Перелік виробничих секторів

Група I

1. Литво

2. Поковки, прокат, листи

3. Зварювання і наплавлення

4. Труби

5. Металовироби і напівфабрикати

Група II

6. Металообробка і металовиробництво

7. Теплоенергетика

8. Промислова енергетика

9. Атомна енергетика1

*

10. Трубопроводи

11. Хімія і нафтохімія

12. Бурове устаткування

13. Вантажопідіймальні механізми

14. Металоконструкції і будівельні конструкції

15. Залізничний транспорт

16. Суднобудування**

17. Авіація і космонавтика**


 

 

 

 

 
 
 

Додаток № 4
до Порядку сертифікації персоналу
з неруйнівного контролю

 

 

 Кваліфікаційне посвідчення фахівця
з неруйнівного контролю

Лицевий бік

*******************************************************************

* Державний комітет України з промислової *

* безпеки, охорони праці та гірничого нагляду *

* ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ *

* З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ *

* *

* _______________________________________ *

* (назва атестаційного центру) *

* __________________________________________________ *

* (номер та назва дозвільного документа) *

* *

* КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ *

* №____________ *

* *

************* Прізвище _______________________ *

** Місце * Ім'я _______________________ *

** для фото * По батькові _______________________ *

************* *

* М. П. _________________ ___________________ *

* Дата народження Місце народження *

* _________________ *

* особистий підпис *

*******************************************************************

***************************************************************************

* ПОСВІДЧЕННЯ № _____________ *

* *

* видано за результатами атестації у відповідності із *

*сертифікатом. Підстава для сертифіката - атестація згідно з ДНАОП *

*0.00-1.27 - 97 з урахуванням вимог Е№473 *

* *

* та Е№45013 *

* *********************************************************************** *

* * * UT * RT * PT * MT * ЕТ * VT * *

* *Рівень**************************************************************** *

* * *місяць*рік*сектор* * * * * * * * * * * * * * * * *

* *********************************************************************** *

* *I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *********************************************************************** *

* *II * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *********************************************************************** *

* *III * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *********************************************************************** *

* *

*


Перелік виробничих секторів *

* *

* 1. Литво. 2. Поковки, прокат, листи. 3. Зварювання та *

*наплавки. 4. Труби. 5. Металовироби та напівфабрикати. 6. *

*Металообробка та металовиробництво. 7. Теплова енергетика. 8. *

*Промислова енергетика. 9. Атомна енергетика.** 10. Трубопроводи. *

*11. Хімія та нафтохімія. 12. Бурильне обладнання. 13. *

*Вантажопідіймальні механізми. 14. Металоконструкції та будівельні *

*конструкції. 15. Залізничний транспорт. 16. Суднобудування.** 17. *

*Авіація та космонавтика**. *

* *

* Реєстр. № Дата видачі М. П. Підпис керівника ОСП *

* *

*_______________________ *

* * має місце обмеження у допуску до контролю, вказане у *

*сертифікаті   *

* *

* ** об'єкти, підконтрольні Комітету по нагляду за охороною *

*праці *

***************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 

Додаток № 5
до Порядку сертифікації персоналу
з неруйнівного контролю

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Керівнику Органу із сертифікації персоналу 
в галузі неруйнівного контролю
__________________________________________
(П. І. Б. кандидата)
__________________________________________
(місце роботи кандидата, поштова адреса)

 

 

 ЗАЯВА

Прошу видати мені сертифікат компетентності ___________ рівня

з ________________________ методу неруйнівного контролю.

Отримуючи сертифікат, я, _________________________________________

(П. І. Б. кандидата)

__________________________________________________________________

(домашня адреса)

зобов'язуюсь додержуватись вимог "Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю" ДНАОП 0.00-1.27 - 97 протягом усього терміну дії сертифіката.

Я не заперечую проти того, що інформацію про мене (прізвище, ім'я, по батькові, результати сертифікації) буде опубліковано у відкритій пресі, а також згоден з вимогами щодо інспекційного нагляду за моєю діяльністю, як сертифікованого фахівця, з боку ОСП.

Зобов'язуюсь своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП про зміну місця роботи та проживання.

"___"____________19 р. _________________________

підпис

Лист реєстрації внесення змін
 

_____________ 
 
 


*** устаткування, підконтрольне Комітету по нагляду за

охороною праці