Примітка. При збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за ДСН температура повітря повинна бути збільшена на 0,2 град. Цельсію (при температурі повітря нижче допустимої).


Таблиця 4.11.4.4

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ
ВІДКРИТИХ ТЕРИТОРІЙ В ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ (ЗИМА) ТА В ХОЛОДНИХ ПРИМІЩЕННЯХ26

Показники мікроклімату

Класи умов праці

Допустимий

Шкідливий 3 (нижня межа) 27

Небезпечний (екстремальний)


1   ступінь

2  ступінь

3  ступінь

4 ступінь

4


Температура повітря, град. Цельсію28

Кліматичні зони:
2

-10,0

-10,1--14,9

-15,0--20,0

-20,1--25,0

-25,1--30,0

більше -30


3

-7,0

-7,1--12,0

-12,1--17,0

-17,1--22,0

-22,1--27,0

більше -27Таблиця 4.11.5

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ПРИ ДІЇ НЕІОНІЗУЮЧИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ (ПЕРЕВИЩЕННЯ ГДР, РАЗІВ)

Фактор виробничого середовища

Класи умов праці

Допустимий

Шкідливий 3

Небезпечний (екстремальний)

4


1   ступінь

2  ступінь

3  ступінь

4 ступінь


Постійне магнітне поле 29

<= ГДР

<= 5

<= 10

<= 50

>= 100Електростатичне поле 30

<= ГДР31

<= 3

<= 5

<= 10

> 10Електричні поля промислової частоти (50 Гц)32

<= ГДР3

<= 3

<= 5

<= 10

> 10

> 40


Магнітні поля промислової частоти (50 Гц)33

<= ГДР

<= 5

<=10

<= 50

> 50Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону: 34 
0,01-0,03 Мгц  

<= ГДР

<= 3

<= 5

<= 10

> 100,03-З.0 Мгц

<= ГДР

<= 3

<= 5

<= 10

> 103,0-30,0 Мгц

<= ГДР

<= 3

<= 5

<= 10

> 1030,0-300,0 МГц

<= ГДР

<= 3

<= 5

<= 10

> 10300,0 Мгц-300,0 ГГц

<= ГДР

<= 3

<= 5

<= 10

> 10
Таблиця 4.11.5.1

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ПРИ ДІЇ НЕІОНІЗУЮЧИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ
ВИПРОМІНЮВАНЬ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ (ЛАЗЕРНЕ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ)

Фактор виробничого середовища

Класи умов праці

Допустимий 2

Шкідливий 3

Небезпечний (екстремальний)

4

1   ступінь

2  ступінь

3  ступінь

4 ступінь

Лазерне випромінювання35

<= ГДР 1.2

<= ГДР 1.2

< 10 ГДР 1.2

< 10^2 ГДР 1.2

< 10^3 ГДР 1.2

> 10^3 ГДР 1.2

Ультрафіолетове випромінювання

При наявності виробничих джерел УФ-А, УФ-В, УФ-С, Вт/кв. м      

ДІО36

> ДІО2

При наявності джерел УФО профілактичного призначення УФ-А, мВт/кв. м 37

9-45

< 9


Таблиця 4.11.6

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Фактор, показник

Клас умов праці

Допустимий 2

Шкідливий 3

1   ступінь

2  ступінь

3  ступінь

4 ступінь

Природне освітлення

Коефіцієнт природного освітлення (КПО, %)  

>= 0.638

0.1-0.6

< 0.139Штучне освітлення

Освітленість робочої поверхні (Елк) для розрядів зорових робіт  

I-IV

VII

Ен40

0.5Ен-<Ен

< 0.5 ЕнV-VI

VIII

Ен3

< Ен
Показник осліпленості (Р відн. од)

Рн3

> Рн
Пряма блискість, час безперервної роботи

<= 4 годин

> 6 годин

> 8 годинВідбита блискість

відсутність

наявність
Яскравість, L, кд/ кв. м    

Lн3

> Lн
Нерівномірність розподілу освітленості (Елк.)

Енер.н3

> Енер.нТаблиця 4.11.7

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВАЖКОСТІ
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССУ

№ пп

КЛАС УМОВ ПРАЦІ

Показники важкості трудового процесу

Оптимальний (легке фізичне навантаження)

Допустимий середнє фізичне навантаження)

Шкідливий (важка праця)

1 ступінь

2 ступінь

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

Фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг м

1.1

При регіональному  навантаженні (з переважаючою участю м'язів рук та плечового поясу) при переміщенні вантажу на відстань до 1 м:  


- для чоловіків

до 2500

до 5000

до 7000

більше 7000  


- для жінок

до 1500

до 3000

до 4000

більше 4000  

1.2

При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпуса, ніг):

1.2.1

При переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м:    


- для чоловіків

до 12500

до 25000

до 35000

більше 35000


- для жінок

до 7500

до 15000

до 25000

більше 25000

1.2.2

При переміщенні вантажу на відстань більше 5 м:      


- для чоловіків

до 24000

до 46000

до 70000

більше 70000


- для жінок

до 14000

до 28000

до 40000

більш 40000

2.

Маса вантажу, що підіймається та переміщується вручну, кг

2.1

Підіймання та переміщення (разове) вантажів, чергуючи з іншою роботою (до 2 разів на годину):              


- для чоловіків

до 15

до 30

до 35

більше 35    


- для жінок

до 5

до 10

до 12

більше 12    

2.2

Підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни:


- для чоловіків

до 5

до 15

до 30

більше 30    


- для жінок

до 3

до 7

до 10

більше 10    

2.3

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години зміни:

2.3.1

З робочої поверхні:


- для чоловіків

до 250

до 870

до 1500

більше 1500  


- для жінок

до 100

до 350

до 700

більше 700    

2.3.2

З підлоги:


- для чоловіків

до 100

до 435

до 600

більше 600  


- для жінок

до 50

до 175

до 350

більше 350  

3

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)  

3.1

При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук)

до 20000

до 40000

до 60000

Більше 60000

3.2

При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового поясу)

до 10000

до 20000

до 30000

більше 30000

4

Статичне навантаження Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладання зусиль,кг хс

4.1

Однією рукою


- для чоловіків

до 18000

до 36000

до 70000

більше 70000


- для жінок

до 11000

до 22000

до 42000

більше 42000

4.2

Двома руками


- для чоловіків

до 36000

до 70000

до 140000

більше 140000


- для жінок

до 22000

до 42000

до 84000

більше 84000

4.3

За участю м'язів корпуса та ніг


- для чоловіків

до 43000

до 100000

до 200000

більше 200000


- для жінок

до 26000

до 60000

до 120000

більше 120000

5

Робоча поза

Вільна зручна поза, можливість зміни пози ("сидячи стоячи") за бажанням працівника. Знаходженя в поз "стоячи" до 40 % часу зміни.  

Періодичне перебування в незручній позі (робота з поворотом) тулуба, незручним розташуванням кінцівок) та/або фіксованій позі (неможливість зміни взаєморозташування різних частин тіла відносно одна одної) до 25 % часу зміни. Знаходження в позі "стоячи" до 60 % часу зміни

Періодичне перебування в незручній та/або фіксованій позі до 50 % часу зміни; перебування у вимушеній позі (навпочіпки, на колінах і т.ін.) від 10% до 25% часу зміни; знаходження в позі "стоячи" від 60 % до 80 %   часу зміни  

Перебування в незручній та/або фіксованій позі більше 50 % часу зміни; перебування у вимушеній позі (на колінах навпочіпки і т.ін. більше 25 % часу зміни. Знаходження в позі "стоячи" більше 80 % часу зміни

6.

Нахили корпуса (вимушені більше 30), кількість за зміну

до 50

51-100

101-300

більше 300  

7.

Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км

7.1

По горизонталі:

до 4

до 8

до 12

більше 12    

7.2

По вертикалі:

до 2

до 4

до 8

більше 8