, 49).

1.10. Державний санітарний нагляд за дотриманням цих Правил

державними органами, підприємствами, установами, організаціями

незалежно від форми власності, а також фізичними особами, які

займаються підприємницькою діяльністю, покладається на органи і

установи санітарно-епідеміологічного профілю Міністерства охорони

здоров'я України, відповідні установи, організації, частини й

підрозділи МІністерства оборони України , Міністерства внутрішніх

справ України, Державного комітету у справах охорони державного

кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки

України (ст.31 Закону України "Про забезпечення санітарного та

епідеміологічного благополуччя населення").

2. Вимоги до виробничих приміщень для

експлуатації ВДТ ЕОМ та ПЕОМ

2.1. Об'ємно-планувальні рішення будівель та приміщень для

роботи з ВДТ ЕОГМ і ПЕОМ мають відповідати вимогам цих Правил.

2.2. Розміщення робочих місць з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ у підвальних

приміщеннях, на цокольних поверхах заборонено.

2.3. Площа не одне робоче місце має становити не менше ніж

6,0 м2, а об'єм не менше ніж 20,0 м3.

2.4. Приміщення для роботи з ВДТ повинні мати природне та

штучне освітлення відповідно до СНиП II-4-79.

2.5. Природне освітлення має здійснюватись через світлові

прорізи, орієнтовані переважно на північ чи північний схід і

зебезпечувати коефіцієнт природною освітленості (КПО) не нижче ніж

1,5%. Розраховується КПО за методикою, викладеною в СНиП II-4-79.

2.6. Виробничі приміщення для роботи з ВДТ (операторські,

диспечерські) не повинні межувати з приміщеннями, в яких рівні

шуму і вібрації перевищують допустимі значення (виробничі цехи,

майстерні тощо) за СН 3223-85, СН 3044-84, ГР 2411-81, ГОСТ

12.1.003-83.

2.7. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій приміщень з

ВДТ має забезпечувати параметри шуму, що відповідають вимогам СН

3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90 (дод.1).

2.8. Приміщення для роботи з ВДТ мають бути обладнані

системами опалення, кондиціонування повітря, або

припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91.

Нормовані параметри мікроклімату, іонного складу повітря, вмісту

шкідливих речовин мають відповідати вимогам СН 4088-86, СН

2152-80, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76 та (дод.2,3).

2.9. Віконні прорізи приміщень для роботи з ВДТ мають бути

обладнані регульованими пристроями (жалюзі, завіски, зовнішні

козирки).

2.10. Для внутрішнього оздоблення приміщень з ВДТ слід

використовувати дифузно-відбивні матеріали з коефіцієнтами

відбиття для стелі 0,7-0,8, для стін 0,5-0,6.

2.11. Покриття підлоги повинне бути матовим з коефіцієнтом

відбиття 0,3-0,5. Поверхня підлоги має бути рівною, неслизькою, з

антистатичними властивостями.

2.12. Забороняється для оздоблення інтер'єру приміщень ВДТ

застосовувати полімерні матеріали (деревинно-стружкові плити,

шпалери, що миються, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий

паперовий пластик тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні

речовини.

2.13 Полімерні матеріали для внутрішнього оздоблення

приміщень з ВДТ можуть бути використані при наявності дозволу

органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.14. Виробничі приміщення можуть обладнуватись шафами для

зберігання документів, магнітних дисків, полицями, стелажами,

тумбами тощо з урахуванням вимог до площі приміщень.

2.15. У приміщеннях з ВДТ слід щоденно робити вологе

прибирання.

2.16. Приміщення з ВДТ мають бути оснащені аптечками першої

медичної допомоги.

2.17. При приміщеннях з ВДТ мають бути обладнані побутові

приміщення для відпочинку під час роботи, кімната психологічного

розвантаження. В кімнаті психологічного розвантаження слід

передбачити встановлення пристроїв для приготування й роздачі

тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою

(СНиП 2.09.04.-87).

2.18. Вимоги для допоміжних приміщень повинні відповідати

СНиП 2.09.04-87.

3. Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого

середовища приміщень з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ

3.1. Мікроклімат.

3.1.1. У виробничих приміщеннях на робочих місцях з ВДТ мають

забезпечуватись оптимальні значення параметрів мікроклімату:

температури, відносної вологості й рухливості повітря (ГОСТ

12.1.005-88, СН 4088-86).

3.1.2. Рівні позитивних і негативних іонів у повітрі

приміщень з ВДТ мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам

N 2152-80 (дод.3).

3.2. Освітлення.

3.2.1. Вимоги до природного освітлення викладено в п.п.

2.4,2.5 цих Правил.

3.2.2. Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями,

обладнаними ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, має здійснюватись системою загального

рівномірного освітлення. У виробничих та

адміністративно-громадських приміщеннях, у разі переважної роботи

з документами, допускається застосування системи комбінованого

освітлення (крім системи загального освітлення додатково

встановлюються світильники місцевого освітлення).

3.2.3. Зазначення освітлення освітленості на поверхні

робочого столу в зоні розміщення документів має становити 300-500

лк. Якщо ці значення освітленості неможливо забезпечити системою

загального освітлення, допускається використовувати місцева

освітлення. При цьому світильники місцевого освітлення слід

встановлювати таким чином, щоб не створювати бліків на поверхні

екрана, а освітленість екрана має не перевищувати 300 лк.

3.2.4. Як джерела світла в разі штучного освітлення мають

застосовуватись переважно люмінісцентні лампи типу ЛБ. У разі

влаштування відбитого освітлення у виробничих та

адміністративно-громадських приміщеннях допускається застосування

металогалогенних ламп потужністю 250 Вт. Допускається застосування

ламп розжарювання у світильниках місцевого освітлення.

3.2.5. Система загального освітлення має становити суцільні

або преривчасті лінії світильників, розташовані збоку від робочих

місць (переважно ліворуч), паралельно лінії зору працюючих.

Допускається використання світильників таких класів

світорозподілу (дод.4)

- прямого світла - П;

- переважно прямого світла - Н;

- переважно відбитого світла - В.

3.2.6. Для загального освітлення слід застосовувати

світильники серії ЛПО 3б із дзеркальними гратами, укомплектовані

високочастотними пускорегулювальними апаратами (ВЧ ПРА).

Допускається застосовувати світильники цієї серії без ВЧ ПРА

тільки в модифікації "Кососвітло". Застосування світильників без

розсіювачів та екрануючих грат заборонено.

3.2.7. Яскравість світильників загального освітлення в зоні

кутів випромінювання від 50 до 90 град. з вертикаллю в повздовжній

та поперечній площинах має становити не більше ніж 200 кд/м2,

захисний кут світильників - не менше ніж 40 град.

3.2.8. Світильники місцевого освітлення повинні мати

просвічуючий відбивач із захисним кутом, не меншим ніж 40 град.

3.2.9. Слід передбачити обмеження прямої блискості від джерел

природного та штучного освітлення. При цьому яскравість світлих

поверхонь (вікна, джерела штучного освітлення ), що розташовані в

полі зору повинна бути не більше ніж 200 кд/м2.

3.2.10. Необхідно обмежувати відбиту блискість на робочих

поверхнях відносно джерел природного і штучного освітлення. При

цьому яскравість бліків на екрані ВДТ має не перевищувати 40

кд/м2, а яскравість стелі в разі застосування системи відбитого

освітлення 200 кд/м2.

3.2.11. Показник осліпленості у разі використання джерел

загального штучного освітлення у виробничих приміщеннях має не

перевищувати 20, а показник дискомфорту в

адміністративно-громадських приміщеннях має бути не більше за 40.

3.2.12. Необхідно обмежувати нерівномірність розподілу

яскравості в полі зору працюючих з ВДТ. При цьому співвідношення

яскравостей робочих поверхонь має бути не більшим ніж 3:1, а

співвідношення яскравостей робочих поверхонь та поверхонь стін,

обладнання тощо - 5:1.

3.2.13. Коефіцієнт запасу (К куб.) для освітлювальних

установок загального освітлення має дорівнювати 1,4.

3.2.14. Коефіцієнт пульсації має не перевищувати 5%, що

забезпечується застосуванням газорозрядних ламп у світильниках

загального та місцевого освітлення з ВЧ ПРА для світильників

будь-яких типів. Якщо не має світильників з ВЧ ПРА, то лампи

багатолампових світильників або світильники загального освітлення,

розташовані поруч, слід вмикати на різні фази трьохфазної мережі.

3.2.15. Для забезпечення нормованих значень освітленості у

приміщеннях з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ слід чистити шибки і світильники

принаймні двічі на рік і вчасно замінювати лампи, що перегоріли.

3.3. Шум і вібрація.

3.3.1. Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні

звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях, обладнаних

ВДТ ЕОМ і ПЕОМ, мають відповідати вимогам СН 3223-85, ГОСТ

12.1.003-83, ГР 2411-81 (дод.1).

3.3.2. Устаткування, що становить джерело шуму (АЦП, принтери

тощо), слід розташовувати поза приміщенням для роботи ВДТ ЕОМ і

ПЕОМ.

3.3.3. Для забезпечення допустимих рівнів шуму на робочих

місцях слід застосовувати засоби звукопоглинання, вибір яких має

обгрунтовуватись спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.

3.3.4. Під час виконання робіт з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ у виробничих

приміщеннях значення характеристик вібрації на робочих місцях

мають не перевищувати допустимі відповідно до СН 3044-84, ГОСТ

12.1.012-90 (дод.5).

3.4. Неіонізуючі електромагнітні випромінювання.