ДБН В.1.2-7-2008. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА


5 Основні положення щодо перевірки дотримання основної вимоги “пожежна пезпека”5

5.1 Загальні положення5

5.2 Дії5

5.3 Перевірка відповідності основній вимозі7

6 Регламентні технічні умови для оцінки відповідності7

6.1 Загальні положення7

6.2 Положення, що стосуються будівельних об'єктів або їх елементів7

6.2.1 Загальні положення7

6.2.2 Несуча здатність конструкцій8

6.2.3 Обмеження утворення і поширення вогню і диму на будівельних об'єктах8

6.2.4 Обмеження поширення вогню на сусідні будівельні об'єкти13

6.2.5 Евакуація людей14

6.2.6 Безпека пожежно-рятувальних підрозділів16

6.3 Положення, що стосуються будівельних виробів17

6.3.1 Будівельні вироби і відповідні характеристики, яких може стосуватись основна вимога17

6.3.2 Експлуатаційні характеристики та оцінювання відповідності будівельних виробів27

7 Термін служби, довговічність27

ДОДАТОК А

Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах28

Код УКНД 91.120

Ключові слова: будівельні вироби, будівельні об'єкти, вогнестійкість, пожежа, пожежна безпека, пожежна небезпека, поширення полум'я, протипожежний захист, евакуація