КПП — контрольно-пропускний пункт;

МЗ — механічний захист;

НД — нормативний документ;

НСД — несанкціонований доступ;

ОП — оповіщувач;

ОПО — оповіщувач охоронний;

ОПОП — оповіщувач охоронно-пожежний;

ОПС — охоронно-пожежна сигналізація;

ОС — охоронна сигналізація;

ПДК — пульт дистанційного керування;

ПЗ — проектне завдання;

ПК — персональний комп'ютер;

ПКД — прилад контролю доступу;

ПККД — прилад контролю та керування доступом;

ПЛК — пульт керування;

ППК — прилад приймально-контрольний;

ППКО — прилад приймально-контрольний охоронний;

ППКОП — прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний;

ПРЗ — програмне забезпечення;

ПРК — пристрій керування;

ПРР — пристрій розширення;

ПРС — пристрій сполучення;

ПРСД — пристрій санкціонованого доступу;

ПРСО — пристрій сполучення об'єктовий;

ПРСП — пристрій сполучення пультовий;

ПЦО — пункт централізованої охорони;

ПЦС — пульт централізованого спостереження;

Р — ретранслятор;

РДЕЖ — резервне джерело електроживлення; С — оповіщувач;

СД — система доступу;

СО — сповіщувач охоронний;

СКД — система контролю доступу;

СОП — сповіщувач охоронно-пожежний;

СОПС — система охоронно-пожежної сигналізації;

COC — система охоронної сигналізації;

СПТС — система передавання тривожних сповіщень;

СТ(В)К — система теле(відео)контролю;

СТ(В)С — система теле(відео)спостереження;

CTC — система тривожної сигналізації;

Т — транслятор;

ТУК — технічна укріпленість;

Ц — централь;

ЦПТС — центр приймання тривожних сповіщень;

ЦС — центр спостереження (ПЦС — пункт централізованого спостереження);

ШС — шлейф сигналізації; >

ШСО — шлейф сигналізації охоронний;

ШСОП — шлейф сигналізації охоронно-пожежний.