НПАОП 0.00-6.10-97. Про затвердження порядку визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю


4.2 Центр навчання при __________________________________________________

Р/р_____________________________________________________________________

4.3 Про зміну адреси чи рахунка сторони зобов'язані терміново повідомити одна одну.

    Керівник ОСП:                            Керівник Центру навчання:     __________   _____________              __________    _____________        (підпис)        (П. І. Б.)                          (підпис)            (П. І. Б.)                           М. П.                                               М. П. 

 

     

Додаток N 2 до Порядку визнання Центрів навчання Органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

ОРГАН із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

ЗАПИТАЛЬНИК для проведення перевірки Центру навчання

Центр навчання: __________________________________________________

Представники Центру навчання: ____________________________________

__________________________________________________________________

(посада, П. І. Б.)

Дата проведення перевірки: _______________________________________

П. І. Б. того, хто перевіряє: ____________________________________

***************************************************************************************

* Питання * Так * Ні * Примітка *

***************************************************************************************

1. Чи проведена акредитація Центру і ким, або чи є ліцензіяна право проведення навчання і ким її видано?

2. Чи є дозвіл на початок діяльності?  3. Чи є списки власних і запрошених викладачів із підтвердженнямїхнього рівня кваліфікації і чи відповідають вони вимогам, що пред'являються?  4. Чи достатня кількість викладацького складу?  5. Чи є угода з викладачами, що проводили навчання кандидата, яка виключає їх участь в іспитах?  6. Чи ведеться журнал врахування занять і відвідування?  7. Чи вказується в журналі п. і. б. викладача?  8. Чи відповідають записи в журналі тому, що затвердженопрограмою навчання по темах і кількості годин?  9. Чи беруть викладачі участь в іспитах?  10. Чи має Центр навчання - навчальні плани в об'ємі, що відповідає ГОСТ 30489 - 97? - програми навчання по методу контролю? - описи лабораторних і практичних робіт? - каталог навчальних зразків? - перелік приладів і допоміжного устаткування?  11. Чи підтримуються програми на сучасному рівні?  12. Чи узгоджені застосовувані програми з Органом із сертифікації персоналу?  13. Чи є конспекти лекцій і методичні вказівки щодо проведення лабораторних робіт?  14. Чи є бібліотека для обслуговування слухачів?  15. Чи вільний доступ до НД, спеціальної (по виробничомусектору), довідкової і методичної літератури?  16. Чи забезпечені умови проведення практичних занять: - охорона праці? - площі навчальних лабораторій?  17. Чи є на робочому місці інструкції з експлуатації приладів?  18. Чи відповідає технічне забезпечення лабораторії вимогампо методу контролю?  19. Кому підпорядкований Центр навчання?  20. Хто є керівником Центру навчання і яким наказом він призначений?  21. Хто відповідає за здійснення навчального процесу?  22. Чи записані дані (п. і. б., телефон, факс) відповідальногоза взаємодію з Органом із сертифікації і атестаційним(екзаменаційним) центром?

Дата Підпис

http://www.sot.zp.ua