НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводівПродовження додатка 8.

1

2

3

4

5

6


3.6


I

Дільниці меж охоронними кранами, всмоктуючі та нагнітальні газопроводи КС, УКПГ, ДКС (шлейфи) і головних споруд, а також газопроводи власних потреб від вузла підключення до огорожі території вказаних споруд.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме


3.7


I

Трубопроводи, що примикають до сікучого крану ГВС (ГВП), довжиною 250 м в обидві сторони.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме


4.1


I

Трубопроводи в гірській місцевості при укладанні в тунелях.

Перший етап – до укладання або кріплення на опорах

1,5 Рраб.
1,25

6_
6

Другий етап – одночасно з усім трубопроводом

1,1 Рраб.

1,1

24_

12


4.2


I

Перетини з каналізаційними колекторами, нафтопроводами, підземними, наземними і надземними зрошувальними системами та між собою богатониточкових магістральних газопроводів діаметром понад 1000 мм и тиском 7,5 МПа (75 кгс/см2) і більше, а також нафтопроводів діаметром понад 700 мм в межах 20 м по обидві сторони від комунікації, що перетинаються.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме


4.3


I

Перетини з повітряними лініями електропередачі напругою 500 кВ і більше.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

4.4

I

Вузли підключення в газопровід.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме


5.1


B

Трубопроводи в межах територій ГВС (ГОП) лінійної частини газопроводів.

Те ж саме


1,5 Рраб

24


5.2


B, I

Трубопроводи, що розташовані всередині будівель і в межах територій КС, ГВС, СПХГ, ДКС, ГРС, НПС, ГВП, а також трубопроводи паливного и пускового газу.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме


6


I, II, III, IV

Трубопроводи та їх дільниці, крім вказаних вище.

В один етап одночасно з усім трубопроводом
Примітки: 1. У будь-якій точці дільниці трубопроводу, що випробовується, випробувальний тиск на міцність не повинен перевищувати найменшого з гарантованого заводами випробувального тиску (Рраб.) на труби, арматуру, фітинги, вузли і обладнання, встановлені на дільниці, що випробовується. Рраб. робочий (нормативний) тиск, що встановлюється проектом.

2. У разі спорудження підводних переходів магістральних газопроводів, нафто- і нафтопродуктопроводів з трубних секцій, що виготовляються на централізованій базі з подальшим буксируванням до місця укладання, перший етап випробування на міцність проводять на стапелі або майданчику цієї бази. У разі пошкодження трубної секції в процесі буксирування, на вимогу замовника, перший етап випробування повторюють.

3. У разі укладання підводних трубопроводів способом послідовного нарощування з трубоукладальної баржі або з берегового монтажного майданчика перший етап випробувань не проводиться.

4. У чисельнику вказана величина тиску і тривалість гідравлічного випробування, а в знаменнику - пневматичного випробування.

5. Трубопроводи, вказані в п.5.1 і п.5.2 випробовуються тільки гідравлічним способом.

6. Дільниці І категорії, приведені в поз. 6 за рішенням проектної організації, залежно від конкретних умов, повинні піддаватися випробуванню в два етапи, що повинно бути відображено в проекті.

7. Дільниці трубопроводів за поз. 3.1 і 3.2 при від’ємних температурах допускається, за узгодженням з проектною організацією і замовником, випробовувати в один етап одночасно з усією трасою трубопроводу.

8. Переходи через водні перешкоди шириною менше за 30 м і глибиною менше за 1,5 м випробовуються в один етап одночасно з усім трубопроводом.

9. Тимчасові трубопроводи для підключення наповнювальних, опресовочних агрегатів і компресорів повинні бути заздалегідь гідравлічно випробувані тиском, що дорівнює 1,25 випробувального тиску трубопроводу протягом 6 год.

10. Напруження в надземному трубопроводі від впливу випробувального тиску повинні бути перевірені розрахунком. Інтенсивність напруження в будь-якому перетині трубопроводу при дії випробувального тиску не повинна перевищувати значення, що дорівнює межі текучості. Розрахунковий тиск випробування повинен бути вказаний в робочому проекті.

Додаток 9
до пункту 15.6 Правил безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів


Форма дозволу на виконання робіт в охоронній зоні об’єкта магістрального трубопроводу


Експлуатуюча організація

________________________________________
(філія, ЛВУ МТ, ВУ ПЗГ)

Затверджую

___________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) ___________________________________
(підпис)

“______”__________________________200_ р.


ДОЗВІЛ

на виконання робіт в охоронній зоні об’єкта магістрального трубопроводу.


1. Місце виконання робіт__________________________________________________
(найменування об’єкта МТ, його технічна характеристика, км або пк трасі)
___________________________________________________________________
2. Початок робіт _________год _______хв. “_____”___________________200_ р.

3. Закінчення робіт_______год _______хв. “_____”___________________200_ р.

4. Організація-виконавець робіт_____________________________________________________

5. Керівник робіт_______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

6. Роботи, що підлягають виконанню:

пп

Найменування робіт

Відповідальний виконавець

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Початок робіт

Закінчення

робіт
7. Етапи роботи, які необхідно виконувати тільки у присутності представника експлуатуючої організації:

а)_____________________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________________

8. Заходи безпеки при виконанні робіт (вказати умови, при яких буде виконуватись робота; конкретні заходи безпеки; інструкції та нормативні документи, якими необхідно керуватись):

а)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примітка:

1. Письмове повідомлення про виклик представника на роботи, які повинні виконуватись у присутності представника експлуатуючої організації об’єкта МТ передається цій організації за 5 діб до початку цих робіт.

2. Виконання робіт (або їх етапів) після закінчення вказаного у дозволі терміну забороняється.


Дозвіл видав: ______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) ________________________”_____”____________________________________200_ р.
(підпис)

Дозвіл отримав:____________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) ________________________”____”__________________________200_ р.
(підпис)