Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)