- ревізія сальників i за необхідності замiна ущільнювальних та маслознімних кілець;

- огляд вузлів, арматури, трубопроводів, а також щитів контрольно-вимірювальних приладів;

- ревізія нагрівальних та охолоджувальних елементів системи змащування (якщо такі є);

- ревізія запірної i регулювальної арматури i зворотних клапанів у системі змащування;

- усунення виявлених дефектів.

6.20 Під час зупинки компресорної установки на середній ремонт виконується такий комплекс робіт:

- весь обсяг робіт, що передбачений поточним ремонтом П-2;

- контроль стану фундаментів;

- контроль стану поверхонь ковзання гільзи крейцкопфа;

- контроль стану i величини зносу пальця крейцкопфа;

- контроль стану i величину зносу крейцкопфних пiдшипникiв i втулки;

- продування мастильних каналів;

- перевiрка стану тонкостінних вкладишів нижньої головки шатуна;

- перевiрка стану шатунів кольоровою або магнітною дефектоскопією з метою виявлення тріщин від втомленості;

- контроль стану крейцкопфа з метою виявлення тріщин;

- контроль стану i зносу дзеркала циліндрів;

- контроль стану канавок під поршневі кільця, якість фіксації поршня на штоку;

- контроль величини зносу та биття поршневих штоків; перевiрка їх магнітною або ультразвуковою дефектоскопією з метою виявлення тріщин від втомленості;

- перевiрка величини зносу поршневих кілець i замiна зношених кілець;

- перевiрка стану сальникових ущільнень, припилювання замків ущільнювальних кілець i замiна зношених кілець;

- перевiрка стану мiжступеневих апаратів i у випадку необхідності їх чищення;

- усунення всіх виявлених дефектів;

- перевiрка i регулювання зазорів, лінійних «мертвих» просторів циліндрів;

- випробування на холостому ході i під навантаженням природним газом.

6.21 Під час зупинки компресорної установки на капітальний ремонт проводяться такі роботи:

- всі роботи середнього ремонту;

- заміна шатунних болтів;

- ревізія фундаменту i перевірка його осідання;

- перевірка горизонтальності установки;

- контроль якості прилягання рами до фундаменту, перевірка затягнення фундаментних болтів;

- ревізія циліндрів з вимірюванням зносу дзеркала i заміна гільз у міру потреби;

- ревізія поршневих груп;

- повна ревізія колінчастого вала, контроль зносу шийок, горизонтальності вала, заміна шпонок, шестерні спіральної та ущільнень вала в міру потреби;

- ревізія камер сальників i за необхідності заміна їх пружин i кілець;

- ревізія маслонасоса;

- ревізія i чищення маслосистеми від шлакових відкладень;

- ревізія холодильників i вологомасловіддільників;

- чищення теплообмінних поверхонь;

- гiдравлiчнi випробування трубопроводів;

- гiдравлiчнi випробування посудин у терміни, що передбаченi
ДНАОП 0.00-1.07-94* «Правилами будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»;

- ревізія i ремонт запірної i регулювальної арматури;

- ремонт електродвигуна, контрольно-вимірювальних приладів i автоматики;

- дефектоскопічний контроль: колінчастого вала в місцях можливої концентрації напруг; шатунів i штоків; корпуса крейцкопфа i пальця; контргайки i гайки закладної крейцкопфів; гайки натискної кріплення шток-поршня.

Після завершення капітального ремонту компресорна установка повинна бути обкатана на холостому ході i під навантаженням природним газом.

Порядок пуску в експлуатацію компресорної установки після середнього i капітального ремонтів повинен відповідати вимогам розділу 3 цих Правил.

6.22 Результати технічного обслуговування фіксуються в змінному журналі. Всі виявлені несправності повинні бути усунені негайно або під час найближчого ремонту.

6.23 Результати ремонтів повинні фіксуватись у ремонтному формулярі на компресорну установку.

Крім того, документація з капітального i середнього ремонту складається i затверджується у встановленому порядку підрядною організацією в двох екземплярах, один з яких зберігається на АГНКС.

6.24 Перед розбиранням компресора необхідно:

- зняти напругу з електрообладнання; біля вимикача (рубильника) вивісити табличку з написом «Не вмикати! Працюють люди!»;

- переконатись, що в системі нема тиску, перевірити положення вентилів компресорної установки (вентилі розвантаження, продування, «на свічку» та повітряні - відкриті; вентилі на трубопроводах всмоктування i нагнітання - закриті);

- закрити вентилі підведення охолоджувальної рідини i злити її з компресора i холодильників, вивернувши зливні пробки;

- від’єднати компресорну установку від газових комунікацій глухими заглушками (лінзами).

6.25 Ремонтні роботи, що пов’язані з розбиранням вузлів компресорної установки, виконуються за нарядом-допуском на газонебезпечні роботи.

6.26 Перед пуском компресорної установки в експлуатацію після закінчення монтажу, розконсервації або ремонту необхідно провести iндивiдуальнi випробування її на холостому ході i під навантаженням відповідно до вимог керівництва з експлуатації підприємства-виробника. Крім того, перед пуском компресорної установки після ремонту або розконсервації необхідно перевірити лінійну величину «мертвого» простору циліндра, яка повинна відповідати даним формуляра на компресорну установку.

6.27 Під час індивідуальних випробувань компресорної установки на холостому ході попередньо проводяться роботи з підготовки (налагоджування) систем:

- змащування циліндрів i сальників;

- змащування механізму руху;

- охолодження;

- автоматичного управління.

6.28 Під час підготовки систем змащування циліндрів i сальників необхідно: зняти з лубрикатора верхню кришку, промити лубрикатор i його резервуар зсередини вогнебезпечним розчинником i протерти насухо. Промити ззовні весь механізм насоса, залити в лубрикатор чисте фільтроване масло i перевірити його рівень. Від’єднати мастильні трубки від зворотних клапанів i прокачати масло вручну, повернути рукоятку лубрикатора на 50-60 обертів (точна кількість обертів вказується в керівництві з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника). При цьому з усіх трубок повинно капати масло. Після чого приєднати трубки до своїх місць i повернути рукоятку лубрикатора ще на 30-40 обертів. Для змащування циліндрів i сальників повинні застосовуватись масла, що рекомендовані підприємством-виробником компресорних установок.

Види розчинників вказуються в керівництві з експлуатації підприємства-виробника.

6.29 Під час підготовки системи змащування механізму руху необхідно: зняти фільтри очищення масла, промити фільтри та їх гнізда вогнебезпечним розчинником, продути повітрям i установити фільтр на місце; оглянути i промити вогнебезпечним розчинником картер, просушити i залити його чистим фільтрованим маслом до верхньої риски масловказувача; перевірити стан паперового фільтра (якщо такий є) i за необхідності його замінити; установити запiрнi вентилі на трубопроводах подачі масла в робоче положення.

Для змащування механізму руху повинні застосовуватись масла, що рекомендовані підприємством-виробником компресорної установки.

6.30. Під час підготовки системи охолодження необхідно:

- попередньо опресувати її пробним пуском води або антифризу з тиском, що дорівнює 1,5 Рроб (Рроб - робочий тиск охолоджувальної рідини). Результати опресовування визнаються задовільними, якщо під час випробувань не сталось падіння тиску за показами манометра i на всіх з’єднаннях (зварних, рiзьових i фланцевих) не виявлено витікання i запотівання. Час випробувань призначається згідно з інструкцією з ремонту;

- опресувати систему трубопроводів гарячої води нагрівальних елементів (якщо такі є) системи змащування пробним пуском води з тиском, що дорівнює 1,5 Рроб (Рроб - робочий тиск гарячої води). Результати опресовування визнаються задовільними, якщо під час випробувань не сталось падіння тиску за манометром i в усіх з’єднаннях не виявлено витікання i запотівання;

- перевірити рівень охолоджувальної рідини в резервуарі та відрегулювати роботу автоматичних сигналізаторів рівня;

- під час заповнення системи охолодження охолоджувальною рідиною перевірити за зливом надходження її (рідини) до всіх охолоджуваних точок, відрегулювати її витрату, переконатись у відсутності витікання рідини i провести настроювання приладів сигналізації i блокування системи автоматизації за протоком охолоджувальної рідини.

6.31 Під час підготовки системи автоматичного управління необхідно перевірити:

- наявність заземлення щитів та електродвигуна;

- зовнішнім оглядом наявність i справність вимірювальних приладів, світлосигнальної арматури, вимикачів, перемикачів i командних кнопок;

- за паспортами, клеймами i пломбами, що контрольно-вимірювальні прилади пройшли відповідну перевірку i придатні для експлуатації;

- вихідні положення вимикачів, перемикачів, кнопок, тощо, що призначені для управління роботою компресорної установки, у залежності від положення яких здійснюється пуск компресорної установки або з місця, або з пульту (щита) управління, що встановлений поза компресорним відділенням.

6.32 Перед пуском компресорної установки на холостому ході необхідно:

- перевірити стан затягнення рiзьових з’єднань кріплення циліндрів та електродвигуна до рами, кришок циліндрів, фланців проміжних холодильників до циліндрів; перевірити затягнення фундаментних i шатунних болтів, а також контрування шатунних болтів i штоків;

- зняти по одному клапану на кожній порожнині стиснення;

- відкрити люки, щоб мати можливість спостерігати за сальниками під час роботи компресорної установки;

- вручну рукояткою провернути колінчастий вал не менше, ніж на один повний оберт i переконатись у правильній установці поршнів, після чого рукоятку зняти;

- повернути рукоятку лубрикатора на 50-60 обертів, перевірити подачу масла на кожну змащувану точку, спостерігаючи в оглядові вікна лубрикатора. Після цього рукоятку зняти;

- перевірити наявність необхідного протоку води в системі охолодження;

- перевірити ступінь натягу ременю клиноремiнної передачі приводу насоса охолоджувальної рідини відповідно до рекомендацій підприємства-виробника;

- за наявності вентилятора наддуву привідного електродвигуна необхідно відкрити засувку на лінії наддуву i пустити вентилятор у роботу;

- перевірити вихідні положення вимикачів, перемикачів, кнопок, тощо, що призначені для пуску i управління роботою компресорної установки.

Обсяг передпускових операцій, повинен бути уточнений з вимогами керівництва з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника.

6.33 Пуск компресорної установки без навантаження здійснюється відповідно до інструкції з її експлуатації.

6.34 Iндивiдуальнi випробування компресорної установки на холостому ході повинні проводитись у кілька етапів з метою виявлення i усунення несправностей, що викликані похибками монтажу i складання.

Кількість етапів i їх тривалість повинні бути указані в керівництві з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника.

6.35 Під час роботи компресорної установки на холостому ході необхідно контролювати:

- напрям обертання електродвигуна i відсутність різкого стуку;

- відсутність витікань з системи змащування циліндрів i сальників;

- справність роботи мастильного насоса як за манометром, так i через люк за наявністю масла, що розбризкується;

- нагрівання корінних підшипників, верхніх i нижніх головок шатунів, крейцкопфів i їх гільз, температура яких не повинна перевищувати температури, що вказана в керівництві з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника; у разі виявлення нагрівання будь-якої деталі понад допустиму температуру необхідно вжити заходи з усунення причин нагрівання, перевірити зазори i надходження масла. Після усунення виявлених дефектів здійснюється повторний пуск компресорної установки;

- відсутність сторонніх шумів та стуків у циліндрах й механізмі руху;

- тиск у системі змащування;

- роботу лубрикатора за наявністю крапель масла, через оглядові вікна, за необхідності відрегулювати кількість масла, що подається, відповідно до паспортних даних лубрикатора.

6.36 Після 50 хв. роботи (час залежить від типу компресорної установки) на холостому ході компресорну установку необхідно зупинити для огляду, під час якого перевіряється нагрівання сальників, пар тертя кривошипно-шатунного механізму, допустима температура яких не повинна перевищувати температури, що рекомендована керівництвом з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника, затягнення рiзьових з’єднань, відсутність задирок i рисок на поверхнях тертя.

6.37 Під час випробувань компресорної установки на холостому ході необхідно провести продування холодильників, вологомасловiддiльників i трубопроводів згідно з керівництвом з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника. При цьому тиск всмоктування i нагнітання - атмосферний. Під час роботи компресорної установки на холостому ході перевіряється справність дії та щільність закриття арматури, що встановлена на продувальних лініях.

Не дозволяється проводити продування під час випробувань компресорної установки на холостому ході в продувальну посудину (бак).

6.38 Результати випробувань компресорної установки на холостому ході оформлюються актом.

6.39 Перед індивідуальними випробуваннями компресорної установки під навантаженням на природному газі остання i газовий тракт повинні бути продуті інертним або природним газом (продування вважається закінченим, якщо вміст кисню в двох послідовно відібраних пробах продувального газу не перевищує 1% за об’ємом).

6.40 Пуск компресорної установки на природному газі під час індивідуальних випробувань під навантаженням проводиться з відкритими вентилями: на трубопроводах всмоктування, ручного продування всіх ступенів стискання i на байпасі. При цьому вентилі скидання газу «на свічку» i на трубопроводі нагнітання - закриті. За відсутності байпасу вентиль на трубопроводі нагнітання - відкритий.

Підвищення тиску нагнітання до номінального проводиться після закриття всіх вентилів ручного продування (починаючи з першого ступеню стиснення) i поступового закриття вентилю на байпасі.