1. Висоту виробничих приміщень (в просвіті) слід приймати, м, не менше: столярної, слюсарної, розпису тканин, бутафорських майстерень – 3,6; живописно-декораційної майстерні таскульптурної дільниці бутафорської (20 % площі майстерні) – 5,6; приміщення для монтажу станкових декорацій – висоти карману сцени.
  2. У складі комплексу для глядачів і демонстраційного комплексу допускається передбачатиприміщення бару, вітальні, зимового саду, аудиторій тощо згідно з завданням на проектування.

6 КЛУБИ, ЦЕНТРИ ДОЗВІЛЛЯ

6.1 У складі клубів, центрів дозвілля передбачаються, як правило, такі функціональні групи приміщень:

  • комплекс для глядачів;
  • демонстраційний комплекс;
  • клубний комплекс:

група приміщень відпочинку та розваг; лекційно-інформаційна група приміщень; гуртково-студійна група приміщень; група фізкультурно-оздоровчих приміщень.

Рекомендований склад і розрахункова кількість відвідувачів функціональних груп приміщень клубного комплексу наведені у додатку Е.

С. 16 ДБН В.2.2-16-2005

Комплекс для глядачів

6.2 Склад і норми площі комплексу для глядачів на одне місце в залах для глядачів слід приймати згідно з таблицею 13.

Таблиця 13

Найменування приміщень

Площа на одного глядача/відвідувача, м2,

не менше

Додаткові вказівки

Касовий вестибюль, у тому числі:

касові кабіни

0,05-0,06

-

Передбачається за сумарної місткості залів для глядачів 400 місць і більше

Площею не менше 2,5 м2.

Кількість касових кабін визначається з розрахунку: одна кабіна на 400 місць у запах для глядачів

Кабінет чергового адміністратора

-

Площею не менше 6 м2

Вхідний вестибюль1),

у тому числі:

комплексу для глядачів клубного комплексу

0,2-0,3

0,3 на одного глядача

0,15 на одного відвідувача клубного комплексу

Гардеробна за бар'єром

0,08-0,1

Кімната для куріння

0,05-0,07

Санітарні вузли:

комплексу для глядачів

клубного комплексу

2,0-2,5 на один прилад

Проектуються з розрахунку рівного співвідношення чоловіків і жінок

Кількість приладів у санвузлах слід приймати: в чоловічих – один унітаз, два пісуари, один умивальник на 100 чоловіків; у жіночих – два унітази, один умивальник на 50 жінок

3 розрахунку: один унітаз, один пісуар, один умивальник на 150 чоловіків; два унітази, два умивальники на 150 жінок

Фойє-вестибюль

0,4-0,45

Фойє-зал для масових заходів

0,5-0,63

При центрах культури за завданням на проектування

Буфет або буфетна стойка у фойє чи фойє-вестибюлі з підсобними приміщеннями

3 розрахунку 12-15 % відвідувачів комплексу для глядачів

Комора меблів при фойє

0,02

Площею не менше 10 м2

Кулуари

0,25

Передбачаються при проектуванні театрально-концертного залу

Комора для інвентаря та меблів при залі

0,05

Площею не менше 10 м2. Слід передбачати при залах з горизонтальною підлогою

1) Вестибюльна група приміщень може бути загальною для всієї будівлі або передбачатися на дві-три групи приміщень для відвідувачів чи в кожній з функціональних груп.

Демонстраційний комплекс

Естради і сцени

6.3 Види естрад і сцен залежно від типу клубу, центру дозвілля і місткості залу для глядачів слід приймати згідно з таблицею 14, а їх розміри – згідно з таблицею 1, для кіноконцертного залу – згідно з завданням на проектування.

Допускається проектувати відкриті до залу естради з розмірами, не менше від указаних у таблиці 1.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 17

Оркестрову яму для сцен С-1 ?? С-3 і С-5 та естрад слід проектувати розмірами, м, не менше: ширина 2,5, ширина прорізу – 1,7, висота (до низу виступних конструкцій) – 1,9.

Розміри оркестрової ями для сцен С-4 та С-6 рекомендується приймати згідно з 5.6 цих Норм.

В фойє, танцювальних залах і аудиторіях допускається влаштування естрад, розмір яких повинен бути не менше 4 х 3 м.

При сценах С-1 ?? С-6 і естрадах Е-4 ?? Е-6 необхідно, а при естрадах Е-1 ?? Е-3 рекомендується передбачати приміщення очікування виходу на сцену відповідно до 5.7 цих Норм.

Таблиця 14

Місткість залу для глядачів, місць

Тип естради або сцени1)

Театрально-концертний зал

універсальний концертно-танцювальний зал

Від 100 до 200

Е-1, Е-2, Е-3

Понад 200 до 300

Е-2, Е-3

Е-2, Е-3, Е-4

Понад 300 до 500

Е-3, Е-4, С-1 , С-2, С-3

Е-3, Е-4, Е-5

Понад 500 до 700

Е-4, Е-5, С-2, С-3, С-5

Понад 700 до 1000

Е-5, Е-6, С-3, С-4, С-5, С-6

1) Сцени С-4 та С-6 передбачаються в об'єктах для будівництва у містах, що не мають будинку театру. Естради допускається обладнувати містками. Для естрад Е-2 ?? Е-6 допускається не передбачати будівельний портал, що відділяє авансцену від естради завісою.

Приміщення технологічного забезпечення сцени (естради), приміщення, що обслуговують сцену (естраду), і виробничі

6.4 Склад і площі приміщень технологічного забезпечення сцени (естради), приміщень, що обслуговують сцену (естраду), і виробничих слід примати згідно з таблицею 15.

Таблиця 15

Найменування приміщень

Одиниця виміру

Площа1), м2 (або % від площі сцени)3), не менше

Додаткові вказівки

при естраді

при сцені

Е-1, Е-2

Е-3Е-6

С-1С-3, С-5

С-4,

С-6

1

2

3

4

5

6

7

Звукоапаратна 2)

м2

-

6

12

18

Кабіна диктора (мовна)

– " –

-

-

-

8

Світлопроекційна 2)

– " –

-

12

12

18

За місткості залу 500 і більше місць

Кінопроекційна 2)

– " –

На два кінопроектори

Див. Табл. 2

Світлоапаратна 2)

– " –

12

15

15

18

За місткості залу 500 і більше місць

Тиристорна

– " –

-

-

25

35

Суміщена світлоапаратна та тиристорна

– " –

-

20

30

40

Для сцен – за місткості залу 500 і менше місць; для естрад – за місткості залу 400 і більше місць

Кімната відпочинку робітників сцени

– " –

-

-

12

12

Санвузли з умивальниками в шлюзі

– " –

4

6

6

6

Душові

– " –

-

4

8

16

С. 18 ДБН В.2.2-16-2005

Закінчення таблиці 15

1

2

3

4

5

6

7

Костюмерні 3)

%

15

15

15

15

Слід передбачати за місткості

залу 300 і більше місць

Гримерно-перукарські 3)

%

5

5

5

5

Площею не менше 10 м2

Склади об'ємних та станко-

вих декорацій, сценічної електроапаратури, меблів,

бутафорії і реквізиту 3)

-"–

15

25

40

55

-

Кімната художника 3)

-"–

15

15

15

Площею не менше 40 м2

Столярна майстерня 3)

-"–

10

10

10

Площею не менше 30 м2

Механічна майстерня 3)

-"–

5

5

5

Площею не менше 10 м2

Сейф згорнутих декорацій

Згідно з 3.39 цих Норм

1) Для об'єктів, що призначені для постійних театральних гастролей, допускається змінювати склад та збільшувати площі приміщень згідно з завданням на проектування.

2) Допускається розташовувати в загальному приміщенні світлопроекційну та світлоапаратну, за місткості залу для глядачів до 700 місць допускається розташовувати і кінопроекційну, а за місткості залу до 400 місць –також і звукоапаратну.

3) Відсотки слід визначати від площі сцени.

6.5Артистичні вбиральні слід передбачати за місткості залу 200 і більше місць; за меншоїмісткості для цієї мети слід використовувати кімнати для роботи гуртків.

Площу артистичних вбиралень необхідно визначати з розрахунку 10 м2 на кожні 100 місць у залі для глядачів, але не менше двох площею 15м2 кожна.

  1. У універсальних залах допускається передбачати трансформацію для багатофункціонального їх використання з урахуванням влаштування необхідних для цієї мети складських і технологічних приміщень та встановлення спеціального обладнання.
  2. В універсальному концертно-танцювальному залі слід передбачати горизонтальну ділянкупідлоги перед естрадою (сценою), яка б давала можливість використовувати її для проведеннямасових заходів (свята, зустрічі, вечори відпочинку, танцювальні вечори, дискотеки, ділові ігри,симпозіуми, лекції, аукціони тощо).

Клубний комплекс

Група приміщень для відпочинку та розваг

6.8Норми площі приміщень для відпочинку та розваг на одного відвідувача слід прийматизгідно з таблицею 16.

Таблица 16

Найменування приміщень

Площа на одного відвідувача, м2, не менше

Додаткові вказівки

1

2

3

Вітальня

1,6-2,4

Площею не менше 30 м2

Зимовий сад

2,4-3,6

Площею не менше 30 м2

Бар з підсобними приміщеннями

2-2,7

Уточнювати згідно з вимогами до підприємств громадського харчування

Ігрові:

гральних автоматів

настільних ігор

4-6

1,6-2,4

Площею не менше 30 м2

Більярдна

2,4-3,6

Площею не менше 30 м2

ДБН В.2.2-16-2005 С. 19

Закінчення таблиці 16

1

2

3

Танцювальний зал (дискотека)

1,5-2,0

На площі залу необхідно передбачати естраду не менше 3 х 4 м

Допоміжні приміщення танцювального залу (дискотеки) місткістю 150 осіб і більше*):

комора меблів

0,05

Площею не менше 10 м2

комора музичних інструментів та сценічної апаратури

Площею не менше 6 м2

кімната музикантів (артистична) при естраді

Площею не менше 15 м2

адміністративне приміщення

Площею не менше 12 м2

художнього керівництва

Площею не менше 12 м2

комплекс звукоапаратної, світлоапаратної та відеопроекційної

Площею не менше 25 м2

*) За місткості більше 200 місць необхідно передбачати окремий вестибюль з гардеробом та санвузлом, буфет (їдальню), кулуари.