НПАОП 0.00-7.10-07. Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 687


порядок контролю за виконанням та реєстрацією даних, що отримані за результатами метрологічного забезпечення;

порядок призначення особи, яка є відповідальною за забезпечення управлінням засобами вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартними зразками та надання їй відповідних повноважень.

Розділ X. Умови проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок забезпечення інфраструктурою (будівлі, виробничі приміщення, оргтехніка тощо);

порядок забезпечення безпечних і здорових умов праці через впровадження відповідних профілактичних заходів, застосування колективних та індивідуальних засобів захисту, попереджувальних та заборонних плакатів, атестацію відповідних робочих місць;

відомості про наявність засобів пожежогасіння та засобів для надання першої долікарської допомоги.

Розділ XI. Порядок та методи проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, що передбачає підготовку до роботи (ознайомлення з об'єктом, документами), виконання робіт тощо;

порядок призначення особи, яка є відповідальною за забезпечення виконання робіт, та надання їй відповідних повноважень.

Розділ XII. Оформлення матеріалів за результатами проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок оформлення, реєстрації, обліку, зберігання, захисту, доступу, терміну зберігання та вилучення матеріалів за результатами проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

порядок оформлення результатів виконання робіт (кількість примірників, хто підписує та затверджує), реєстрації звітних документів (висновків, протоколів тощо);

порядок призначення особи, яка є відповідальною за збереження матеріалів за результатами проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, та надання їй відповідних повноважень.

Розділ XIII. Контроль, аналіз та поліпшення якості проведення робіт.

У цьому розділі наводяться:

відомості щодо планування та проведення контролю якості виконуваних робіт (оперативний, плановий тощо);

порядок проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю (планування, проведення, протоколювання, усунення зауважень, контроль виконання);

порядок проведення аналізу та поліпшення (коригувальні та запобіжні дії) системи управління якістю.

У разі потреби Настанова з якості може регламентувати інші аспекти діяльності суб'єкта господарювання, виходячи зі специфіки робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження конкретних видів устаткування.

Настанова з якості затверджується керівником підрозділу.


Начальник управління

науково-технічного забезпечення

державного нагляду Г.Больман


** У разі застосування радіаційного методу контролю.