ДСТУ 4269:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ

TOURIST SERVICES

CLASSIFICATION FOR HOTELS

ДСТУ 4269:2003

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальнихі управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

РОЗРОБНИКИ: А. Гергуль; М. Лаврентьева; Л. Мещерських; Т. Ткаченко, канд. екон. наук; Є. Федяєва, д-р екон. наук; Л. Шишкіна (керівник розробки); О. Штефан; А. Яцук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 грудня 2003 р.№ 225
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

03. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ.

АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ

03.080.30

ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. II, ПЕРЕДМОВА

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності ГОСТ 286814-95 від 0109.2004)

Примітка. Підстава — наказ Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 p. Ns 181

(ІПС № 8-2004)

ДСТУ 4269:2003

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять1
 4. Загальні положення,1
 5. Вимоги до готелів різних категорій3
 6. Загальні вимоги щодо урахування потреб інвалідів 11
 7. Загальні вимоги до якості устатковання та оснащення готелів різних категорій 12

ДСТУ 4269:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ

TOURIST SERVICES

CLASSIFICATION FOR HOTELS

Чинний від 2004-07-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування незалежно від форм власності та відомчої належності.

Стандарт придатний для застосування з метою сертифікації.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги

ДСТУ 4094-2002 Послуги перукарень. Загальні вимоги

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення.

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1готельні послуги

Діяльність з розміщування та надавання тимчасового проживання споживачам у засобах розміщування, а також Інша діяльність, пов'язана з розміщуванням та тимчасовим проживанням

3.2готель

Підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що надає готельні послуги, не обмежені щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування (далі за текстом для цілей цього стандарту — готелі) за категоріями здійснюють згідно із загальною характеристикою готелю, яку визначають комплексом вимог до:

 • матеріально-технічної оснащеності;
 • переліку надаваних послуг;
 • кваліфікації персоналу.

1

ДСТУ 4269:2003

4.2Категорії позначають символом — «*» (зірка). Готелі класифікують за п'ятьма категорія-ми. Найвищу категорію готелю позначають — «*****», найнижчу — «*».

Категорію готелю зазначають на його вивісці, на квитанціях, у реєстраційній картці гостя та в рекламних документах.

Вимоги до кожної категорії готелів, наведені в цьому стандарті, є мінімальні і їх потрібно виконувати у повному обсязі.

4.3Можуть бути відхили від вимог до матеріально-технічної оснащеності готелів та пере-ліку надаваних в них послуг, якщо будинок готелю відноситься до пам'яток історії чи архітектури,за виконання таких умов:

 • керівництво готелю надає документальне підтвердження, засвідчене уповноваженим ор-ганом, що виконання вимоги неможливе з погляду збереження історичного характеру будинку,навколишніх забудов та прилеглої території;
 • відхил не призведе до значного зниження вимог, встановлених для даної категорії готелю;
 • в інформаційних та рекламних матеріалах, що стосуються готелю, подають інформацію проісторичний характер будинку і пов'язані з цим відхили від вимог до матеріально-технічної оснаще-ності чи переліку надаваних послуг.

4.4Вимоги до готелів усіх категорій

4.4.1Готель повинен мати зручні під'їзні шляхи з необхідними дорожніми знаками, упорядко-вану і освітлену прилеглу територію, майданчик з твердим покривом для короткочасного паркуван-ня і маневрування, за наявності окремого входу в ресторан — вивіску з його назвою.

Готель, що займає частину будинку, повинен мати окремий вхід.

 1. Архітектурно-планувальні і будівельні елементи готелю та використовуване технічнеустатковання повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-9.
 2. У готелі потрібно створити умови, щоб убезпечити життя, здоров'я туристів, зберегти їхнємайно та захистити навколишнє середовище згідно з ДСТУ 4268 та розділу 5 цього стандарту.
 3. Готелі мають бути оснащені інженерними системами і устаткованням, які забезпечують:

 • постійне електропостачання;
 • гаряче і холодне водопостачання (цілодобово);
 • каналізацію;
 • опалення, що забезпечує температуру в межах від 18 °С до 22 °С у житлових і громадсь-ких приміщеннях;
 • вентиляцію (природну або примусову), яка забезпечує нормальну циркуляцію повітря і за-побігає проникненню сторонніх запахів у номери і громадські приміщення;
 • телебачення (підведення до усіх номерів);
 • телефонний зв'язок;
 • освітлення у номерах: природне (не менше одного вікна), штучне, забезпечене лампа-ми розжарювання — 100 лк; люмінесцентними лампами — 200 лк; у коридорах — цілодобове ос-вітлення.

 1. Готель потрібно розміщувати у сприятливих екологічних умовах.
 2. Проектуючи нові та реконструюючи наявні готелі, треба передбачати устаткованнядля задоволення потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогамиДБН В 2.2-9 та розділу 6 цього стандарту.

Під новими готелями розуміють готелі, окремі корпуси, уведені в експлуатацію або реконструйовані після надання чинності цьому стандарту.

4.4.7У готелі потрібно створювати всі необхідні умови для особистої гігієни, харчуванняі відпочинку персоналу. Приміщення для персоналу готелю повинні мати відповідне категорії го-телю сучасне устатковання, зокрема санітарне.

ДСТУ 4269:2003

5 ВИМОГИ ДО ГОТЕЛІВ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ

Вимоги до готелів наведено у таблиці 1, Таблиця 1

ч/ч

Вимога

Категорія готелю

*

**

***

****

*****

1 Облаштовання території, зовнішні елементи благоустрою

1

Вивіска

1) із зовнішнім освітленням або що світиться;

о

о

2) що світиться з емблемою

о

о

о

2

Вхід до готелю

1) безпосередньо до вестибюля, де міститься служба приймання, захи-

о

о

о

о

о

щений від попадання холодного повітря;

2) окремий службовий вхід;

о

о

о

3) вхід для гостей з дашком над дверима або з подвійними дверима, що

о

відчиняються автоматично;

4) вхід для гостей з повітряно-тепловою завіскою та дашком на шляху від

о

о

автомобіля

3

Вхід до ресторану (кафе, бару)

1) з готелю;

о

о

о

о

2) окремий вхід з вулиці до об'єкта ресторанного господарства (не стосу-

о

о

о

ється закладів ресторанного господарства, розташованих на поверхах,

вище другого)

4

Автостоянка

1) автостоянка біля готелю або на відстані не більше ніж 400 м від нього

о

о

о

з урахуванням особливостей забудови району. Кількість місць не менша

ніж 20 % від кількості номерів, для мотелів — 100 %;

2) автостоянка з охороною або гараж з основними видами технічного об-

о

о

слуговування автомобілів. Кількість місць не менша ніж 25 % від кількос-

ті номерів, для мотелів — 100 %

5

Декоративне і (або) огороджувальне озеленення території (крім готелів,

о

о

о

о

о

розташованих у суцільній міській забудові)

II Громадські приміщення

6

Устатковання та меблі відповідають функційній призначеності приміщення

о

о

о

о

о

7

Зона приймання (рецепція)

1) з мінімальною площею (м2), якщо кількість номерів менша ніж 50;

10

20

20

30

50

2) додаткова площа (м2) на кожний номер понад 50

0,2

0,3

0,5

0,8

1,0

8

Служба приймання та зона відпочинку

1) — меблі (крісла, дивани, стільці, столи, журнальні столики);

о

о

о

о

о

— спеціальний покрив підлоги: граніт, мозаїка, оздоблювальна плитка;

2) — меблі гарнітурні для відпочинку;

о

о

— оздоба підлоги та стін зі штучних або натуральних матеріалів;

— декоративне озеленення;

— оформлення інтер'єру приміщення декоративними елементами, карти-

нами або іншими художніми творами, які гармонують з обстановкою;

— освітлювальні прилади, які гармонують із загальним стилем приміщен-

ня та забезпечують достатнє освітлення (не менше ніж 10 Вт/м2);

3) — меблі для відпочинку гарнітурні, виготовлені на замовлення, винят-

о

кового дизайну;

— оздоба підлоги та стін із натуральних матеріалів найвищої якості;

— живі квіти та декоративні рослини;