Таблиця Л.6.

Значення світлової характеристики ліхтарів (прямокутних, трапецієподібних та шед) ήл

Тип ліхтарів

Кількість прогонів

Значення світлової характеристики ліхтарів

Відношення довжини приміщення Іп до ширини прогону І1

від 1 до 2

від 2 до 4

більше 4

Відношення висоти приміщення Н до ширини прогону І1

від 0,2 до 0,4

від 0,4 до 0,7

від 0,7 до 1

від 0,2 до 0,4

від 0,4 до 0.7

від 0,7 до 1

від 0,2 до 0,4

від 0,4 до 0.7

від 0,7

до 1

3 вертикальним двобічним заскленням (прямокутні, М-подібні)

один

5,8

9,4

16

4,6

6,8

10,5

4,4

6,4

9,1

два

5,2

7,5

12,8

4

5,1

7,8

3,7

6,4

6,5

три і більше

4,8

6,7

11,4

3,8

4,5

6,9

3,4

4

5,6

3 похилим двобічним заскленням

один

3,5

5,2

6,2

2,8

3,8

4,7

2,7

3,6

4,1

два

3,2

4,4

5,3

2,5

3

4,1

2,3

2,7

3,4

три і більше

3

4

4,7

2,35

2,7

3,7

2,1

2,4

3

3 вертикальним однобічним заскленням (шеди)

один

6,4

10,5

15,2

5,1

7,6

10

4,9

7,1

8,5

два

6,1

8

11

4,7

5,5

6,6

4,35

5

5,5

три і більше

5

6,5

8,2

4

4,3

5

3,6

3,8

4,1

3 похилим однобічним заскленням (шеди)

один

3,8

4,55

6,8

2,9

3,4

4,5

2,5

3,2

3,9

два

3

4,3

5,7

2,3

2,9

3,5

2,15

2,65

2,9

три і більше

2,7

3,7

5,1

2,2

2,5

3,1

2

2,25

2,5

Таблиця Л.7.

Значення світлової характеристики ήл світлових прорізів в площині покриття при верхньому освітленні

Схема ліхтарів

Відношення площі вихідного отвору S2 до суми площ вхідного

отвору S1 і бокової поверхні прорізу Sб

Індекс приміщення і

0,5

0,7

1

1,25

1,5

2

2,5

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,05

25

19

16

14,3

13,3

12

11,5

11

10,5

10

0,1

13

10,3

8,5

7,7

7

6,3

6

5,8

5,5

5,4

0,2

7

5,6

4,6

4,2

3,8

3,4

3,3

3,1

3

2,9

0,3

5

4

3,3

2,9

2,7

2,4

2,3

2,2

2,1

2

0,4

4,2

3,3

2,7

2,4

2,2

2

1,9

1,85

1,8

1,7

0,5

3,7

2,9

2,4

2,1

2

1,8

1,7

1,6

1,55

1,5

0,6

3,3

2,6

2,1

1,9

1,8

1,6

1,5

1,45

1,4

1,3

0,7

3,1

2,4

2

1,8

1,6

1,5

1,4

1,35

1,3

1,25

0,8

2,9

2,3

1,9

1,7

1,55

1,4

1,35.

1,3

1,2

1,2

0,9

2,8

2,2

1,8

1,6

1,5

1,35

1,3

1,25

1,2

1,15

Примітка. Індекс приміщення ,

де Іп - довжина приміщення вздовж осі прогонів;

b- ширина приміщення;

Н- висота покрівлі надумовною робочою поверхнею.


Таблиця Л.8.

Значення коефіцієнту г2

Відношення висоти приміщення

від умовної робочої поверхні

до нижньої грані засклення Нл ,

та до ширини прогону І1

Значення коефіцієнта г2

Середньозважений коефіцієнт відбивання стелі, стін і підлоги

Рсер = 0.5

Рсер = 0,4

Рсер = 0,3

Кількість прогонів

1

2

3 і більше

1

2

3 і більше

1

2

3 і більше

2

1.7

1,5

1,15

1,6

1,4

1,1

1,4


1,05

1

1,5

1,4

1,15

1,4

1,3

1,1

1,3


1,05

0,75

1,45

1,35

1,15

1,35

1,25

1,1

1,25


1,05

0,5

1,4

1,3

1,15

1,3

1,2

1,1

1,2


1,05

0,25

1,35

1,25

1,15

1,25

1,15

1,1

1,15


1,05

Таблиця Л.9.

Значення коефіцієнта Кл

Тип ліхтаря

Значення коефіцієнта Кл

Світлові прорізи в площині покриття, стрічкові

1

Світлові прорізи в площині покриття, штучні

1,1

Ліхтарі з похилим двобічним заскленням (трапецієподібні)

1,15

Ліхтарі з вертикальним двобічним заскленням (прямокутні)

1,2

Ліхтарі з однобічним похилим заскленням (шеди)

1,3

Ліхтарі з однобічним вертикальним заскленням (шеди)

1,4

Розрахунок КПО слід виконувати:

а) при боковому освітленні за формулою

, (Л.4)

б) при верхньому освітленні за формулою

, (Л.5)

в) при верхньому і боковому освітленні за формулою

(Л.6)

де εб - геометричний КПО в розрахунковій точці при боковому освітленні, який враховує пряме світло неба та визначається за графіками I і Iі (рис. Л.1 і Л.2);

q - коефіцієнт, який враховує нерівномірну яскравість хмарного неба МКО та визначається за таблицею Л.10;

εбуд - геометричний КПО в розрахунковій точці при боковому освітленні, який враховує світло, відбите від протилежних будинків та визначається за графіками I і II (рис. Л. 1 і Л.2);

R - коефіцієнт, який враховує відносну яскравість протилежного будинку і приймається за таблицею Л. 11;

εв - геометричний КПО в розрахунковій точці при верхньому освітленні, який визначається за графіками II і III (рис. Л.2 і Л.З);

εсер - середнє значення геометричного КПО при верхньому освітленні на лінії перетину умовної робочої поверхні і площини характерного вертикального розрізу приміщення, яке визначається із співвідношення:

, (Л.7)

де N - кількість розрахункових точок;

εв1; εв2, εв3, …εвN, - геометричний КПО в розрахункових точках.

Середнє значення КПО εсер при верхньому або верхньому і боковому освітленні визначається за формулою

, (Л.8)

де N- кількість точок, в яких визначається КПО;

e1; e2; e3; … eN- значення КПО при верхньому або верхньому і боковому освітленні в точках характерного розрізу приміщення, яке визначається за формулами (Л.5) і (Л.6).

Розрахункові значення КПО ер , які визначені за формулами (Л.4), (Л.5), (Л.6), (Л.8), слід округляти до десятих долєй. Допускається відхилення розрахункового значення КПО ер від нормованого КПО ен на ± 10 %.

Таблиця Л.10.

Значення коефіцієнта q

Кутова висота середини світлопрорізу над робочою

поверхнею, град

Значення коефіцієнта q

в зоні зі стійким сніговим покривом

решта території України

2

0,71

0,46

6

0,74

0,52

10

0,77

0,58

14

0,80

0,64

18

0,84

0,69

22

0,86

0,75

26

0,90

0,80

30

0,92

0,86

3

0,95

0,91

38

0,98

0,96

42

1,00

1,00

46

1,04

1,04

50

1,08

1,08

54

1,12

1,12

58

1,16

1,16

62

1,18

1,18

66

1,21

1,21

70

1,23

1,23

74

1,25

1,25

78

1,27

1,27

82

1,28

1,28

86

1,28

1,28

90

1,29

1,29

Примітка. При проміжних значеннях кутової висоти значення q знаходяться лінійною інтерполяцією.


Рисунок Л1. Графік I А.М. Данилюка для підрахунку п1 і п1 .


Рисунок Л.2 - Графік II А.М. Данилюка для підрахунку п2 і п2 .


Рисунок Л.З - Графік III А.М. Данилюка для підрахунку п3


Таблиця Л.11.

Значення коефіцієнта R

Оздоблю-вальний матеріал фасаду проти-лежного будинку

Індекс протилежного будинку в плані 1

Індекс протилежного будинку в розрізі

Схема розташування протилежного будинку

0.1

0.5

1

1.5

2

3

4

5 і більше

Цегла або бетон

1

0,14

0,25

0,26

0,23

0,20

0,15

0,11

0,06

1,5

0,14

0,23

0,25

0,22

0,19

0,14

0,10

0,05

3

0,14

0,21

0,25

0,20

0,18

0,12

0,08

0,04

6

0,14

0,20

0,22

0,20

0,17

0,12

0,08

0,04

10 і більше

0,14

0,18

0,20

0,18

0,16

0,11

0,08

0,04

Блоки облицю-вальні керамічні

1

0,16

0,03

0,30

0,26

0,23

0,17

0,13

0,07

1,5

0,16

0,26

0,28

0,25

0,22

0,16

0,12

0,06

3

0,16

0,24

0,26

0,24

0,20

0,14

0,10

0,05

6

0,16

0,23

0,25

0,23

0,20

0,13

0,09

0,05

10 і більше

0,16

0,21

0,23

0,21

0,18

0,12

0,09

0,04

Фарба фасадна кольорова на бетоні світла атмосфе- ростійка

1

0,2

0,36

0,37

0,33

0,29

0,21

0,16

0,08

1,5

0,2

0,33

0,35

0,32

0,28

0,20

0,15

0,07

3

0,2

0,30

0,33

0,30

0,25

0,18

0,12

0,06

6

0,2

0,29

0,32

0,29

0,24

0,17

0,12

0,06

10 і більше

0,2

0,26

0,29

0,26

0,23

0,16

0,11

0,06

Фарба фасадна на бетоні біла атмосфе- ростійка

1

0,25

0,45

0,46

0,4

0,37

0,27

0,20

0,10


1,5

0,25

0,42

0,44

0,4

0,35

0,24

0,24

0,09


3

0,25

0,38

0,41

0,37

0,32

0,22

0,22

0,08


6

0,25

0,37

0,4

0,36

0,31

0,21

0,21

0,08


10 і більше

0,25

0,33

0,36

0,32

0,28

0,19

0,19

0,07