Примітка. Групи приміщень наведені в додатку В.

Таблиця Б.З

Висота приміщення, м

Група приміщень

1

2

3

4

1

2

3

4

Інтенсивність зрошення, л с-1 м-2 , не менше

Площа для розрахунку витрати води, розчину піноутворювача, м2

водою

водою

розчином піноутворювача

водою

розчином піноутворювача

водою

розчином піноутворювача

Від 10 до 12

0,09

0,13

0,09

0,26

0,13

0,33

0,17

132

264

264

396

Понад12 до 14

0,10

0,14

0,10

0,29

0,14

0,36

0,18

144

288

288

432

Понад 14 до 16

0,11

0,16

0,11

0,31

0,16

0,39

0,20

156

312

312

460

Понад 16 до 18

0,12

0,17

0,12

0,34

0,17

0,42

0,21

166

336

336

504

Понад 18 до 20

0,13

0,18

0,13

0,36

0,18

0,45

0,23

180

360

360

540

Примітка 1. Групи приміщень наведені в додатку В.

Б.З Гідравлічний розрахунок трубопроводів належить виконувати при умовах водоживлення цих установок тільки від основного водоживильника.

Б.4 Діаметри трубопроводів установок належить визначати гідравлічним розрахунком, при цьому швидкість руху води або розчину піноутворювача в трубопроводах повинна складати не більше 10 м х с-1 .

Б. 5 В зоні приймання, пакування і відправлення продукції складських приміщень з висотним стелажним зберіганням при висоті приміщень від 10 до 20 м і висоті складування продукції більше 5,5 м значення інтенсивності зрошення і розрахункової площі для визначення витрати води або розчину піноутворювача за групами приміщень 5, 6 і 7 визначаються наступним чином:

- при збільшенні висоти приміщення вище 10 м розрахункова площа за таблицею Б.1 збільшується на 10% на кожні 2 м перевищення;

- при збільшенні висоти складування вище 5,5 м значення інтенсивності зрошення за таблицею Б.2 збільшується на 10% на кожні 2 м перевищення при зберіганні на підлозі.

Робочий тиск вогнегасної речовини біля вузла керування повинен бути не більше 1,0 МПа.

Б.6 Розрахункові витрати вогнегасної речовини Qd, л·с-1 через зрошувач (генератор) визначаються за формулою

Qd= К / Н , (Б.1)

де К - коефіцієнт продуктивності зрошувача (генератора), приймається за таблицею Б.4;

Н - вільний напір перед зрошувачем (генератором), м.

Таблиця Б.4

Зрошувач (генератор)

Значення коефіцієнта К

Мінімальний вільний напір, м

Максимальний допустимий напір, м

Водяний спринклерний або дренчерний по ГОСТ14630-80, з діаметром вихідного отвору, мм

8

0,20

5

100

10

0,31

5

100

12

0,45

5

100

15

0,71

10

100

20

1,25

10

100

Евольвентний за ТУ25.09.028-76

ОЕ-16

0,27

15

80

ОЕ-25

0,66

15

80

ОЕ-50

2,73

15

80

Пінний дренчерний за ТУ

25.09.005-79,ГЧС,ГЧСм

1,48

20

45

Пінний спринклерний або дренчерний розетковий за ГОСТ 13815-82, с діаметром вихідного отвору, мм

8

0,20

15

100

10

0,31

15

100

15

0,71

15

100

Пінний (ОПС,ОПД) за

ГОСТ 13815-82

0,55

15

100

Пінний дренчерний за ГОСТ 12962-80

ГПС-200

0,26

40

60

ГПС-600

0,77

40

60

Зрошувач водяний спринклерний, настінного виконання за ТУ22-148-017-86

СНЕо-12(72)

0,45

5

100

Зрошувач водяний спринклерний, настінного виконання, за ТУ 25-0951.008-88
СНЕо-15(72)

0,71

5

100

Б .7 Для спринклерних установок витрати вогнегасної речовини на пожежегасіння визначаються як добуток нормативної інтенсивності зрошення на розрахункову площу (таблиці Б.1, Б.3), для котрої визначається норма витрат води або розчину піноутворювача.

Якщо фактична площа приміщення менша за ту, що вказана в таблицях Б.1, Б.З, то при визначенні розрахункових витрат береться її фактичне значення.

Витрати вогнегасної речовини, необхідні для внутрішнього протипожежного водопроводу, повинні підсумовуватися з витратами вогнегасної речовини, необхідними для роботи автоматичної установки пожежегасіння.

Необхідність підсумовування витрат вогнегасної речовини спринклерної і дренчерної установок визначається особливостями захищуваного технологічного процесу.

Б.8 Параметри спринклерних установок для захисту внутрішньостелажного простору слід приймати за таблицею Б. 5.

Таблиця Б. 5

Перелік матеріалів, що зберігаються

Відстань між екранами, м

Максимальна відстань між спринклерними зрошувачами, м

Час роботи установки хв.

2

3

4-4,5

Інтенсивність зрошення водою під екраном, л·с-1· м-2 , не менша

Тверді горючі матеріали

0,24

0,36

0,50

2

60

Гумотехнічні вироби

0,40

0,60

0,80

1,5

60

Б.9 Витрати води Qвн.ст., л х с , спринклерної установки для пожежегасіння у внутрішньостелажному просторі визначається за формулою

k

Qвн.ст. = ∫А х В х SUM qn (Б.2)

1

де А - довжина розрахункової секції, м;

В - найбільша ширина сполучених стелажів, м;

k - кількість екранів по висоті;

qn- інтенсивність зрошення під екраном, л·с-1·м-2 , приймається за таблицею Б.5.

Довжина розрахункової секції приймається за таблицею Б.6 в залежності від типу піддонів, що використовуються для складування.

Таблиця Б.6

Тип піддонів

Довжина розрахункової секції А, м

Плоский

15

Стояковий

12

Металева ящикова тара

8

Б. 10 Для автоматичних установок пожежегасіння, які захищають склади з стелажним зберіганням продукції при висоті її складування до 16м, інтенсивність зрошення спринклерами, розташованими під перекриттям, необхідно приймати не меншу 0,12 лс-1м-2 , а понад 16м - 0,18 лс-1м-2 .

Розрахункова площа для визначення витрат води незалежно від варіантів розміщення зрошувачів приймається рівною 180 м2. Час роботи установки приймається у відповідності з нормами таблиці Б.5.

Б. 11 Продукцію заввишки до 1 м (крім ГТВ), що розміщується на верхньому ярусі стелажів, за винятком стелажів, що несуть будівельне навантаження покриття (покрівлі) будівлі, і які знаходяться під екраном, допускається захищати секцією спринклерної установки, що розташована під покриттям (перекриттям) складу. При цьому інтенсивність зрошення повинна прийматися не менша 0,16 лс-1м-2 , а відстань від верху продукції, що зберігається, до стелі повинна бути не більша 10 м, але не менша 0,6 м.

Б.12 Загальні витрати води, розчину піноутворювача на внутрішнє пожежегасіння висотних стелажних складів належить приймати за найбільшими витратами спринклерної установки під перекриттям в зоні стелажного зберігання, спринклерної установки у внутрішньостелажному просторі і пожежних кранів або спринклерної установки в зоні прийняття, пакування і відправлення вантажів та пожежних кранів.

Б.1З Вибір і розміщення спринклерних зрошувачів у внутрішньостелажному просторі слід виконувати з урахуванням необхідної інтенсивності і площі зрошення.

Розрахункова площа зрошення для зрошувачів типу СВ має форму круга, в залежності від радіуса якого вибирається тип зрошувача:

Радіус круга, м

Тип зрошувача

0,8

СВЕо-10

0,9

СВЕо-15

Розрахункова площа зрошення для зрошувача СНЕо-12 має форму квадрата з стороною - "а". В залежності від Н - відстані зрошувача захищуваної до поверхні, "а" - приймає такі значення:

Н, м

а, м

0,05

1,1

0,10

1,3

0,20

1,6


Б. 14 Мінімальний вільний напір вогнегасної речовини перед зрошувачем, установленим у внутрішньостелажному просторі складів гумотехнічних виробів, повинен бути не менше 15 м, в інших складах – не менше 10 м.

Б. 15 Спринклерні секції, що розташовані під покриттям (перекриттям) і у внутрішньостелажному просторі) повинні мати окремі вузли керування.

Б. 16 Втрати напору на розрахунковій ділянці трубопроводу, м, визначаються за формулою

Н1 = Q2/В, (Б.З) В

де Q - витрати вогнегасної речовини на розрахунковій ділянці трубопроводу, л·с-1 ;

В - характеристика трубопроводу визначається за формулою

В = к1/l, (Б.4)

де к1 - коефіцієнт, що приймається за таблицею Б. 7;

l - довжина розрахункової ділянки трубопроводу, м.

Втрати напору у вузлах керування установок Н2, м, визначаються за формулою

Н2 = E2 x Q , (Б.5)

де E - коефіцієнт втрат напору клапана, приймається за таблицею Б.8;

Q - розрахункові витрати вогнегасної речовини через вузол керування, л x с-1 .

Таблиця Б.7

Труби

Діаметр умовного проходу, мм

Діаметр зовнішній, мм

Товщина стінки, мм

Значення к1

Сталеві электрозварні

15

18

2,0

0,0755

(ГОСТ 10704-91)


20

25

2,0

0,75


25

32

2,2

3,44


32

40

2,2

13,97


40

45

2,2

28,70


50

57

2,5

110,00


50

57

3,0

99,50


65

76

2,8

572,00


65

76

3,0

554,6


80

89

2,8

1429,0


80

89

3,0

1393,6


80

89

3,2

1356,7


80

89

3,5

1304,4


100

108

2.8

4322.0


100

108

3.0

4231.0


100

108

3.5

4013.2


100

114

3,0

5757,0


100

114

3,0

5757,0


100

114

4,0

5205,9


100

114

4,5

4946,9


125

133

3,2

13530,0


125

133

3,5

13190,0


125

140

3,2

18070,0


150

152

3,2

28690,0


150

159

3,2

36920,0


150

159

4,0

34880,0


150

159

4,5

33662,6


150

159

5.0

32475,1


150

159

5,5

31321,8


150

159

6,0

30202,0


200

219

4,0

209900,0


200

219

6,0

189429,1


200

219

7,0

179824,5


200

219

8.0

170619,5


250

273

4.0

711300,0


250

273

5,0

683012,1


250

273

5.5

669222.8


250

273

6,0

655661,0


250

273

7.0

629206,4


250

273

8.0

603625,9


300

325

4,0

1856000,0


300

325

6,0

1733721,0


300

325

7.0

1675266,0


300

325

8,0

1618423,0


350

377

5,0

4062000.0

Сталеві водогазопровідні (ГОСТ 3262-75)


15

21,3

2,5

0,18


20

26.8

2,5

0.926


25

33,5

2,8

3,65


32

42,3

2.8

16.5


40

48

3,0

34.5


50

60

3,0

135,0


65

75,5

3,2

517,0


80

88,5

3,5

1262,0


90

101

3,5

2725,0


100

114

4,0

5205,0


125

140

4,0

16940,0


150

165

4,0

43000,0