ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 2

Реставрація і відтворення

конструкцій з бутового каменю

ДБН Д.2.5-2-2001

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ:

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

РЕДАКТОРИ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація"

Управлінням реформування ціноутворення,

методології експертизи і контролю вартості

будівництва

А.В. Беркута

П.І. Губень

В.Г.Іванькіна

Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

Збірник 2

Реставрація і відтворення конструкцій з бутового каменю

ДБН Д.2.5-2-2001

Замість

ССН 84. Розділ 2

1 Технічна частина

1.1. Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставрацію і відновлення фундаментів будинків пам'ятників культури, а також фортечних монастирських стін і веж, складених з бутової плити, бутового і брукового каменю.

1.1.2 Нормами збірника враховані ресурси на виконання повного комплексу робіт основних і допоміжних:

- підготовка інертних матеріалів;

- готування розчинів, бетонів;

- прибирання сміття на робочому місці;

- перестановка приставних сход і драбин висотою до 3,5 м;

- збирання, розбирання і пересувка риштування висотою до 2 м від опорної площини.

- операції, що є невід'ємною частиною технологічного процесу;

- підбір каменю або цегли по розміру, якості і кольору;

- кладка насухо з грубою приколкою, притесуванням каменю чи цегли по потребі;

- замочування каменю чи цегли;

- кладка на густому розчині, розщебенювання порожнечі і т.п.

1.1.3 Нормами групи 1 даного збірника передбачені трудовитрати на приведення в придатний стан 50% отриманих від розбирання матеріалів ( бутового каменю і плит, брукового каменю, цегли). Якщо вихід придатних матеріалів складає більш 50% (що підтверджується актом), до ресурсних норм витрат праці групи варто застосовувати коефіцієнт по таблиці 1 (п. 1.2.5).

1.1.4 Ресурсними нормами збірника врахована кладка на вапняно-цементному розчині (складному). При кладці на цементному розчині до ресурсних норм витрат праці застосовувати коефіцієнт по таблиці 1(п. 1.2.1).

1.1.5 Нормами передбачена кладка стін прямолінійних поверхонь. При кладці стін криволінійного обрису до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.2.3).

1.1.6 При роботі на приставних драбинах на висоті більш 3,5 м до ресурсних норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.2.4).

1.1.7 При розбиранні старої кладки, складеної на особливо міцному вапняному розчині, (що підтверджується відповідним актом) застосовуються норми, передбачені для розбирання кладки на вапняно-цементному розчині чи цементному розчині.

1.1.8 Посилення цегельних і бутових фундаментів шляхом закладення окремих балок, рейок, затягувань і т.п. нормами збірника не враховане, тому ці роботи варто враховувати додатково.

1.1.9 Нормами групи 2, 3 передбачена реставрація і відтворення фундаментів при закладенні їх на глибині до 1,2 м без розпірок. При глибині закладення більш 1,2 м і з розпірками до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1 (п. 1.2.1 и п. 1.2.2). 1.1.10 Розбирання бутових фундаментів обчислювати окремо по нормах групи 1 даного збірника, а розбирання цегельних фундаментів - по нормах групи 1, збірника ДБН Д. 2.5-3-2001 "Реставрація і відтворення цегельних кладок".

ДБН Д.2.5-2-2001 С.2

1.2.Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номера груп

(норм)

Коефіцієнти до норм

витрат праці

робітників

1.2.1. При кладці на глибині більш 1,2 м

2

3

1,15

1,4

1.2.2. При наявності розпір

2,3

1,1

1.2.3. При кладці стін криволінійного обрису

3

1,1

1.2.4. При роботі з приставних драбин на висоті більш 3,5 м

До всіх норм

1,15

1.2.5. При застосуванні матеріалів від розбирання більше 50%

1

1,1

2 НОРМИ

Група 1. Розбирання бутового мурування

Склад роботи:

1. Розбирання вручну зруйнованої чи непридатної для подальшої експлуатації частини бутового мурування, стін і стовпів на окремі камені з обережністю, що забезпечує збереження кладки, що не розбирається, з відкиданням каменю убік на відстань до 3м.

2. Очищення бутового каменю від розчину.

3. Укладання бутового каменю в штабелі з перенесенням до 20 м.

Вимірник: 1 м3 розібраної кладки

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця

виміру

стін і стовпів

фундаментів

вид розчину

вапняний

(слабкий)

цементно-вапняний (середньої міцності)

цементний (особливо міцних)

вапняний (слабкий)

цементно-вапняний (середньої міцності)

цементний (особливо міцний)

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-1-4

2-1-5

2-1-6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Витрати праці робітників

люд.-год..

10,16

13,23

15,77

11,36

15,03

17,26

2

Середній розряд робіт

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Група 2. Реставрація фундаментів під існуючими пам'ятками культури

Склад роботи:

1. Підготовка щебеневої підстави.

2. Кладка фундаментів по черзі ділянками з залишенням штраб для перев'язки окремими ділянками і перев'язка з окремими збереженими частинами.

3. Притесування цегли і приколювання бутового каменю.

Вимірник: 1 м3 кладки

Шифр

ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця

виміру

стрічкові

стовпові

бутові

цегляні

бутові

цегляні

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати праці робітників

люд.-год..

11,06

8,26

15,4

10,92

2

Середній розряд робіт

4

4

4

4

Матеріали

1423-11296-1

Щебінь цегельний

м3

0,086

0,086

0,086

0,086

1425-11688

Розчин готовий для кладки важкий цементно-вапняний, марка М50

м3

0,37

0,25

0,37

0,23

1421-9555

Камінь бутовий М400-600

м3

0,95

--

0,95

--

1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М 100

1000 шт.

--

0,364

--

0,372

ДБН Д.2.5-2-2001 С.3

Група 3. Відновлення в стародавній конструкції фундаментів, що представляють особливий архітектурно-історичний інтерес

Склад роботи:

1. Підготовка щебеневої основи.

2. Викладення фундаменту, з розверсткою і прив'язкою до окремих збережених частин.

3. Притесування цегли і приколювання бутового каменю.

Вимірник: 1 м3 кладки

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця

виміру

Стрічкові

стовпові

бутові

цегляні

бутові

цегляні

2-3-1

2-3-2

2-3-3

2-3-4

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати праці робітників

люд.-год.

9,66

8,54

11,62

9,94

2

Середній розряд робіт

3

3

3,5

3,5

Матеріали

1423-11296-1

Щебінь цегельний

м5

0,086

0,086

0,086

0,086

1425-11688

Розчин готовий для кладки важкий цементно-вапняний, марка М50

м3

0,37

0,25

0,37

0,23

1421-9555

Камінь бутовий М400-600

м3

0,95

-

0,95

1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М 100

1000шт.

-

0,364

-

0,372

Група 4. Підведення і посилення фундаменту під існуючими історико-архітектурними пам'ятниками в малодоступних для роботи умовах (на глибині до 5 м під внутрішніми стінами і стовпами).

Склад роботи:

Норма 1: При підведенні:

1. Риття грунту шурфами і штольнями з пристроєм і розбиранням кріплення з колод і дощок.

2. Посилення стін і старих фундаментів шляхом підведення металевих балок.

3. Кладка фундаменту (підводка).

4. Засипання грунту після підводки.

5. Подача матеріалів до місця кладки через штольні.

Норма 2: При підсиленні монолітними залізобетонними обоймами